Tag Archives: LEM

WEEK-END STRAVAGANZA

18 Nov
02_14oct_RadikalSatan_24

Radikal Satan

CATALÀ

DIVENDRES TROPICAL, DISSABTE MEDITERRANI

El divendres dia 14 La Fontana es va omplir de discursos heterogenis amb la demència lisèrgica de Reptilian Mambo en format septet (dues bateries, dos saxos, guitarra, teclats i xilòfon), que van fer-nos ballar i embogir amb la potència del seu mambo brut i canalla, amb l’arravalisme dark de Radikal Satan i la seva singular visió de la música de carrer (descarnada, obscura, psiquedèlica…), i, finalment, amb la sessió de DJ Shak que es va passejar pel tropicalisme vintage estil Copacabana anys 40 i els rare grooves dels 60 i els 70. Una nit per escalfar els peus i l’ànima!

03_14oct_DJShak_01

DJ Shak

Nota: La funció del LEM és descobrir i mostrar projectes innovadors i de qualitat, eixamplar els territoris de la música actual i arribar a un públic més ampli que el públic especialitzat i els seguidors de l’experimentació. Per això, el mateix LEM és eclèctic i decididament variat en els seus continguts. Aquesta és la raó de que un projecte esplèndid com el de Reptilian Mambo tingui cabuda en aquest festival, però el que no entenem els que l’organitzem és que el grup anunciés, acabat el concert, que probablement aquest sigui l’últim de la formació perquè no hi ha cap altre festival ni cicle que estigui interessat en la seva proposta. Això dóna una idea de la situació cultural a casa nostra i de com, poc a poc, ens anem empobrint l’esperit a mesura que projectes formidables com el de Reptilian Mambo van desapareixent.

El dissabte 15, els aromes de l’illa de Sardenya van impregnar l’auditori de la biblioteca Jaume Fuster. Dos duets es van repartir l’escenari. Per inaugurar aquesta nit dedicada a les músiques exploratòries sardes, van ocupar l’escenari Ongaku 2, és a dir el percussionista Paolo Sanna i el guitarrista Elia Casu. A partir d’aquell moment la nit va transcórrer per onirismes i profunditats marines, la música va planar per l’auditori i l’atmosfera es va condensar. Després van pujar a l’escenari Fabrizio Casti (piano) i Elio Martusciello (electrònica), primer per tocar en quartet i després en duet. No va faltar el sentit de l’humor en aquesta nit mediterrània… i una lleugeresa ingràvida va acompanyar al públic a la sortida.

01_14oct_ReptilianMambo_08

Reptilian Mambo

CASTELLANO

VIERNES TROPICAL, SÁBADO MEDITERRÁNEO

El viernes día 14 La Fontana se llenó de discursos heterogéneos con la demencia lisérgica de Reptilian Mambo en formato septeto (dos baterías, dos saxos, guitarra, teclados y xilófono), que nos hicieron bailar y enloquecer con la potencia de su mambo sucio y canalla, con el arrabalismo dark de Radikal Satan y su singular visión de la música de calle (descarnada, oscura, psicodélica…), y, finalmente, con la sesión de DJ Shak que se paseó por el tropicalismo vintage estilo Copacabana años 40 y los rare grooves de los 60 y los 70. ¡Una noche para calentar los pies y el alma!

Nota: La función del LEM es descubrir y mostrar proyectos innovadores y de calidad, ensanchar los territorios de la música actual y llegar a un público más amplio que el público especializado y los seguidores de la experimentación. Por eso, el mismo LEM es ecléctico y decididamente variado en sus contenidos. Esta es la razón de que un proyecto espléndido como el de Reptilian Mambo tenga cabida en este festival, pero lo que no entendemos los que lo organizamos es que el grupo anunciara, acabado el concierto, que probablemente este sea el último de la formación porque no hay ningun otro festival ni ciclo que esté interesado en su propuesta. Esto da una idea de la situación cultural aquí y de cómo, poco a poco, nos vamos empobreciendo el espíritu a medida que proyectos formidables como el de Reptilian Mambo van desapareciendo.

DSCF5734_1

Fabrizio Casti

El sábado 15, los aromas de la isla de Cerdeña impregnaron el auditorio de la biblioteca Jaume Fuster. Dos dúos se repartieron el escenario. Para inaugurar esta noche dedicada en las músicas exploratorias sardas, ocuparon el escenario Ongaku 2, es decir el percusionista Paolo Sanna y el guitarrista Elia Casu. A partir de aquel momento la noche transcurrió por onirismos y profundidades marinas, la música va planar por el auditorio y la atmósfera se condensó. Después subieron al escenario Fabrizio Casti (piano) y Elio Martusciello (electrónica), primero para tocar en cuarteto y después en dúo. No faltó el sentido del humor en esta noche mediterránea… y una ligereza ingrávida acompañó al público a la salida.

