Tag Archives: Mancebía Postigo

LEM 2018 cartell / cartel / poster

14 Sep

informació sobre els artistes + horaris, sales i preus

fes clic a la pestanya LEM 2018

información sobre los artistas + horarios, salas y precios

haz clic en la pestaña LEM 2018

information about the artists + timings, venues & tickets

click on the LEM 2018 tab

 

 

 

Advertisements

LEM 2018 PROGRAMA COMPLET / PROGRAMA COMPLETO / FULL PROGRAM

14 Sep

informació sobre els artistes + horaris, sales i preus aquí

fes clic a la pestanya LEM 2018

información sobre los artistas + horarios, salas y precios aquí

haz clic en la pestaña LEM 2018

information about the artists + timings, venues & tickets here

click on the LEM 2018 tab

 

 

 

GRÀCIA TERRITORI SONOR PARTICIPA, COL·LABORA i RECOMANA

11 Apr

Neix la FRESCA! Fira d’edicions casolanes, al Mercat de l’Abaceria Central de Gràcia

Nace la FRESCA! Feria de ediciones caseras, en el Mercado de la Abaceria Central de Gràcia

The FRESCA! Homemade editions fair of the Abaceria Central Market in Gràcia is born!

facebook event

CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO. ENGLISH BELOW)

El dissabte 21 d’abril, de 10 a 15 h i de 17 a 20 h, tindrà lloc la FRESCA! Fira d’edicions casolanes, una jornada dedicada a l’autoedició gràfica i musical, tot compartint espai amb els i les paradistes del Mercat de l’Abaceria Central (Travessera de Gràcia 186)

En els darrers anys, les parades del Mercat s’han anat buidant amb la previsió, ara ja imminent, de fer-hi reformes. Aquests espais buits són els que ompliran les entitats, col·lectius, llibreries, petits segells discogràfics i microeditorials del districte que participaran a la FRESCA! On abans s’exposaven fruites i verdures, pollastres o peix fresc, el dissabte previ a Sant Jordi s’hi podran trobar fanzines, còmics, gràfiques populars, llibres singulars, enquadernacions artesanals, il·lustracions de tiratge limitat, discos rars, i tot tipus de publicacions tan inclassificables com de proximitat.

A la FRESCA! hi participaran col·lectius i artistes com ara Absent Tapes, Incendi, Industrias Doc, L’Automàtica, Sonhores, Marc Torrent, Laia Arqueros Claramunt, Fanzine Bulbasaur, Gràcia Territori Sonor, Martina Manyà, Edicions Tucstonianes (BOT), Sirtaki, Gliptoteka Magdalae, Hrönir, Biblioteca para Misántropos, Roure Edicions, Edicions Lilibélula, infra_edicions, Taller Paquita, Bravas, Aceleradora, Olga Capdevila, Gina Thorstensen, Ediciones del Pubis, Pin Tam Pon, Bemba Ediciones, Alba Feito, Ariadna Guiteras, Michael Lawton, Andrea Ganuza, RosaCarmen, la llibreria La Caníbal o Marlowe Records, entre d’altres.

Un seguit d’activitats per a tots els públics acompanyarà la fira al llarg del dia: al matí, el col·lectiu Pin Tam Pon realitzarà un taller d’estampació per a infants i, a la tarda, L’Automàtica dinamitzarà el taller d’impressió amb tipografies de plom “Entinta el mercat”. A l’anomenada “plaça del Mercat”, un espai de lleure situat al cor de l’edifici, es podrà gaudir dels sons càlids i festius de diversos punxadiscos reconeguts com ara Edu Movin’On, DJ Shak o Merli Marlowe i de l’espai poètico-performàtic “Tanda”. Al llarg de la setmana anterior, del 16 al 21 d’abril, els veïns i veïnes que comprin al mercat podran entrar en un sorteig de lots de publicacions cedides per les editorials. El sorteig d’aquestes paneres gràfiques i musicals se celebrarà el mateix dia de la fira.

Les activitats de la FRESCA! seran gratuïtes.

La FRESCA! també comptarà amb la col·laboració de Dublab, col·lectiu de ràdio sense ànim de lucre que s’encarregarà del registre radiofònic i la memòria sonora de l’esdeveniment.

