Tag Archives: LEM Festival

1er Encontre en l’Espai-Temps 2017

9 Mar
ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2017 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO TIEMPO 2017 – ENCOUNTERS IN THE SPACE-TIME 2017
PRIMERA ACCIÓ / PRIMERA ACCIÓN / FIRST ACTION
flyer_2017_01.jpg

NÚRIA ANDORRÀ + MANEL SALAS – CITA A CEGUES

dijous 16 de març a les 20h / jueves 16 de marzo a las 20h / Thursday, March the 16th – 20h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona
taquilla inversa

NÚRIA ANDORRÀ + MANEL SALAS – CITA A CEGUES
Núria Andorrà és una percussionista especialitzada en música contemporània i de cambra. La seva llista de col·laboracions és vastíssima i inclou l’Ensemble de Metalls de Reinhold Friedrich, Agustí Fernández, Mats Gustafsson, Joe Morris i Tom Chant. S’ha dit d’ella que posseix un talent aclaparador d’una bellesa alhora senzilla i complexa. Per la seva banda, el ballarí Manel Salas, després de col·laborar amb diverses companyies com Metros de Ramon Oller, va culminar els seus estudis a la Dance Academy del Conservatori de Rotterdam des d’on va iniciar la seva carrera internacional. Treballa en produccions amb David Zambrano, Editta Braun, Jens Biderman i Angels Margarit, entre d’altres. Cita a Cegues neix de la necessitat de seguir experimentant en l’art de la composició instantanea. Nuria Andorrà i Manel Salas es troben en una primera cita on ritme, sons, moviments, escolta i dansa posaran pauta a allò desconegut. Un Encontre en l’Espai – Temps sorgit del desig de donar forma a una història que s’anirà escribint en el seu propi transcurs.

NÚRIA ANDORRÀ + MANEL SALAS – CITA A CIEGAS
Núria Andorrà es una percusionista especializada en música contemporánea y de cámara. Su lista de colaboraciones es vastísima e incluye el Ensemble de Metales de Reinhold Friedrich, Agustí Fernández, Mats Gustafsson, Joe Morris y Tom Chant. Se ha dicho de ella que posee un talento abrumador de una belleza a la vez sencilla y compleja. Por su parte, el bailarín Manel Salas, tras colaborar con diversas compañías como Metros de Ramon Oller, culminó sus estudios en la Dance Academy del Conservatorio de Rotterdam desde donde inició su carrera internacional. Trabaja en producciones con David Zambrano, Editta Braun, Jens Biderman y Angels Margarit, entre otros. Cita a Ciegas nace de la necesidad de seguir experimentando en el arte de la composición instantánea. Núria Andorrà y Manel Salas se encuentran en una primera cita donde ritmo, sonidos, movimientos, escucha y danza pondrán pauta a lo desconocido. Un Encuentro en el Espacio – Tiempo surgido del deseo de dar forma a una historia que se irá escribiendo durante su propio transcurso.

NÚRIA ANDORRÀ + MANEL SALAS – BLIND DATE
Núria Andorrà is a contemporary and chamber music specialised percussionist. Her collaboration list is impressive and includes the Reinhold Friedrich Brass Ensemble, Agustí Fernández, Mats Gustafsson, Joe Morris and Tom Chant. It has been said that she possesses an overwhelming talent of a clear and at the same time complex beauty. On his side, Manel Salas, after some collaborations with companies such as Metros (Ramon Oller), ended his studies at the Dance Academy of the Rotterdam Conservatory from where he started his international career. He works in productions with David Zambrano, Editta Braun, Jens Biderman and Angels Margarit, among others. Blind Date arises from the need of keeping experimenting with the art of instantaneous composition. Núria Andorrà and Manel Salas meet in a first date where rhythm, sounds, movements, listening and dance will rule the unknown. An Encounter in the Space Time born from the desire of shaping a story that will be written during her own course.