 

ENGLISH

TROPICAL FRIDAY, MEDITERRANEAN SATURDAY

On friday november 14th, La Fontana hall was filled with the most heterogenous speeches with Reptilian Mambo’s lysergic dementia playing on septet (two drums, two saxohpones, guitar, keyboards and xylophone), that made us dance and go nuts with the strenght of their dirty and rotten mambo; with the dark suburbanitism of Radikal Satan and the unique vision of street music (grim, gloomy, psiquedelic…); and, finally, with DJ Shak’s session that strolled from vintage tropicalism Copacabana style from the 40s, to 60s and 70s rare grooves. A night for heating up the feet and the soul!

Memo: LEM’s first aim is to find out and show innovative and high quality projects,widen today’s music territories and reach an bigger audience than the specialized one and experimental music fans. That’s why LEM is eclectic and varied on its contents. That’s why a fantastic project like Reptilian Mambo has its place on the festival. But what LEM organization cannot understand is, as the band announced after its gig, that maybe that was their final gig, so there is no festival or musical series intereseted on their music. That gives us all an idea on the cultural situation in Spain; and how our souls are getting poor along with the disparition of fantastic projects like Reptilian Mambo.

DSCF5687

Ongaku 2

On saturday 15, Sardinia island’s scent coated the Jaume Fuster Library Auditorium. Two duets shared out the stage. As opnening to the night dedicated to the sardinian exploratory music Ongaku 2, percussionist Paolo Sanna and guitarrist Elia Casu, jumped on stage. From that point, the night went by through oneirism and sea-deepness, music glided on the air and atmosphere intensified. After them, Fabrizio Casti (piano) and Elio Martusciello (electronics) joined Ongaku 2, playing quartet at the first and doing their duo show afterwards. There was no lack of good sense of humour on these mediterranean night… and an ungravity lightness guided the audience to the exit doors.


			

20 ANYS DEL PRIMER LEM DE LA HISTÒRIA / 20 AÑOS DEL PRIMER LEM DE LA HISTORIA / 20 YEARS SINCE THE FIRST LEM IN HISTORY

28 Jul

El 23 de juliol s’han complert 20 anys del primer LEM, organitzat per l’associació Laboratorio de Música Desconocida l’any 1994

El 23 de julio se han cumplido 20 años del primer LEM, organizado por la asociación Laboratorio de Música Desconocida en el año 1994

On the 23rd of July 20 years ago the first ever LEM took place organized by the Laboratorio de Música Desconocida association in 1994

LEM_0_fig1

CATALÀ

El primer LEM de la història va tenir lloc del 23 al 30 de juliol de 1994 a la sala Transformadors de Barcelona, dins del programa “Rollo Positivo II: Salvad Júpiter”, organitzat per 6 col·lectius de la ciutat: Barcelona Taller, LMD, La 12 Visual, De Calor, La Papa i La Porta, i dedicat al recent impacte del cometa Shoemaker Levy sobre el planeta Júpiter entre el 16 i el 22 de juliol.
El LEM va ser la programació que va preparar LMD (l’associació Laboratorio de Música Desconocida), i va ser concebuda per Víctor Nubla i Juan Crek (Macromassa). Hi van participar els següents artistes: Alain Baumann Stocha, Tina Gil, Jakob Draminsky Højmark, Rafael Metlikovez, Mark Cunningham, Joan Saura, Anton Ignorant, Pep Figueras.
El LEM estava concebut com un dispositiu permanent: durant 8 hores diàries es desenvolupava un ambient sonor multifocal creat per Macromassa. Al migdia s’interrompia per donar pas a un concert-vermut en un format anomenat “cabaret científic”.

Dos anys després, l’associació Gràcia Territori Sonor va reprendre el LEM fins avui dia, amb successius i diferents formats.

CASTELLANO

El primer LEM de la historia tuvo lugar del 23 al 30 de julio de 1994 en la sala Transformadores de Barcelona, dentro del programa “Rollo Positivo II: Salvad Júpiter”, organizado por 6 colectivos de la ciudad: Barcelona Taller, LMD, La 12 Visual, De Calor, La Papa y La Porta, y dedicado al reciente impacto del cometa Shoemaker Levy sobre el planeta Júpiter entre el 16 y el 22 de julio.
El LEM fue la programación que preparó LMD (la asociación Laboratorio de Música Desconocida), y fue concebida por Víctor Nubla y Juan Crek. participaron los siguientes artistas: Alain Baumann Stocha, Tina Gil, Jakob Draminsky Højmark, Rafael Metlikovez, Mark Cunningham, Joan Saura, Anton Ignorant, Pep Figueras.
El LEM estaba concebido como un dispositivo permanente: durante 8 horas diarias se desarrollaba un ambiente sonoro multifocal creado por Macromassa. A mediodía se interrumpía para dar paso a un concierto-vermut en un formato llamado “cabaret científico”.