Quan el mercat tanqui les seves portes, la festa continuarà al bar La Sínia (Carrer Banyoles, 11) on la revista Sonhores i el poeta madrileny Gonzalo Escarpa oferiran un recital poètic, líric i visual. Tot seguit, DJ Jaco posarà la música fins la cloenda. Les fires i festivals que fomenten les pràctiques editorials autònomes han proliferat els darrers anys a la ciutat de Barcelona, amb altres esdeveniments com la Flia o el Gutter Fest. Mitjançant aquesta jornada festiva, la FRESCA! vol reivindicar el paper del mercat municipal com a dinamitzador social i cultural. Vol ser un punt de trobada i d’intercanvi per al veïnat, la comunitat creativa del barri i els i les paradistes del mercat de l’Abaceria.

La FRESCA! està organitzada per Mancebía Postigo –un col·lectiu format per Mar Cianuro i Oliver Mancebo dedicat a l’edició de projectes gràfics, literaris i sonors–, conjuntament amb els i les paradistes del mercat. Hi col·laboren altres entitats del barri com l’associació Gràcia Territori Sonor, la plataforma de ràdio Dublab, l’associació musical i cultural Districte 6T’S, i la impremta L’Automàtica.

El cartell del festival ha estat il·lustrat per Marc Torrent (www.marctorrent.com) i dissenyat per Jordi Oms (www.jordioms.com).


CASTELLANO

El sábado 21 de abril, de 10 a 15 h y de 17 a 20 h, tendrá lugar la FRESCA! Feria de ediciones caseras, una jornada dedicada a la autoedición gráfica y musical, compartiendo espacio con los y las paradistas del Mercado de la Abaceria Central (Travessera de Gràcia 186)

En los últimos años, las paradas del Mercado se han ido vaciando con la previsión, ahora ya inminente, de hacer reformas. Estos espacios vacíos son los que llenarán las entidades, colectivos, librerías, pequeños sellos discográficos y microeditoriales del distrito que participarán en la FRESCA! Donde antes se exponían frutas y verduras, pollos o pescado fresco, el sábado previo a Sant Jordi se podrán encontrar fanzines, cómics, gráficas populares, libros singulares, encuadernaciones artesanales, ilustraciones de tirada limitada, discos raros, y todo tipos de publicaciones tan inclasificables como de proximidad.

En la FRESCA! participarán colectivos y artistas como por ejemplo Absent Tapes, Incendi, Industrias Doc, L’Automàtica, Sonhores, Marc Torrent, Laia Arqueros Claramunt, Fanzine Bulbasaur, Gràcia Territori Sonor, Martina Manyà, Edicions Tucstonianes (BOT), Sirtaki, Gliptoteka Magdalae, Hrönir, Biblioteca para Misántropos, Roure Edicions, Edicions Lilibélula, infra_edicions, Taller Paquita, Bravas, Aceleradora, Olga Capdevila, Gina Thorstensen, Ediciones del Pubis, Pin Tam Pon, Bemba Ediciones, Alba Feito, Ariadna Guiteras, Michael Lawton, Andrea Ganuza, RosaCarmen, la llibreria La Caníbal o Marlowe Records, entre otros.

Una serie de actividades para todos los públicos acompañará la feria a lo largo del día: por la mañana, el colectivo Pin Tam Pon realizará un taller de estampación para niños y, por la tarde, La Automática dinamizará el taller de impresión con tipografías de plomo “Entinta el mercado”. En la llamada “plaza del Mercado”, un espacio de ocio situado en el corazón del edificio, se podrá disfrutar de los sonidos cálidos y festivos de varios pinchadiscos reconocidos como por ejemplo Edu Movin’On, DJ Shak o Merli Marlowe y del espacio poético-performático “Tanda”. A lo largo de la semana anterior, del 16 al 21 de abril, los vecinos y vecinas que compren en el mercado podrán entrar en un sorteo de lotes de publicaciones cedidas por las editoriales. El sorteo de estas cestas gráficas y musicales se celebrará el mismo día de la feria.

Las actividades de la FRESCA! serán gratuitas.

La FRESCA! también contará con la colaboración de Dublab, colectivo de radio sin ánimo de lucro que se encargará del registro radiofónico y la memoria sonora del acontecimiento.

