Tag Archives: Jean-François Pauvros

I EL LEM 2015 ES VA ACABAR… Y EL LEM 2015 SE ACABÓ… AND THE LEM 2015 FINISHED…

20 Nov

GRÀCIES A TOTS PER HAVER FET POSSIBLE AQUESTA NOVA EDICIÓ!

GRACIAS A TODOS POR HABER HECHO POSIBLE ESTA NUEVA EDICIÓN!

THANKS TO YOU ALL FOR HAVING MADE POSSIBLE THIS NEW EDITION!

 

banderoles_2014_01_bMOLT AVIAT: AUDIOS, VIDEO, GALERIA DE FOTOS
MUY PRONTO: AUDIOS, VIDEO, GALERÍA DE FOTOS
SOON: AUDIO, VIDEO, PHOTO GALLERY

 

LEM 2015: REPORT 1

21 Oct
_I5A1182

Jørgen Teller & Jean-François Pauvros

CAT

Per primer cop en els darrers anys, la inauguració del LEM 2015 el passat divendres 16 d’octubre va anar acompanyada de música, en aquest cas de l’encontre inèdit entre Jørgen Teller i Jean-François Pauvros. Amb les seves guitarres modificades van arrossegar tothom qui es va acostar als cinemes Texas en una improvisació crepitant i gruixuda amb dinàmiques molt inspirades. Certament, es va tractar d’una primera cita especial i única, d’aquelles que val la pena repetir. Veurem…

naufraguito4

Naufraguito

L’endemà, dissabte 17, vam acollir a la seu de GTS la inauguració de l’exposició de l’imprescindible fanzine El Naufraguito, que es va convertir en una classe magistral del seu artífex, Ceferino Galán (o com mantenir viva una publicació autogestionada durant 26 anys i que aquesta esdevingui l’obra vital d’un artista), seguida d’un concert d’Àlex Alarcón, a.k.a Sustainer. Va arribar equipat amb artefactes analògics com radioles, reproductors de cassette o fins i tot una petita cítara per portar els presents fins un univers on les textures de ràdio d’ona curta són el vehicle que ens endinsà en un metafòric oceà de soroll harmònic. Com si d’un puzzle sonor es tractès, va treballar amb delicadesa les textures, i sense necessitat de recolzar-se en visuals va aconseguir submergir-nos en un estat on el temps passava cada cop més lentament.

sustainer2

Sustainer

CAST

Por primera vez en los últimos años, la inauguración del LEM 2015 el pasado viernes 16 de octubre estuvo acompañada de música, en este caso del encuentro inédito entre Jørgen Teller y Jean-François Pauvros. Con sus guitarras modificadas arrastraron a todo el mundo que se acercó a los cines Texas en una improvisación crepitante y gruesa con dinámicas muy inspiradas. Ciertamente, se trató de una primera cita especial y única. De esas que vale la pena repetir. Veremos…

Al día siguiente, sábado 17, acogimos en la sede de GTS la inauguración de la exposición del imprescindibles fanzine El Naufraguito, que se convirtió en una clase magistral de su artífice, Ceferino Galán (o cómo mantener viva una publicación autogestionada durante 26 años y que esta resulte la obra vital de un artista), seguida de un concierto de Àlex Alarcón, a.k.a Sustainer. Llegó equipado con artefactos analógicos como radiolas, reproductores de cassette o incluso una pequeña cítara para transportar a los presentes hacia un universo donde las texturas de radio de onda corta son el vehículo que nos metía en un océano metafórico de ruido harmónico. Com si de un puzzle sonoro se tratara, trabajó las texturas con delicadeza, y sin necesida de de apoyo visual consiguió sumergirnos en un estado donde el tiempo pasaba cada vez más lentamente.

ENG

For the first time on the las year, LEMs official opening last Friday October 16th was held by music with the unprecedented encounter between Jørgen Teller and Jean-François Pauvros. Their modified guitars swept us all at the Texas cinemas to a crackling and thick improvisation  of inspired dynamics. Certainly, it was a very special and unique first date. Those you like to repeat. Let’s see…

Next day, on saturday 17th, the GTS headquarters sheltered the inauguration of the essential fanzine El Naufraguito, that became a masterclass of its author, Ceferino Galán (or how to keep alive a self-sustained publication for 26 years and turn out to the vital work of an artist), followed by a concert by Àlex Alarcón, a.k.a Sustainer. He arrived outfitted with analog devices like jukeboxes, cassette players or even a small zither to transport the audience to a universe where AM radio textures are the vehicle that pushed everyone to a metaphorical of harmonic noise. As a sonic puzzle, he worked with textures with fineness and no need of visual support to plunge us onto a phase of slowed time.