Dos años después, la asociación Gràcia Territori Sonor retomó el LEM hasta hoy día, con sucesivos y diferentes formatos.

ENGLISH

The first LEM in history took place between the 23rd and the 30th of July 1994 in the Transformadors venue of Barcelona, within the program of “Rollo Positivo II: Salvad Júpiter”, organized by 6 collectives from the city: Barcelona Taller, LMD, La 12 Visual, De Calor, La Papa i La Porta, and it was dedicated to the recent impact of comet Shoemaker Levy on planet Jupiter between the 16th and the 22nd of July.
LEM was the programme prepared by LMD (Laboratorio de Música Desconocida association) and was conceived by Víctor Nubla and Juan Crek. The following artists participated: Alain Baumann Stocha, Tina Gil, Jakob Draminsky Højmark, Rafael Metlikovez, Mark Cunningham, Joan Saura, Anton Ignorant, Pep Figueras.
LEM was conceived as a permanent device: for 8 hours a day a multifocal soundscape was emitted, created by Macromassa. At midday it was interrupted to give way to a vermouth-concert in a format called “cabaret científic” (scientific cabaret).

Two years later, the association Gràcia Territori Sonor took LEM towards the present day, with various successive and different formats.

LEM_0_fig2

A continuació pots llegir el projecte presentat el 1994 i veure el quadre d’equivalències en que es va basar la seva programació.

A continuación puedes leer el proyecto presentado en 1994 y ver el cuadro de equivalencias en que se basó su programación.

Below you’ll find the project as it was presented in 1994 and see the table of equivalences on which the program was based.

(only in spanish)


LA ASOCIACIÓN LABORATORIO DE MÚSICA DESCONOCIDA PRESENTA:

LEM = DISPOSITIVO DE LATITUD EXTENSIVA MÓVIL
SISTEMA ALTAMENTE DÚCTIL BASADO EN EL NÚMERO 128
LEM (LADRAR A LAS ESTRELLAS DE MAR)
PLAN DE ACCIÓN REFLEJA EN FASES
DEL 23 AL 30 DE JULIO DE 1994

OBJETIVOS:

1. SUMAR LAS RESPECTIVAS COMPONENTES

2. PRODUCIR EL MEDIO QUE TRANSMITE

3. PERSONALIZAR ABUNDANCIAS

4. TENER VARIAS EXPLICACIONES, TODAS ELLAS POSIBLES

La actividad LEM utiliza la energía obtenida al extrapolar itinerarios, expresar asiduidades, enormizar la parte vertiginosa, consumir el verano, aliñar siglos, esculpir dameros, bucear en el sótano de arriba, somatizar el umbral, sopesar estratagemas, entumecer legiones, concitar transmisiones, preveer lagos y explicar lápices.

Para producir el dispositivo LEM se han tomado los días 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de Julio como un sistema cerrado de ocho elementos que se relacionan entre sí mediante tres niveles, en cada uno de los cuales se dan cinco correspondencias simbólicas, a los que se añade un cuarto nivel, formado por una sóla equivalencia: los conciertos:

día 23 Alain Baumann Stocha
día 24 Tina Gil
día 25 Jakob Draminsky Højmark
día 26 Rafael Metlikovec
día 27 Mark Cunningham
día 28 Joan Saura
día 29 Anton Ignorant
día 30 Pep Figueras

 

A continuación, se detalla el tejido técnico de toda la red de conceptos que entrará en juego en LEM:

1. El sábado 23, corresponde, en el cuerpo humano, al sistema circulatorio; en los sentidos, a la vista; en otros sentidos, a la telepatía; en animales, al grillo y en ciudades, a la ciudad de Tolosa. Esto en cuanto al primer nivel. En cuanto al nivel medio, en el Submundo Pérez corresponde a la ciudad de Villa Grilla de Kndar; en virtudes humanas, a la paciencia; en virtudes animales, el aleteo; en lenguajes, al políglota; en formas de desear, al anhelo. Una vez en el tercer nivel, o definitivo, su correspondencia en elementos de la naturaleza, es el agua; en ramas de la ciencia, la numismática; en arte, la música; en medios de comunicación, la radio y en números, el 3.502. En el cuarto nivel, o nivel personal, este día corresponde a Alain Baumann Stocha.
2. El domingo 24, corresponde, en el cuerpo humano, al sistema linfático; en los sentidos, al oido; en otros sentidos, a la premonición; en animales, a la sardina; en ciudades del mundo a Utiel. Pasando al siguiente nivel veremos que, en el Submundo Pérez, ese día corresponde al concepto de Utiel; en virtudes humanas, a la perseverancia; en virtudes animales, al rebuzno; en lenguajes, al esperanto; en formas del deseo, a la esperanza. En el tercer nivel, en elementos, a la tierra; en ciencias, a la botánica; en artes, a la pintura; en medios de comunicación, a la televisión y en números, al 2. Por último, en el nivel personal, corresponde a Tina Gil.
3. El lunes 25, en su primer nivel, corresponde al sistema nervioso en cuanto al cuerpo humano, y al olfato en los sentidos; en otros sentidos, corresponde a la telequinesia; en animales, al cachalote; en ciudades, a Salinas del Manzano; en el Submundo Pérez (ya en el nivel medio), a la isla de Nobor; en virtudes humanas, a la prudencia; en virtudes animales, a la quijada; en lenguajes, al argot; en expresiones del deseo, a la pretensión. Y cambiamos de nivel: en elementos naturales, es el fuego; en ramas de la ciencia, la motonáutica; en artes, la escultura; en comunicaciones, el teléfono y su equivalente numérico es el 4. Pasando al cuarto nivel, en personas corresponde a Jakob Draminsky Há¿ájmark.
4. El martes 26 tiene las siguientes correspondencias: en el cuerpo humano, el sistema respiratorio; en los sentidos, el gusto; en otros sentidos, el ver a través de las paredes; en animales, la ardilla; en ciudades, Barcelona. Nivel medio: en el Submundo Pérez, los territorios desconocidos de la Sociedad Bianual Ronchis; en virtudes humanas, la circunspección; en virtudes animales, la redecilla; en lenguajes, el sexual; en el deseo, corresponde a la propensión; en elementos naturales (ya en el tercer nivel), al aire; en ciencia, a la neumática; en artes, a la grafología; en comunicación, al video y en los números, al 17. En el siguiente nivel o nivel personal, corresponde a Rafael Metlikovec.
5. El miércoles 27, corresponde, en el cuerpo humano, al esqueleto; en los sentidos, al tacto; en otros sentidos, a la paranoia; en animales, a la rana; en ciudades, a Bologna; en el Submundo Pérez, a la Compañía de Lanzamientos Unidireccionales Frosbro-dos-semanas; en virtudes humanas, a la tranquilidad; en virtudes animales, al pastoreo; en lenguajes, al lenguaje coloquial y en expresiones del deseo, a la vehemencia. Hemos visto los dos primeros niveles, si pasamos al tercero, vemos que corresponde, en elementos, al viento; en ramas de la ciencia, a la geometría; en expresiones artísticas, a la disentería; en medios de comunicación, a la prensa y su número es el 10. Este día, en personas, corresponde a Mark Cunningham.
6. El jueves 28, corresponde a la piel como parte del cuerpo humano; a la fe, como sentido y a la esquizofrenia, como otro sentido; en animales, es el pato; en ciudades, la ciudad de Montpéllier; en el Submundo Pérez (nivel medio), corresponde a la telefonista del Submundo; en virtudes humanas, a la inmoralidad; en virtudes animales, a la señalización olfativa; en lenguajes, a los lenguajes idiolectos; en las formas del deseo, al ansia. En el tercer nivel, o nivel definitivo, a los incendios forestales, en elementos de la naturaleza; a los animales de compañía, en ramas de la ciencia; al grabado, en las artes; al vestuario, en los medios de comunicación y su número es el 56. En el nivel personal, la correspondencia es Joan Saura.
7. El viernes 29, en el primer nivel, corresponde al hidrógeno, como parte del cuerpo humano; en sentidos, es la esperanza; en otros sentidos, la neurosis; en animales, el pavo; en ciudades, la ciudad de Vigo. Pasemos al siguiente nivel: en el Submundo Pérez, sería el complejo lúdico-militar de La Palmera Consecuente; en virtudes humanas, la constancia; en virtudes animales, el cretácico; en lenguajes, los lenguajes técnicos; en expresiones del deseo, el afán. Y en el tercer nivel, en elementos básicos naturales, la marejada; en ciencia, la farmacología; en artes, la instalación; en medios comunicativos, la producción y en números, su equivalente es el número 115.000. En el cuarto nivel, o nivel personal, corresponde a Anton Ignorant.
8. El sábado 30, último día y último sujeto de esta estructura autogenerativa, corresponde, en el primer nivel, al oxígeno en los elementos del cuerpo humano; a la caridad, en cuanto a los sentidos; en otros sentidos, a la tauromaquia; en animales, a la gallina y en ciudades, a Reus. Nivel medio: en el Submundo, a la especie rabulónica; en virtudes humanas, a la salmonella; en virtudes animales, al hábito de rascarse; en lenguajes, a los lenguajes nacionalistas y en formas del deseo, a la candidatura. En el siguiente nivel, o nivel definitivo, en elementos, al sol; en ramas de la ciencia, a la oftalmología; en expresiones artísticas, a la aparición súbita; en vehículos comunicativos, al boca a boca y su número es el X romano o la X. Finalmente, en el cuarto nivel o nivel personal, corresponde a Pep Figueras.
 