Cuando el mercado cierre sus puertas, la fiesta continuará en el bar La Sínia (Calle Banyoles, 11) donde la revista Sonhores y el poeta madrileño Gonzalo Escarpa ofrecerán un recital poético, lírico y visual. A continuación, DJ Jaco pondrá la música hasta la conclusión.

Las ferias y festivales que fomentan las prácticas editoriales autónomas han proliferado durante los últimos años en la ciudad de Barcelona, con otros acontecimientos como la Flia o el Gutter Fest. Mediante esta jornada festiva, la FRESCA! quiere reivindicar el papel del mercado municipal como dinamizador social y cultural. Quiere ser un punto de encuentro y de intercambio para el vecindario, la comunidad creativa del barrio y los y las paradistas del mercado de la Abaceria.

La FRESCA! está organizada por Mancebía Postigo –un colectivo formado por Mar Cianuro y Oliver Mancebo dedicado a la edición de proyectos gráficos, literarios y sonoros–, conjuntamente con los y las paradistas del mercado. Colaboran otras entidades del barrio como la asociación Gràcia Territori Sonor, la plataforma de radio Dublab, la asociación musical y cultural Distrito 6T’S, y la imprenta La Automática.

El cartel del festival ha sido ilustrado por Marc Torrent (www.marctorrent.com) y diseñado por Jordi Oms (www.jordioms.com)


ENGLISH

The FRESCA! Homemade editions fair of the Abaceria Central Market is born!

This Saturday, April the 21st, from 10 a.m. to 3 p.m. and from 5 a.m. to 8 p.m., the FRESCA! Home editions fair, a day devoted to graphic and music publishing production, will be sharing space with the shopkeepers of the Abaceria Central Market (Travessera de Gràcia 186)
In recent years, the market stalls have been closed due to refurbishment plans. These empty spaces will be filled by the entities, collectives, bookstores, small record labels and district micro-publishers that will take part in FRESCA! On the place where fruits and vegetables, chickens or fresh fish once were exposed, on Saturday, two days before Sant Jordi, you will find fanzines, comics, popular graphics, unique books, Handcrafted Bookbinding, limited edition illustrations, rare discs, and all sorts of publications as unclassifiable as local.

Absent Tapes, Incendi, Industrias Doc, L’Automàtica, Sonhores, Marc Torrent, Laia Arqueros Claramunt, Fanzine Bulbasaur, Gràcia Territori Sonor, Martina Manyà, Edicions Tucstonianes (BOT), Sirtaki, Gliptoteka Magdalae, Hrönir, Biblioteca para Misántropos, Roure Edicions, Edicions Lilibélula, infra_edicions, Taller Paquita, Bravas, Aceleradora, Olga Capdevila, Gina Thorstensen, Ediciones del Pubis, Pin Tam Pon, Bemba Ediciones, Alba Feito, Ariadna Guiteras, Michael Lawton, Andrea Ganuza, RosaCarmen, la llibreria La Caníbal and Marlowe Records are some of the collectives and associations that will take part in FRESCA!

A series of activities for all audiences will also take place throughout the day: in the morning, the group Pin Tam Pon will carry out a printing workshop for children and, in the afternoon, L’Automàtica will be contributing with lead typographies to the Impression workshop “Entinta el mercat.” In the so-called “Plaza del Mercado”, a leisure space located in the heart of the building, you can enjoy the warm and festive sounds of various popular musicians such as Edu Movin’On, DJ Shak or Merli Marlowe and also the “Tanda” poetic-performing space. During the previous week, from April 16th to the 21st, the customers of the market will be able to take part in a lottery draw of publications ceded by the publishers. The drawing of these graphic and musical boxes will be held during the same day of the fair.

FRESCA! activities are free!

FRESCA! will also have the collaboration of Dublab, a non-profit radio community that will be responsible for the radio recording and the sound memory of the event.

After the market closes its doors, the party will continue at the bar La Sínia (carrer Banyoles, 11) where Sonhores magazine and the poet Gonzalo Escarpa will offer a poetic, lyrical and visual recital. Right after, DJ Jaco will play music until the close.

The fairs and festivals that promote autonomous publishing practices have been spreading in recent years in the city of Barcelona, ​​with other events such as the Flia or the Gutter Fest. Throughout this festive day, FRESCA! wants to vindicate the role of the municipal market as a social and cultural driver. This fair is intended to be a place of exchange and a meeting point for the neighbourhood, the creative local community and the market shopkeepers.