MICROTOPIES 2017: convocatòria / covocatoria / open call

6 Mar

microtopies-2017_5En el 124 aniversari de la invenció de la ‘Patafísica, Gràcia Territori Sonor llança la sisena convocatòria universal de miniatures sonores amb l’objectiu de produir una edició especial del programa de ràdio Música i Geografia

En el 124 aniversari de la invenció de la ‘Patafísica, Gràcia Territori Sonor lanza la sexta convocatoria universal de miniaturas sonoras con el objetivo de producir una edición especial del programa de radio Música y Geografía

At the occasion of the 124th aniversary of ‘Pataphysics, Gràcia Territori Sonor has launched a sixth open call for sonic miniatures to be broadcast on a special edition of the Música i Geografia radio programme

BASES / RULES

CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO, ENGLISH BELOW)
1. Per participar has d’enviar-nos una peça sonora d’un minut de durada.
2. Cada participant pot enviar solament una peça.
3. El format de l’enregistrament ha de ser AIFF.
4. Pots enviar la teva peça per e-mail a radio@gracia-territori.com o via MailBigFile (únicament).
5. L’arxiu que ens enviis ha de estar nominat així: nom_de_l’autor_ciutat_títol_de_la_peça.aif
6. Amb el material rebut i en l’estricte ordre de recepció, es compondrà un mosaic sonor que formarà el contingut d’un programa especial de Música i Geografia.
7. El minut sonor que ens enviis ha d’estar lliure de drets d’autor o sota una llicència Creative Commons que permeti el seu us per a la radiodifusió en aquest programa i la seva difusió en el blog de Gràcia Territori Sonor.
8. La data límit per enviar la peça és el 2 de juny de 2017.
9. Esperem peces minimalistes, música concreta, enregistraments de camp, ràdio-art, síntesi, samplerisme, improvisació, circuit-bending, collage, drones, experiments amb el temps, micrologies poètiques, paisatges mol·leculars, monòlegs amfibis, patologies sonores… i també tot el contrari.
CASTELLANO
1. Para participar has de enviarnos una pieza sonora de un minuto de duración.
2. Cada participante puede enviar solamente una pieza.
3. El formato de la grabación ha de ser AIFF.
4. Puedes enviar tu pieza por e-mail a radio@gracia-territori.com o via MailBigFile (únicamente).
5. El archivo que nos envies ha de estar nominado así: nombre_del_autor_ciudad_título_de_la_pieza.aif
6. Con el material recibido y en estricto orden de recepción, se compondrá un mosaico sonoro que formará el contenido de un programa especial de Música y Geografía.
7. El minuto sonoro que nos envies ha de estar libre de derechos de autor o bajo una licencia Creative Commons que permita su uso para la radiodifiusión en este programa y su difusión en el blog de Gràcia Territori Sonor.
8. La fecha límite para enviar la pieza es el 2 de junio de 2017.
9. Esperamos piezas minimalistas, música concreta, grabaciones de campo, radio-art, síntesis, samplerismo, improvisación, circuit-bending, collage, drones, experimentos con el tiempo, micrologías poéticas, paisajes moleculares, monólogos anfibios, patologías sonoras y también todo lo contrario.
ENGLISH
1. To participate send us a sonic piece of 1 minute in duration.
2. Each participant may exclusively send one piece.
3. The audio file format of the piece must be AIFF.
4. You may send your piece via e-mail to radio@gracia-territori.com or via MailBigFile (no others).
5. The file you send us must be labelled as follows: name_of_author_city_title_of_the_piece.aif
6. A sonic mosaic will be created with the material received in strict order of receipt and will be broadcast on a special edition of Música i Geografia.
7. The sonic miniature you send us must be free of copyright or have a Creative Commons license that allows its broadcast on this radio programme and its dissemination via Gràcia Territori Sonor’s blog.
8. The deadline is the 2nd of June 2017.
9. We are waiting for minimal pieces, musique concrète, field recordings, radio-art, synthesis, samplerism, improvisation, circuit-bending, collages, drones, experiments with time, poetic micrologies, molecular soundscapes, amphibian monologues, sonic pathologies and also quite the contrary.

LEM 2016: PROGRAMA COMPLET / PROGRAMA COMPLETO / FULL PROGRAM

27 Sep

banner-fb-lem

CLIC A LA IMATGE

CLIC EN LA IMAGEN

CLICK ON THE IMAGE

 

