Tag Archives: La Sedeta

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO / ENCOUNTERS IN THE SPACETIME: RAFAEL ZARAGOZA I FANG SU

6 Apr

[CAT] Els Encontres en l’Espai-Temps d’enguany continuen la seva tercera acció, la trobada entre el guitarrista Rafael Zaragoza, un músic amb una llarga trajectòria, i la jove artista Fang Su, intèrpret de música tradicional xinesa. Zaragoza, en actiu des de fa més de cinquanta anys, ha participat en una llista llarguíssima de bandes, projectes i artistes d’entre els quals en podríem destacar Slo-Blo, Secta Sónica, Orquestra Platería, el col·lectiu d’improvisació LIMB, Orquestra Mirasol, Gato Pérez, Naïf… a més dels seus treballs per a televisió, ràdio, teatre i cinema. Su Fang, per la seva banda, ha tocat en un gran número de clubs de música i actes benèfics a la Xina, duent l’estètica d’aquest art antic a l’extrem. Actualment viu a Barcelona, on mira de connectar l’art oriental amb altres propostes mitjançant la col·laboració amb músics locals. Com és habitual aquest 2021, l’Encontre tindrà lloc aquest dijous, dia 8 d’abril, a les 20h a la Sala Polivalent dels Locals d’Assaig de La Sedeta (C/ Sicília 321). Per assistir-hi, a causa de les limitacions d’aforament, cal reservar entrada anticipadament enviant un correu electrònic a entrades@gracia-territori.com. Com sempre, l’Encontre es financia per taquilla inversa.


[CAST] Los Encuentros en el Espacio-Tiempo de este año continúan con su tercera acción, la sesión que nos ofrecerán el guitarrista Rafael Zaragoza, un músico con una larga trayectoria, y la joven artista Fang Su, intérprete de música tradicional china. Zaragoza, en activo des de hace más de cincuenta años, ha participado en una lista larguísima de bandas, proyectos y artistas entre los que podríamos destacar Slo-Blo, Secta Sónica, Orquestra Platería, el colectivo de improvisación LIMB, Orquestra Mirasol, Gato Pérez, Naïf… además de sus trabajos para televisión, radio, teatro y cine. Su Fang, por su lado, ha tocado en un gran número de clubs de música y actos benéficos en la China, llevando la estética de esta antiguo arte al extremo. Actualmente vive en Barcelona, donde intenta conectar el arte oriengal con otras propuestas a través de la colaboración con músicos locales. Como es habitual este 2021, el Encuentro tendrá lugar este jueves, día 8 de abril, a las 20h en la Sala Polivalent dels Locals d’Assaig de La Sedeta (C/ Sicília 321). Para asistir, a causa de las limitaciones de aforo, hay que reservar entrada anticipadamente enviando un correo electrónico a entrades@gracia-territori.com. Como siempre, el Encuentro se financia con taquilla inversa.


[ENG] This years’ Encounters in the Spacetime continue with its third action, the meeting between guitarist Rafael Zaragoza, a musician with a long career, and young artist Fang Su, interpreter of Chinese traditional music. Zaragoza, active for more than fifty years, has worked in or with a long list of bands, projects and artists among which we could name Slo-Blo, Secta Sónica, Orquestra Platería, el col·lectiu d’improvisació LIMB, Orquestra Mirasol, Gato Pérez, Naïf… in addition to his works for TV, radio, theatre and cinema. Su Fang, on her side, has played in a number of music clubs and benefic events in Chine, bringing this ancient art’s aesthetics to the extreme. Nowadays she lives in Barcelona, where she tries to connect Eastern art with other movements by collaborating with local musicians. As per usual this 2021, the Encounter will be held this Thursday, April 8, at 20h in the Sala Polivalent dels Locals d’Assaig de La Sedeta (C/ Sicília 321). To attend, due to the capacity limitations, reserving your seat by sending an e-mail to entrades@gracia-territori.com is mandatory. Donations at the end of the action.

ELS ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS TORNEN AMB UN CANVI D’UBICACIÓ / LOS ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO REGRESAN CON CAMBIO DE UBICACIÓN / THE ENCOUNTERS IN THE SPACETIME ARE BACK WITH A CHANGE IN THE VENUE

26 Feb

Primer EET 2021

AFORAMENT LIMITAT / AFORO LIMITADO / LIMITED CAPACITY
RESERVES / RESERVAS / RESERVATIONS AT ENTRADES@GRACIA-TERRITORI.COM

[CAT] Els Encontres en l’Espai-Temps de 2021 comencen aquest proper dijous 4 de març a les 20h amb la trobada entre la saxofonista i compositora argentina Melisa Bertossi, una vella amiga de Gràcia Territori Sonor; i la poeta manlleuenca Raquel Santanera, que aterra per primera vegada al nostre cicle d’improvisació. Bertossi, que viu a Barcelona des de l’any 2014, és compositora i intèrpret de jazz i música d’avantguarda i ha fundat o participat en projectes que van dels estàndards de jazz a la música contemporània i la improvisació lliure, publicant o col·laborant en mitja dotzena d’àlbums amb alguns dels artistes més destacats del jazz i la música d’avantguarda actuals. Santanera, per la seva banda, és una de les veus més interessants de les darreres fornades de la poesia en llengua catalana. Influenciada per les avantguardes, la teoria feminista i la ciència-ficció, entre d’altres, els seus tres poemaris han estat reconeguts amb el premi Martí Dot, el premi de poesia de Pollença i el premi Miquel Martí i Pol. A més, Raquel Santanera també coordina i programa a l’Horiginal, un dels punts de referència històrics de la poesia i la literatura barcelonines. La trobada entre aquestes dues artistes serà una arrencada de primera categoria per a uns EET que, a causa de les restriccions per Covid-19, de moment no podran celebrar-se a la nostra seu i es traslladen a la Sala Polivalent del Centre Cívic La Sedeta (C/Sicília, 321) que, el passat OFF LEM 2020, ja va acollir l’actuació de Nara is Neus i Sasha Smirnova. Com als EET de l’OFF LEM, cal reservar seients enviant un correu a entrades@gracia-territori.com.