FRESCA! is organized by Mancebía Postigo, a group formed by Mar Cianuro and Oliver Mancebo dedicated to the editing of graphic, literary and sound projects, together with the market stallers. Other local entities such as the association Gràcia Territori Sonor, the Dublab radio platform, the 6T’S District Music and Cultural Association, and the L’Automàtica printing company are also contributing to this fair.

The festival poster is illustrated by Marc Torrent (www.marctorrent.com) and designed by Jordi Oms (jordioms.com)

 

BYE BYE LEM 2017!

30 Oct
GRÀCIES A L’EQUIP DE PERSONES QUE HEU TREBALLAT I ALS COL·LECTIUS, EMPRESES I ENTITATS QUE ENS HEU DONAT SUPORT PER FER POSSIBLE AQUESTA NOVA EDICIÓ!
¡GRACIAS AL EQUIPO DE PERSONAS QUE HABÉIS TRABAJADO Y A LOS COLECTIVOS, EMPRESAS Y ENTIDADES QUE NOS HABÉIS DADO APOYO PARA HACER POSIBLE ESTA NUEVA EDICIÓN!
TO THE GTS TEAM AND THE COLLECTIVES, COMPANIES AND ENTITIES THAT HAD SUPPORTED US TO MAKE THIS EDITION POSSIBLE: THANK YOU!
GRÀCIES A TOTS ELS ARTISTES QUE HEU PARTICIPAT EN EL LEM 2017!
¡GRACIAS A TODOS LOS ARTISTAS QUE HABÉIS PARTICIPADO EN EL LEM 2017!
TO ALL THE ARTISTS THAT HAVE TAKEN PART AT THE LEM 2017: THANK YOU!

ALDO ARANDA, TRUNA, IYARI, MARTA SAINZ, ANTONIA FUNES, LES MUTANTS MAHA, DERIVA ENSEMBLE, JOSEP LLUÍS GALIANA, NÚRIA ANDORRÀ, LÊ QUAN NINH, QUIM DIAZ, CABOSANROQUE, JOSEP PEDRALS, TOLV, NAD SPIRO, PRIMO GABBIANO, EMILIANO HERNÁNDEZ-SANTANA, ALENKY, BIG OK, ADRIANA PETIT, THE LEGENDARY PINK DOTS, ESTER XARGAY, MIQUEL ÀNGEL MARÍN, JOSEP MARIA BALANYÀ, ORCHESTRA FIRELUCHE, LINALAB, ANISOTROPIC PERTURBATIONS, FLOY KROUCHI, RAYO-60, MARTÍ SANS, FEDERICO FENU, INIRE, WARP TRIO, JAVI ÁLVAREZ

I A TOTS ELS ARTISTES QUE HEU PARTICIPAT EN ELS ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS,
ELS TALLERS I LES EXPOSICIONS AL LLARG DE L’ANY
Y A TODOS LOS ARTISTAS QUE HABÉIS PARTICIPADO EN LOS ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO,
LOS TALLERES Y LAS EXPOSICIONES A LO LARGO DEL AÑO
AND TO ALL THE ARTISTS THAT HAVE TAKEN PART AT THE ENCOUNTERS IN THE SPACE-TIME, THE WORKSHOPS AND EXHIBITIONS ACROSS THE YEAR

 

NÚRIA ANDORRÀ, MANEL SALAS, MARC EGEA, JOMA, GABRIEL VENTURA, GERARD VALVERDE, ROSA THARRATS, MANCEBÍA POSTIGO, LULÚ MARTORELL, NÚRIA MARTÍNEZ-VERNIS, MARTÍ SALES, ALDO ARANDA, SARAH NICHOLS, DUO VIK-VAPORÚ, MARÍA DURÁN, VÍCTOR G. ROCA, JUAN VICO, LINA BAUTISTA, PATRICIA USERO, JACO, IKLO, ELI GRAS, CÈLIA SÁNCHEZ-MÚSTICH, ENRIC CASASSES, PEP PASCUAL

I TAMBÉ A LES 2314 PERSONES QUE HEU ASSISTIT A LES ACTIVITATS D’ENGUANY!!!!!!!