LEM 2015: PRIMERA SETMANA / PRIMERA SEMANA / FIRST WEEK

14 Oct

 

CATALÀ

 

jean_françois_pauvros&jorgen_teller

JEAN-FRANÇOIS PAUVROS & JØRGEN TELLER (Paris / Copenhague)

Concert inaugural

Divendres 16 d’octubre, 13 h

Cinemes Texas

Bailèn, 205

entrada lliure

Després del seu pas pels Encontres en l’Espai Temps el 2014, Jørgen Teller torna al LEM amb una altra sessió d’improvisació, ara amb el guitarrista francès Jean-François Pauvros. Teller és un guitarrista danès, músic en el sentit més ampli, amb una llarga trajectòria al darrere i col·labora- cions que inclouen, per exemple, a David (Pere Ubu) Thomas. Inquiet i polifacètic, la seva activitat s’ha desenvolupat arreu del món, amb projectes que van des de la manipulació de guitarres a la composició per a teatre i dansa,la interacció amb poetes i la participació enesdeveniments conceptuals. No es queda enrere el seu soci d’aquesta nit. Pauvros és un improvisador nat que ha tocat amb, entre d’altres, Arto Lindsay i EvanParker. Les seves actuacions en solo són conegudes per la seva fúria, tècnica i fins i tot humor negre.L’única certesa d’allò que en sortirà de l’escenari compartit entre aquests dos gegants és sens dubte un replantejament dels límits d’aquest instrument. Immillorable obertura del LEM 2015.

naufraguito

EXPOSICIÓ EL NAUFRAGUITO (Badajoz / Barcelona)

Dissabte 17 d’octubre, 19 h

GTS

Igualada, 10

Entrada lliure

Una publicació que neixi de l’impacte del diari personal d’un desconegut al cap del seu futur responsable, mentre aquest fa guàrdia a la caserna, no pot ser una publicació “normal”. I així és com va néixer El Naufraguito, un fanzine artesanal ideat per Ceferino Galán l’any 1989 i que és el Butlletí Oficial de I’Illa Naufragi. El Naufraguito ha guanyat en dues ocasions el Premi al Millor Fanzine al Saló del Còmic de Barcelona (2003 i 2011). El paper de les seves pàgines es retalla, s’enganxa, es manipula i així podem trobar-hi petites sorpreses. S’hi trac- ten temes molt diversos doncs els escrits, plens d’ironia i fregant de vegades l’absurd, són testimonis autèntics de nàufrags (metafòrics) d’arreu del món. A la fi de El Naufraguito, dins d’una bossa marsupial, es troba El Mininaufraguito, realitzat personalment pel nàufrags que han sobreviscut. L’exposició fa un recorregut històric pels seus 101 números.

sustainerSUSTAINER (Barcelona)

Dissabte 17 d’octubre, 20 h

GTS

Igualada, 10

Taquilla inversa

Sustainer (Àlex Alarcón), va entrar en l’àmbit de l’experimentació amb seqüenciadors i sin- tetitzadors a mitjans dels 90. En aquest període va publicar treballs en segells estrangers, enfocats a la pista de ball, però les seves preferències van evolucionar cap a terrenys menys rítmics, propers a l’ambient i l’electroacústica. Recentment, ha recuperat l’interès per tocar i processar instruments reals, sistemes modulars, i l’amplificació d’objectes quotidians. Mentre es recuperava d’una lesió, Alarcón va començar a treballar amb tot allò que tingués al seu abast: gravadores, pedals i altres aparells aviat van passar a conformar un muntatge en cade- na per alimentar enregistraments de ràdio d’ona curta donant lloc a Radiolas, el seu darrer treball, un oceà metafòric de soroll harmònic, amb ones de freqüència que xoquen i es dobleguen en llurs límits. La riquesa sonora resultant convida a l’oïdor a deixar-se arrossegar pel tramat d’ones de ràdio expandides.


CASTELLANO

jean_françois_pauvros&jorgen_teller

JEAN-FRANÇOIS PAUVROS & JØRGEN TELLER (Paris / Copenhague)

Concierto inaugural

Viernes 16 de octubre, 13 h

Cinemes Texas

Bailèn, 205

Entrada libre

Tras su paso por los Encontres en l’Espai Temps en 2014, Jørgen Teller vuelve al LEM con otra sesión de improvisación, en este caso con el guitarrista francés Jean-François Pauvros. Teller es un guitarrista danés, músico en el sentido más amplio, con una larga trayectoria tras de sí y colaboraciones que incluyen, por ejemplo, a David (Pere Ubu) Thomas. Inquieto y polifacético, su actividad se ha desarrollado por todo el mundo, en proyectos que van desde la manipulación de guitarras a la composición para teatro y danza, la interacción con poetas y la participación en eventos conceptuales. No le va a la zaga su socio de esta noche. Pauvros es un improvisador nato que ha tocado con, entre otros, Arto Lindsay y Evan Parker. Sus actuaciones en solo son conocidas por su furia, técnica e incluso humor negro. La única certeza de lo que saldrá del escenario compartido entre estos dos gigantes es sin duda un replanteamiento de los límites de este instrumento. Inmejorable apertura del LEM 2015.

naufraguito

EXPOSICIÓN EL NAUFRAGUITO (Badajoz / Barcelona)