[CAST] Los Encuentros en el Espacio-Tiempo de 2021 empiezan el próximo jueves 4 de marzo a las 20h con la reunión entre la saxofonista y compositora argentina Melisa Bertossi, una vieja amiga de Gràcia Territori Sonor; y la poeta manlleuense Raquel Santanera, que aterriza por primera vez en nuestro ciclo de improvisación. Bertossi, que vive en Barcelona desde el año 2014, es compositora e intérprete de jazz y música de vanguardia y ha fundado o participado en proyectos que van de los estándares de jazz a la música contemporánea y la improvisación libre, publicando o colaborando en media docena de álbums con algunos de los artistas más destacados del jazz y la música de vanguardia actuales. Santanera, por su lado, es una de les voces más interesantes de las últimas generaciones de la poesía en lengua catalana. Influenciada por las vanguardias, la teoría feminista y la ciencia-ficción, entre otros, sus tres poemarios han sido reconocidos con el premio Martí Dot, el premio de poesía de Pollença y el premio Miquel Martí i Pol . Además, Raquel Santanera también coordina y programa en l’Horiginal, uno de los puntos de referencia históricos de la poesía y la literatura en Barcelona. El encuentro entre estas dos artistas será un arranque de primera categoría para unos EET que, a causa de las restricciones por Covid-19, por el momento no podrán celebrarse en nuestra sede y se trasladan a la Sala Polivalent del Centre Cívic La Sedeta (C/Sicília, 321) que, el pasado OFF LEM 2020, ya acogió la actuación de Nara is Neus y Sasha Smirnova. Como en los EET del OFF LEM, hay que reservar asientos mandando un mail a entrades@gracia-territori.com.


[ENG] 2021’s Encounters in the Spacetime start next Thursday, March 4 at 20h with the meeting of the Argentinian sax player and composer Melisa Bertossi, an old friend of Gràcia Territori Sonor’s, and Manlleu-born poet Raquel Santanera, that lands on our improvisation series for the first time. Bertossi, who lives in Barcelona since 2014, is a jazz and avant-garde composer and performer and has founded or collaborated in projects ranging from jazz standards to contemporary music and free improvisation. She has published or collaborated in half a dozen albums with some of the best-known jazz and avant-garde musicians. Santanera, on the other hand, is one of the most interesting voices of the latest generations of Catalan poetry. Influenced by the avant-garde movements, the feminist theories and science-fiction, among others, her three poetry books have been awarded the Martí Dot prize, the Pollença poetry prize and the Miquel Martí i Pol prize. In addition to this, Raquel Santanera also coordinates and programmes at the Horiginal, one of Barcelona’s poetry and literature historical venues. The meeting of these two artists will be a first-class start to an EET series that, due to the Covid-related restriction, won’t be able to be held at our headquarters and will move to Centre Cívic La Sedeta’s Sala Polivalent (C/Sicília, 321) that, at OFF LEM 2020, it already hosted Nara is Neus and Sasha Smirnova‘s performance. As with OFF LEM’s EST, seats have to be reserved by sending an e-mail at entrades@gracia-territori.com.

Eli Gras + Blanca Llum i Los Sara Fontán – OFF LEM 2020 – Clausura / Closing concert

1 Dec

(CAT) A GTS hem continuat la nostra activitat amb noves propostes i la continuació d’algunes que havien quedat penjades a causa de la segona onada de la pandèmia. Us volem anunciar que el darrer concert de l’OFF LEM 2020, amb Eli Gras + Blanca Llum i Los Sara Fontán, tindrà lloc al Centre Cívic La Sedeta (Sicília 321) aquest dissabte 5 de desembre a les 19:30. A causa de les devolucions per l’ajornament del passat 30 d’octubre queden algunes entrades disponibles (poques) que podeu reservar enviant un correu electrònic i pagar a La Sedeta mateix a l’hora d’accedir al recinte. Us recordem que, per assegurar el compliment de les mesures de seguretat, us demanem que sigueu a les portes del recinte aproximadament a les 19:00.

(CAST) En GTS hemos continuado nuestra actividad con nuevas propuestas y la continuación de algunas que habían quedado a medias a causa de la segunda ola de la pandemia. Os queremos anunciar que el último concierto del OFF LEM 2020 con Eli Gras + Blanca Llum i Los Sara Fontán tendrá lugar en el Centre Cívic La Sedeta (Sicília 321) este sábado 5 de diciembre a las 19:30. A causa de las devoluciones por el aplazamiento del pasado 30 de octubre quedan algunas entradas disponibles (pocas) que podeis reservar mandando un correo electrónico y pagar en La Sedeta mismo a la hora de entrar a recinto. Os recordamos que, para asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad, os pedimos que esteis en la puerta aproximadamente a las 19:00.

(ENG) At GTS we’ve kept on with our activities with new things and continuing those that were stopped due to the second wave of the pandemic. We want to announce that OFF LEM 2020’s last concert with Eli Gras + Blanca Llum i Los Sara Fontán wil take place at Centre Cívic La Sedeta (Sicília 321) this Saturday, December 5 at 19:30. Due to the refundings made after we postponed the concert last October 30 there are some tickets available (a few) that you can reserve by sending an email and pay at La Sedeta as you get into the venue. We kindly remind you that, to ensure the compliance with the security measures, it is advised to be at the gates at 19:00 approximately.