LEM 2016: POSTER + SPOT

26 Sep
disponible
available

cartell / cartel / poster

spot

Estat de Gràcia / Estado de Gracia / State of Grace

5 Jul
Simone Weissenfels, Patxi Valera i Berta Puigdemasa: encontre en l'espai-temps

Simone Weissenfels, Patxi Valera i Berta Puigdemasa: encontre en l’espai-temps

El passat dijous 30 de juny, els assistents al 10è Encontre en l’Espai –Temps d’enguany vàrem gaudir d’un concert d’altíssima volada que, a més a més, va encaixar perfectament amb la intenció i filosofia d’aquestes sessions: els tres músics es van conèixer un parell d’hores abans de l’inici del concert, van tocar plegats durant una estona durant la prova de so i es van llançar de plè a la improvisació davant l’audiència, sense xarxa. Simone Weißenfels (piano), Berta Puigdemasa (arpa) i Patxi Valera (percussions) van desenvolupar un diàleg a tres bandes, alternant moments d’alta intensitat instrumental amb moments en que un dels instrumentistes assumia el paper de conductor. Durant la sessió es van crear espais per a l’emoció, espais per a la reflexió i també petites seqüencies plenes d’humor fruit de l’amistat musical acabada de néixer. Més d’una hora ininterrumpuda d’improvisació col·lectiva de tres músics en estat de gràcia a qui agraïm de tot cor la dedicació. Agraïment extensible a tots vosaltres per assistir-hi. Us emplacem al proper Encontre en l’Espai-Temps, darrer abans de les vacances d’estiu, que tindrà lloc el dijous 14 de juliol.


El pasado jueves 30 de junio, los asistentes al 10º Encuentro en el Espacio – Tiempo de este año disfrutamos de un concierto de altísimos vuelos que, además, encajó perfectamente con la intención y la filosofía de estas sesiones: los tres músicos se conocieron un par de horas antes del inicio del concierto, tocaron juntos un rato durante la prueba de sonido y se lanzaron de lleno a la improvisación ante la audiencia, sin red. Simone Weißenfels (piano), Berta Puigdemasa (arpa) y Patxi Valera (percusiones) desarrollaron un diálogo a tres bandas, alternando momentos de alta intensidad instrumental  con momentos en que uno de los instrumentistas asumía el papel de conductor. Durante la sesión se crearon espacios para la emoción, espacios para la reflexión y también pequeñas secuencias llenas de humor fruto de la amistad musical recién nacida. Más de una hora ininterrumpida de improvisación colectiva de tres músicos en estado de gracia a quienes agradecemos de todo corazón su dedicación. Agradecimiento extensible a todos vosotros por asistir. Os emplazamos al próximo Encuentro en el Espacio-Tiempo, último antes de las vacaciones de verano, que tendrá lugar el jueves 14 de julio.


Last Thursday, June the 30th, the public attending the 10th Encounter in the Space-Time of the year enjoyed a top flight concert that, in addition, perfectly fitted the intentions and philosophy of these sessions: the three musicians had met only a couple of hours before the start of the concert, they played together for a while during the sound check and they leapt straight forward into the improvisation before the audience, without a net. Simone Weißenfels (piano), Berta Puigdemasa (harp) and Patxi Valera (percussion) developed a three-side dialogue, by alternating moments of a high instrumental intensity with others in which one of them assumed a leading role. In the course of the session, spaces were created for emotion, others for reflexion as well as little sequences full of humour as a result of the newborn music friendship. Three musicians in a state of grace improvising uninterruptedly for over an hour. We deeply acknowledge their dedication as we do to all of you for coming. We call you back to the next Encounter in the Space – Time, the last before the summer vacations, which will take place on Thursday July the 14th.

 

Microtopies 2016 online and radio!

31 May

microtopies_2016_b

CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO, ENGLISH BELOW)
Ja pots escoltar la cinquena convocatòria mundial de miniatures sonores llançada per Gràcia Territori Sonor per configurar una edició especial anual del nostre programa radiofònic setmanal Música i Geografia (FM Barcelona, Ràdio Pica i Ràdio Gràcia).
A Microtopies 2016 han participat 46 artistes i grups de 12 països. Les miniatures rebudes no han estat sotmeses a selecció i han estat incloses en l’estricte ordre de recepció.
Quan l’escoltis podràs viatjar per aquesta geografia utòpica en aquest ordre que l’atzar ha prefigurat, però també pots crear-te les teves seleccions favorites.
En tot cas, això no són arxius mp3, tens la màxima qualitat que han enregistrat els autors, no ho escoltis amb els altaveus de l’ordinador, connecta-ho a un equip decent o posa’t uns bons auriculars, sinó et perdràs molts sons i freqüències…
Bon viatge!
Gràcia Territori Sonor vol agrair a tots els artistes que desinteressadament han participat en aquest projecte… Gràcies per fer realitat aquestes Microtopies!
MICROTOPIES 2016 BANDCAMP
Escolta Microtopies 2016 també a la FM de Barcelona: Ràdio Gràcia, 107.7 MHz el dijous 2 de juny a les 19h
i després, el podcast

