Tag Archives: LEM 2013

LEM 2014 PUNT D’INFORMACIÓ / PUNTO DE INFORMACIÓN / INFO POINT

7 Oct
© nomdenoia

© nomdenoia

A PARTIR DEL 6 D’OCTUBRE

MORITZ I GRÀCIA TERRITORI SONOR ET CONVIDEN A UNA CERVESA 
SI RECULLS EL PROGRAMA DE MÀ AL PUNT D’INFORMACIÓ LEM 2014 I DIUS LA CLAU DE PAS…
_______________
A PARTIR DEL 6 DE OCTUBRE
MORITZ Y GRÀCIA TERRITORI SONOR TE INVITAN A UNA CERVEZA 
SI RECOGES EL PROGRAMA DE MANO EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN LEM 2014 Y DICES LA CONTRASEÑA…
_______________
FROM THE 6TH OF OCTOBER
MORITZ AND GRÀCIA TERRITORI SONOR INVITE YOU TO A BEER 
IF YOU PICK UP THE PROGRAMME AT THE LEM 2014 INFO POINT AND SAY THE PASSWORD…
GTS_MORITZ

PUNT D’INFORMACIÓ / PUNTO DE INFORMACIÓN / INFO POINT


llibreria Taifa
carrer Verdi, 12
GRÀCIA
 si demanes un programa del LEM i dius “Bressol de Gat” et convidem a una Moritz (Una cervesa per persona. Existències limitades)
_______________
llibreria Taifa
carrer Verdi, 12
GRÀCIA
 si pides un programa del LEM y dices “Bressol de Gat”, te invitamos a una Moritz (Una cerveza por persona. Existencias limitadas)
_______________
llibreria Taifa
carrer Verdi, 12
GRÀCIA
ask for a LEM programme and say “Bressol de Gat” then we’ll invite you to one Moritz (One beer per person. Limited stock)

SWEATY MUSICIANS: visita el backstage del LEM 2013

27 Nov

Joan Teixidor, fotògraf oficial del LEM, ha realitzat durant l’edició 2013 una sèrie paral·lela de fotografies utilitzant la tècnica de la Stereotypia, que mostra allò que els espectadors no poden veure: els artistes al backstage just després d’acabar el seu concert.

Joan Teixidor, fotógrafo oficial del LEM, ha realizado durante la edición 2013 una serie paralela de fotografías utilizando la técnica de la Stereotypia, que muestra aquello que los espectadores no pueden ver: los artistas en el backstage justo después de acabar su concierto.

During the 2013 edition of the LEM festival, its official photographer Joan Teixidor undertook a parallel series of photographs using the technique of Stereotypia, showing what the audience cannot see: the artists in the backstage having just finished their concert.

fes clic a la galeria de la barra lateral dreta

haz clic en la galería de la barra lateral derecha

clic on the gallery at the right sidebar

HAN ESTAT TRES SETMANES INCREÏBLES / HAN SIDO TRES SEMANAS INCREÍBLES / IT’S BEEN THREE AMAZING WEEKS

26 Oct

lem2013cino_b

GRÀCIES A TOTS PER HAVER-HO FET POSSIBLE

GRACIAS A TODOS POR HABERLO HECHO POSIBLE

THANK YOU ALL FOR MAKING IT POSSIBLE

Potser el LEM no sigui un festival. Els festivals duren tres o quatre dies i resulta impossible assistir a tots els concerts perquè són simultanis. A més, els festivals tenen lloc en un recinte determinat. Aquest és el model més freqüent. Així que el LEM probablement no sigui un festival: dura tres setmanes i succeeix en molts llocs de la ciutat, no hi ha necessitat de perdre’s cap concert si així es vol i brinda l’oportunitat de reconèixer d’una altra manera el territori urbà. El LEM no és un OVNI que aterra sobre la ciutat per enlairar-se al cap d’uns dies i tornar a perdre’s en l’estratosfera sinó que més aviat emergeix com a manifestació visible d’un substrat que al llarg de l’any segueix actiu encara que ocult, format pels col·lectius que mitjançant la simbiosi i el mutualisme mantenen amb vida, encara que amb molt esforç, aquesta altra cultura que no és l’oficial en aquesta ciutat, mentre en la superfície la depredació i la competència de tot allò que és igual avorreixen en equip. Quan acaba el LEM, aquest es reintegra en el miceli. Tots els organismes implicats seguiran la seva col·laboració simbiòtica sota la superfície. Així que el LEM no és un OVNI, és un fong. I aquestes tres setmanes com a endospori han estat d’allò més productives…

Quizá el LEM no sea un festival. Los festivales duran tres o cuatro días y resulta imposible asistir a todos los conciertos porque son simultáneos. Además, los festivales tienen lugar en un recinto determinado. Ese es el modelo más frecuente. Así que el LEM probablemente no sea un festival: dura tres semanas y sucede en muchos lugares de la ciudad, no hay necesidad de perderse ningún concierto si así se quiere y brinda la oportunidad de reconocer de otra manera el territorio urbano. El LEM no es un OVNI que aterriza sobre la ciudad para despegar al cabo de unos días y volver a perderse en la estratosfera sino que más bien emerge como manifestación visible de un substrato que a lo largo del año sigue activo aunque oculto, formado por los colectivos que mediante la simbiosis y el mutualismo mantienen con vida, aunque con mucho esfuerzo, esa otra cultura que no es la oficial en esta ciudad, mientras en la superficie la depredación y la competencia de todo lo igual aburren  en equipo. Cuando termina el LEM, éste se reintegra en el micelio. Todos los organismos implicados seguirán su colaboración simbiótica bajo la superficie. Así que el LEM no es un OVNI, es un hongo. Y estas tres semanas como endosporio han sido de lo más productivas…

We could say LEM isn’t really a festival; Festivals tend to last three or four days and it’s impossible to see all the concerts because they happen simultaneously; Festivals also take place in a certain precinct, that’s the most common model, therefore LEM isn’t like a festival: it lasts three weeks and takes place in many different venues around the city; you won’t miss any of the concerts unless you want to and it allows you to visit the urban territory in a new way. LEM isn’t a UFO that lands on the city only to disappear back into the stratosphere a few days later, but rather it emerges as a visible manifestation of a substratum which is active during the year although occult, formed by collectives that via symbiosis and mutualism maintain the “other” non-oficial culture alive-although with great difficulty-while on the surface the depredation and competition amongst the uniform mass bores everyone. When LEM is over it is reintegrated in the mycelium. All the organisms implicated will continue their symbiotic collaboration under the surface. So LEM isn’t a UFO, it’s a fungus. And these three weeks of endosporium have been very productive…