Y TAMBIÉN A LAS 2314 PERSONAS QUE HABÉIS ASISTIDO A LAS ACTIVIDADES DE ESTE AÑO!!!!!!!

AS WELL AS TO THE 2314 PEOPLE WHO HAVE ATTENDED TO THE ACTIVITIES!!!!!!


ENS VEIEM AL
LEM 2018 !

¡NOS VEMOS EN
EL LEM 2018 !

SEE YOU IN THE
LEM 2018 !

segueix les nostres pròximes activitats en aquest bloc
sigue nuestras próximas actividades en este bloc
follow our next activities on this blog


 

Exoconxuro

1 Jul
Forzas do Espazo, Terra, Mar e Lume / A vós fago esta chamada / Si é verdade que tedes máis poder que a especie humana / Eiquí e agora, facede que os espritos dos amigos que veñan de fóra / Participen con nós desta queimada / Klaatu queimada nikto!

Amb aquestes paraules, el passat dijous 22 concloïa l’exoconjur amb què Mancebía Postigo cridava els esperits extraterrestres a participar en la seva queimada galaico-galàctica. Els cuiners bruixots de Pensadores Bailando, que van comptar amb la col·laboració de l’artista sonor Jaco, van invocar les forces de l’espai mentre anaven coent la poció màgica. Finalment, el públic assistent va poder assaborir el deliciós beuratge, deslliurant-se així dels mals de l’univers. D’aquesta apoteòsica manera va concloure la gastro-sideral exposició Pulp à Feira.


Forzas do Espazo, Terra, Mar e Lume / A vós fago esta chamada / Si é verdade que tedes máis poder que a especie humana / Eiquí e agora, facede que os espritos dos amigos que veñan de fóra / Participen con nós desta queimada / Klaatu queimada nikto!

Con estas palabras, el pasado jueves 22 concluía el exoconjuro con el que Mancebía Postigo llamaba a los espíritus extraterrestres a participar en su queimada galaico-galáctica. Los cocineros brujos de Pensadores Bailando, que contaron con la colaboración del artista sonoro Jaco, invocaron a las fuerzas del espacio mientras iban cociendo la poción mágica. Finalmente, el público asistente pudo saborear el delicioso brebaje, librándose así de los males del universo. De esta apoteósica manera concluyó la gastro-sideral exposición Pulp à Feira.


Forzas do Espazo, Terra, Mar e Lume / A vós fago esta chamada / Si é verdade que tedes máis poder que a especie humana / Eiquí e agora, facede que os espritos dos amigos que veñan de fóra / Participen con nós desta queimada / Klaatu queimada nikto!

These words concluded the outer spell with which Mancebía Postigo called the extra-terrestrial spirits to participate in their Galician-galactic queimada last Thursday 22nd. The Pensadores Bailando’s sorcerer cooks, who relied on the collaboration of the sound artist Jaco, invoked the forces of space while cooking the magic potion. Finally, the audience could taste the delicious concoction, thus freeing itself from the evil of the universe. The gastro-stellar exhibition Pulp à Feira concluded in this tremendous way.

fotos: ©ristian vega

KLAATU QUEIMADA NIKTO !

19 Jun
PERSPECTIVES I DISTORSIONS 2017 – PERSPECTIVAS Y DISTORSIONES 2017 – PERSPECTIVES AND DISTORTIONS 2017
SEGONA ACCIÓ / SEGUNDA ACCIÓN / SECOND ACTION

FESTA DE CLOENDA !! FIESTA DE CLAUSURA !! CLOSING PARTY !!

Ultimàtum a l’exposició

Ultimátum a la exposición

Ultimatum to the exhibition

PULP Á FEIRA

Cuina ficció a un exoplaneta anomenat Galícia

MANCEBÍA POSTIGO

22 de juny – 19h / 22 de junio – 19h /  June the 22nd – 19h
Seu de GTS (c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona)

L’exposició es clausura. Es tanca el vòrtex extrasensorial que Mancebía Postigo va obrir per tal de mostrar les seves selenografies, levitacions editorials i altres potatges gastrosòfics. Coincidint amb l’arribada del Sol al zenit sobre el tròpic de Càncer (solstici d’estiu), us conviden a celebrar-ho, de nou amb la col·laboració de l’artista sonor Jaco, amb un ritual sonor, una queimada i un exoconxuro que funcionarà com a protecció d’invasions extraterrestres i per mantenir allunyades a les espècies alienígenes malignes.