Ya puedes escuchar la quinta convocatoria mundial de miniaturas sonoras lanzada por Gràcia Territori Sonor para configurar una edición especial anual de nuestro programa radiofónico semanal Música y Geografía (FM Barcelona, Ràdio Gràcia).
En Microtopies 2016 han participado 46 artistas y grupos de 12 países. Las miniaturas recibidas no han sido sometidas a selección y han sido incluidas en estricto orden de recepción.
Cuando lo escuches podrás viajar por esta geografía utópica en este orden que el azar ha prefigurado, pero también puedes crearte tus selecciones favoritas.
En todo caso, esto no son archivos mp3, tienes la máxima calidad que han grabado los autores, no lo escuches con los altavoces del ordenador, conéctalo a un equipo decente o ponte unos buenos auriculares, sino te perderás muchos sonidos y frecuencias…
Buen viaje!
Gràcia Territori Sonor quiere agradecer a todos los artistas que desinteresadamente han participado en este proyecto… Gracias para hacer realidad estas Microtopies!
MICROTOPIES 2016 BANDCAMP
Escucha Microtopies 2016 también en la FM de Barcelona: Ràdio Gràcia, 107.7 MHz el jueves 2 de junio a las 19h
y después, el podcast

Now available the fifth world call for sonic miniatures launched by Gracia Territori Sonor to configure the yearly special edition of our weekly radio broadcasting Música i Geografia (FM Barcelona, Ràdio Gràcia).
46 artists and bands from 12 countries have participated in Microtopies 2016. The received miniatures have not been subjected to a selection process and they have been included following the strict order of arrival.
When you’ll listen to them you will be able to travel thru this utopian geography in the order preconfigured by chance, but you can create your own favourite selections as well.
Anyway, these are not mp3 files; you will enjoy the maximum quality recorded by the authors. Don’t listen to them by your computer loudspeakers but rather plug them in a decent sound system or put on good headphones otherwise you will miss a lot of sounds and frequencies…
Good trip!
Gràcia Territori Sonor wants to acknowledge all the artists who have generously participated in this project… thank you for making these Microtopies come true!
MICROTOPIES 2016 BANDCAMP
Listen Microtopies 2016 also in the FM radio Barcelona: Ràdio Gràcia, 107.7 MHz Thursday the 2nd June at 19hr
and after, the podcast

El regne del silenci / El reino del silencio / The Kingdom of Silence

19 May
flyer_2016
ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2016 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO 2016 – ENCOUNTERS IN THE SPACE TIME 2016
VUITENA ACCIÓ / OCTAVA ACCIÓN / EIGHTH ACTION

MIQUEL JORDÀ + SÒNIA SÁNCHEZ

EL REINO DEL SILENCIO

dijous 26 de maig a les 20h / jueves 26 de maig a las 20h / Thursday, May the 26th – 20h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona
Miquel Jordà és multiinstrumentista de vent i percussió, artista sonor, compositor i improvisador. I també un viatger incansable. El seu personalíssim llenguatge musical és fruit del seu viatge permanent pel que ell anomena La pell del món,  entre l’atonalitat occidental i les harmonies de l’Orient Mitjà, Àsia Central i el Sud-est Asiàtic. Modifica també amb diverses tècniques els instruments clàssics i inventa infrainstruments d’inspiració acústica que modifica electrònicament.
 Sònia Sánchez és bailaora i improvisadora. Desprès de formar-se acadèmicament en el flamenc clàssic, ha treballat la dansa Butoh i el Body Weather, tècniques fonamentals per a l’exploració i la improvisació de  ritmes i qualitats tonals dels muscles i el moviment per a la consecució d’un cos lliure, espontani, sense vincles estètics ni estructures mentals.
 Tots dos han posat a punt El reino del silencio, i ens conviden a un viatge al món atemporal de la comarca del Gúdar-Javalambre de Terol. Un entorn de silenci i introspecció on la paraula és signe, les pedres són notes musicals i els núvols, l’horitzó harmònic del so. Un temps suspés de vermells, ocres i verds, temperatures extremes, vegetació retorçada i olors secs. D’un silenci estès per la terra que el soroll del vent posa de manifest.