Sábado 17 de octubre, 19 h

GTS

Igualada, 10

Entrada libre

Una publicación que nazca del impacto del diario per- sonal de un desconocido en la cabeza de su futuro res- ponsable, mientras éste monta guardia en el cuartel, no puede ser una publicación “normal”. Y así es como nació El Naufraguito, un fanzine artesanal ideado por Ceferino Galán en 1989 y que es el Boletín Oficial de la Isla Naufragio. Ha ganado en dos ocasiones el Premio al Mejor Fanzine en el Salón del Cómic de Barcelona (2003 y 2011). El papel de sus páginas se recorta, se engancha, se manipula y así podemos encontrar pequeñas sorpresas. En él se tratan temas muy diversos ya que los escritos, llenos de ironía y rozando a veces lo absurdo, son testimonios auténticos de náufragos (metafóricos) de todo el mundo. Al final de El Naufraguito, dentro de una bolsa marsupial, está El Mininaufraguito, realizado personalmente por los náufragos que han sobrevivido. La exposición hace un recorrido histórico por sus 101 números.

sustainer

SUSTAINER (Barcelona)

Sábado 17 de octubre, 20 h

GTS

Igualada, 10

Taquilla inversa

Sustainer (Àlex Alarcón), entró en el ámbito de la experimentación con secuenciadores y sintetizadores a mediados de los 90. En este periodo publicó trabajos en sellos extranjeros enfocados a la pista de baile, pero sus preferencias evolucionaron hacia terrenos menos rítmicos, cercanos al ambient y la electroacústica. Recientemente ha recuperado su interés por tocar y procesar instrumentos reales, sistemas modulares, y la amplificación de objetos cotidianos. Mientras se recuperaba de una lesión, Alarcón empezó a trabajar con todo aquello que tuviera al alcance de la mano: grabadoras, pedales y otros aparatos pronto pasaron a conformar un montaje en cadena para alimentar grabaciones de radio de onda corta dando lugar a Radiolas, su último trabajo, un océano metafórico de ruido armónico, con ondas de frecuencia que chocan y se doblan en sus límites. La riqueza sonora resultante invita al oyente a dejarse arrastrar por el entramado de ondas de radio expandidas.


ENGLISH

jean_françois_pauvros&jorgen_teller

JEAN-FRANÇOIS PAUVROS & JØRGEN TELLER (Paris / Copenhague)

Opening concert

Friday october 16th, 13 h

Cinemes Texas

Bailèn, 205

Free admission

After his show in the Encontres en l’Espai Temps in 2014, Jørgen Teller comes back to the LEM with another improvisation session, this time with French guitarist Jean-François Pauvros. Teller is a Danish guitarist, musician in the broadest sense, with a long career behind and collaborations that include, for example, David (Pere Ubu) Thomas. Restless and multitalented, his activity has been carried out all over the world, with projects that span from guitar manipulation to composition for theatre and dance, the interaction with poets and taking part in conceptual events.His partner tonight is not second to anybody. Pauvros is a natural-born improviser who has played with, among others, Arto Lindsay and Evan Parker. His solo shows are well known for their rage, ability and even black humour. The sole certainty of what will arise from the shared stage between these two giants is with no doubt a reconsideration of the lim- its of this instrument. Superb opening for the LEM 2015.

naufraguito

EXHIBITION OPENING (Badajoz / Barcelona)

Saturday october 17th, 19 h

GTS

Igualada, 10

Free admission

A publication born from the impact of a personal diary of a stranger on the head of its future director while he was on guard at the quarters cannot be a “usual” pub- lication. But this is the way that El Naufraguito (“the lit- tle shipwreck survivor”), was born, a handmade fanzine created by Ceferino Galán in 1989 that plays the role of the Official Bulletin of the Survivor Island. El Naufraguito has been awarded twice with the Best Fanzine Award at the Comic Venue of Barcelona (2003 and 2011). The sheets of its pages are cut out, fixed up and manip- ulated so that we can find some small surprises inside it. It deals with a great diversity of topics because the texts, full of irony and sometimes grazing the non-sense, are true experiences by (metaphoric) shipwreck survivors from across the world. At the end of El Naufraguito, within a marsupial sack, there is El Mininaufraguito, personally made by the survivors themselves. The exhibition makes an historical tour across its 101 issues.

         sustainer

SUSTAINER (Barcelona)

Saturday october 17th, 20 h

GTS

Igualada, 10

Collecting donations at the end of the show

Sustainer (Àlex Alarcón), began experimenting with sequencers and synths in mid 90s. During this period, he released dub techno oriented stuff but his sound began to evolve towards more less-rhythm oriented music, near to ambient and electroacoustics . Recently, he recovered his interest in playing and processing real instruments, using modular systems, and amplified everyday objects. Whilst recovering from a serious health condition, Alarcón began working with very limited equipment at arm’s reach: small recorders, pedals and other devices soon became a processing chain through which to feed shortwave radio recordings, giving raise to Radiolas, his last work, a metaphoric ocean of harmonic noise, with waves of frequency that collide and lap at the edges of one another. The sound richness emerging from it, invites the listener to become drowned in the intricacy of expanded radio waves.