QUADRE / CUADRO / TABLE

lem-zero_diagrama.xls

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LEM

Durante los 8 días, se producirán ocho distintos ambientes sonoros correspondientes a ocho micro-sistemas autogenerados que mantendrán la actividad LEM durante ocho horas. Son los siguientes:

día 23 sistema 1 reactor solar
día 24 sistema 2 radiador aceptable
día 25 sistema 3 turbina refractaria
día 26 sistema 4 tobera accidental probable
día 27 sistema 5 captor gamma
día 28 sistema 6 reproductor constante
día 29 sistema 7 B-4
día 30 sistema 8 lanzador de pollogallinas

Todos los días, a las 13 h., los sistemas autogenerados interrumpirán su actividad para dar paso a una de las equivalencias representadas en el último nivel de correspondencias o nivel personal, cuya intervención durará 30 minutos en dos partes de 15 minutos cada una. A continuación, los micro-sistemas reanudarán su actividad.

flyer_lem_zero

PUBLICACIONES

Una publicación general para todo el dispositivo LEM se distribuirá in situ durante los ocho días: se trata de un número especial del Boletín Electrónico Recreativo de la Asociación Laboratorio de Música Desconocida, dedicado especialmente al proceso LEM y sus vicisitudes. Además, ocho folletos informativos explicarán el contenido de cada día LEM, y sus equivalencias.

Concepto, diseño y realización: Victor Nubla / Juan Crek (Macromassa).

© Asociación Laboratorio de Música Desconocida 1994

 

BOLETÍN ELECTRÓNICO RECREATIVO

boletinelec_recreativo_lem_94_01_B boletinelec_recreativo_lem_94_02_B boletinelec_recreativo_lem_94_03_B boletinelec_recreativo_lem_94_04_B

AQUEST ANY NO HI HAURÀ ECLÍPTICA / ESTE AÑO NO HABRÁ ECLÍPTICA / ECLÍPTICA WILL NOT TAKE PLACE THIS YEAR

18 Jul
AQUEST ANY NO HI HAURÀ ECLÍPTICA
 
Molts ens heu escrit preguntat per la data de l’Eclíptica d’enguany. Lamentem dir-vos que aquest any no hi haurà Eclíptica. Diversos canvis en l’Observatori Astronòmic de Castelltallat que impliquen també obres en l’edifici i altres millores, fan impossible que puguem celebrar, de moment, la sisena edició d’aquest projecte mixt de residències artístiques i divulgació de l’astronomia que Gràcia Territori Sonor i l’Observatori han estat produint des de 2009.
 
ESTE AÑO NO HABRÁ ECLÍPTICA
 
Muchos nos habéis escrito preguntado por la fecha de la Eclíptica de este año. Lamentamos deciros que este año no habrá Eclíptica. Varios cambios en el Observatorio Astronómico de Castelltallat que implican también obras en el edificio y otras mejoras, hacen imposible que podamos celebrar, de momento, la sexta edición de este proyecto mixto de residencias artísticas y divulgación de la astronomía que Gràcia Territori Sonor y el Observatorio han estado produciendo desde 2009.
 
ECLÍPTICA WILL NOT TAKE PLACE THIS YEAR
 
Many of you have written to us asking for the date of this year’s Eclíptica. We’re sorry to say that this year Eclíptica will not take place. Various changes at the Castelltallat Astronomical Observatory including building work and other maintenance mean that it’s impossible for us to celebrate, for the time being, the 6th edition of this mixed project of artist residences and dissemination of astronomy that Gràcia Territori Sonor and the Observatory had been organizing since 2009.