Miquel Jordà es multiinstrumentista de viento y percusión, artista sonoro, compositor e improvisador. Y también un viajero incansable. Su personalísimo lenguaje musical es fruto de su viaje permanente por lo que él denomina La piel del mundo, entre el atonalidad occidental y las armonías de Oriente Medio, Asia Central y el Sudeste Asiático. Modifica también con varias tècnicas los instrumentos clásicos e inventa infrainstrumentos de inspiración acústica que modifica electrónicamente.
Sònia Sánchez es bailaora y improvisadora. Después de formarse académicamente en el flamenco clásico, ha trabajado la danza Butoh y el Body Weather, técnicas fundamentales para la exploración y la improvisación de ritmos y calidades tonales de los músculos y el movimiento para la consecución de un cuerpo libre, espontáneo, sin vínculos estéticos ni estructuras mentales.
Los dos han puesto a punto El reino del silencio, y nos invitan a un viaje en el mundo atemporal de la comarca del Gúdar-Javalambre de Teruel. Un entorno de silencio e introspección donde la palabra es signo, las piedras son notas musicales y las nubes, el horizonte armónico del sonido. Un tiempo suspendido de rojos, ocres y verdes, temperaturas extremas, vegetación retorcida y olores secos. De un silencio extendido por la tierra que el ruido del viento pone de manifiesto.

Miquel Jordà is a wind and percussion multi-instrumentalist, sound artist, composer and improviser. He is a tireless traveller as well. His very personal musical language is the result of his endless travel around what he calls The Skin of the World, moving between the western atonality and the harmonies of the Middle East, Central Asia and the Asian South-east. He manipulates classical instruments by means of several techniques and he creates infra-instruments of an acoustic inspiration and then he transforms them electronically.
Sònia Sánchez is a flamenco dancer and improviser. After her academic training on classical flamenco, she has worked on Butoh dance and the Body Weather which are fundamental techniques in the exploration and the improvisation concerning rhythms and tonal qualities of muscles and the movement for the achievement of a free and spontaneous body free of aesthetic ties and mental structures.
Together, they have set up El reino del silencio (The Kingdom of Silence), and they invite us to a journey through the timeless world of the Teruel’s Gúdar-Javalambre region. A silent and introspective environment where the word is sign, the stones are musical notes and the clouds are the harmonic horizon of sound. A suspended time made of red, ochre and green, extreme temperatures, twisted vegetation and dry odours. A silence spread across the earth revealed by the noise of the wind.

EL 26 DE MAIG SERÀ ITINERANT O NO SERÀ
ATENCIÓ: SOLAMENT PER ALS ASSISTENTS A EL REINO DEL SILENCIO:
En el moment de la taquilla inversa s’obsequiarà a cada assistent amb un tiquet.
Amb aquest tiquet podràs prendre una cervesa o un còctel dadà en la presentació de la publicació 134 (publicació col·lectiva, picabiana i gratuïta de 28 pàgines a tot B/N) que tindrà lloc el mateix dia a les 22h al Bar 134 (Torrent de l’Olla 134), amenitzada per Usted es un Colectivo + Josep Pedrals + Enric Casasses + Marc Florensa i la col·laboració excepcional a la sala de màquines documental de Merzmail / Pere Sousa, postamenitzada amb una sessió de músiques trobades per Víctor Nubla en una maleta de Marcel Duchamp.
EL 26 DE MAYO SERÁ ITINERANTE O NO SERÁ
ATENCIÓN: SOLAMENTE PARA LOS ASISTENTES A EL REINO DEL SILENCIO:
En el momento de la taquilla inversa se obsequiará a cada asistente con un ticket.
Con este ticket podrás tomar una cerveza o un cóctel dadà en la presentación de la publicación 134 (publicación colectiva, picabiana y gratuita de 28 páginas a todo B/N) que tendrá lugar el mismo día a las 22h en el Bar 134 (Torrent de l’Olla 134), amenizada por Usted es un Colectivo + Josep Pedrals + Enric Casasses + Marc Florensa y la colaboración excepcional en la sala de máquinas documental de Merzmail/Pere Sousa, postamenizada con una sesión de músicas encontradas por Víctor Nubla en una maleta de Marcel Duchamp.
MAY the 26TH: AN ITINERANT DAY
ATTENTION: FOR THE PUBLIC ATTENDING EL REINO DEL SILENCIO ONLY:
When making your donation at the end of the concert, you will be rewarded with a ticket.
With this ticket you can have a beer or a dada cocktail at the presentation of the publication 134 (Picabian and free, 28 pages collective publication, in full B&W) which will take place on the same day at 22:00 at the Bar 134 (Torrent de l’Olla 134), with performances by Usted es un Colectivo + Josep Pedrals + Enric Casasses + Marc Florensa together with the outstanding collaboration of Merzmail / Pere Sousa at the document archive engine room and with the late entertainment of music pieces found in Marcel Duchamp’s suitcase by Víctor Nubla.
Fanzine_134_coberta