La exposición se clausura. Se cierra el vórtice extrasensorial que Mancebía Postigo abrió para mostrar sus selenografías, levitaciones editoriales y otros potajes gastrosóficos.
Coincidiendo con la legada del Sol al zenit sobre el trópico de Cáncer (solsticio de verano), os invitamos a celebrarlo, de nuevo con la colaboración del artista sonoro Jaco, con un ritual sonoro, una queimada y un exoconxuro que funcionará como protección frente a invasiones extraterrestres y para mantener alejadas a las especies alienígenas malignas.

The exhibition ends. The extra-sensorial vortex opened by Mancebía Postigo in order to display its selenographies, editorial levitations and other gastrosophic stews will be closed.
Coinciding with the arrival of the sun to the zenith upon the Tropic of Cancer (summer solstice), we invite you the celebrate it, again with the collaboration of sound artist Jaco, with a sound ritual, a queimada and an exoconxuro that will work as a protection against alien invasions as well as to keep evil alien species away.

 


Banquet interestel·lar / Banquete interestelar / Interstellar banquet

27 Apr

Banquet interestel·lar

Quan els cuiners extraterrestres van començar a coure el pop á feira, al voltant de les 20:00 del passat 19 d’abril, la major part de visitants terrícoles ja havia pogut contemplar les tres seccions en què es divideix l’exposició Pulp á Feira, a càrrec de Mancebía Postigo: les estranyes associacions filosòfico-musicals de Pensadores Bailando, el so que fan les receptes quan són cuinades a la manera tradicional a un poblet gallec de Recetario Sónico Popular i Exococina o com rebre gastronòmicament les visites alienígenes. En bullir l’aigua, un suau aroma cefalòpode es va escampar per la seu de GTS fent d’imant dels assistents que es van congregar al voltant de la cuina de cerimònies alhora que escoltaven com sona la preparació d’un pop a la gallega gràcies a la intervenció de l’artista sonor Jaco i tastaven alguns licors elaborats galàcticament. Aquesta exposició es pot visitar de dilluns a dijous (no festius) de 11h a 13:30h, a més dels dies d’Encontres en l’Espai-Temps.


Banquete interestelar

Cuando los cocineros extraterrestres empezaron a cocer el pulpo á feira, alrededor de las 20:00 del pasado 19 de abril, la mayor parte de visitantes terrícolas ya había podido contemplar las tres secciones en que se divide la exposición Pulp á Feira, a cargo de Mancebía Postigo: las extrañas asociaciones filosófico-musicales de Pensadores Bailando, el sonido que producen las recetas cuando son cocinadas a la manera tradicional en un pueblecito gallego de Recetario Sónico Popular y Exococina, o cómo recibir gastronómicamente a las visitas alienígenas. Al hervir el agua, un suave aroma cefalópodo invadió la sede de GTS haciendo de imán de los asistentes que se congregaron alrededor de la cocina de ceremonias a la vez que escuchaban cómo suena la preparación de un pulpo a la gallega gracias a la intervención del artista sonoro Jaco i probaban algunos licores elaborados galácticamente. Esta exposición se puede visitar de lunes a jueves (no festivos) de 11h a 13:30h, además de los días de Encuentros en el Espacio-Tiempo.


Interstellar banquet

When the alien cooks started cooking the octopus á feira, around 8pm of last April 19th, most of the terrestrial visitors had already stared at the three sections making up the Pulp á Feira exhibition, by Mancebía Postigo: the rare musical and philosophical associations of Pensadores Bailando, the sound produced by recipes when they are cooked according to the traditional way in a small Galician village of Recetario Sónico Popular and Exococina or how to gastronomically receive alien visitors. Once the water started boiling, a sweet cephalopod smell invaded the GTS headquarters acting as a magnet for the audience that congregated around the ceremony kitchen while listening to how a Galician octopus preparation sounds thanks to the intervention of sound artist Jaco and while they tested several galactically-made liquors. This exhibition can be visited from Monday to Thursday (non-public holidays) between 11am and 1:30am, in addition to during the Encounters in the Space-Time events.

fotos: ©ristian vega