Tag Archives: Mar Medinyà

Vetlladadhac

21 Jun
jovani_pico_bonet_xargay_b

Picó, bonetarbolí, Jovani i Xargai en diferents moments de la nit

La inauguració de l’exposició de peces visuals de la publicació AntiHOMEnatge PARAPArèmic A CARLES HAC MOR, lleiDADÀ universal i el posterior happening es van desenvolupar com estava previst, és a dir d’una manera imprevista i antiimprevista, i va ser una celebració tumultuosa i indiscriminada, lírica i poca-solta que va començar amb poemes cantats i va acabar amb un vals. Epifànicament inoblidable. Per l’escenari van passar i repassar Ester Xargay, Lucas Quejido, Andrií Antonovskyi, víctor bonetarbolí, Catalina Girona, David Picó, Paulalba i Sebastià Jovani. Es va desplegar una instal·lació de Marta Darder, vam veure el video Agog, amb música de Mestres-Quadreny i es van penjar les obres visuals de Ferran García, María Durán, Marta Darder, Isaki Lacuesta, Paco Fanés, Jesús Galdon, Vicenç Viaplana, Josep Maria Mestres Quadreny, Eugeni Bonet, Joan Casellas, Lluís Aladern, Pere Sousa, Andrií Antonovskyi, Víctor Nubla, J. M. Calleja, David Ymbernon, víctor bonetarbolí, Miquel Àngel Marín Ribes, Joan Puche, Paulalba, Mireia Zantop, Catalina Girona, Xavi Lloses i David Picó.
Gràcies a tots per venir i especialment a Ester Xargay, Mar Medinyà i Marta Darder pel comissariat i el muntatge!

La inauguración de la exposición de piezas visuales de la publicación AntiHOMEnatge PARAPArèmic A CARLES HAC MOR, lleiDADÀ universal y el posterior happening se desarrollaron como estaba previsto, es decir de una manera imprevista y antiimprevista, y fue una celebración tumultuosa e indiscriminada, lírica y tarambana que empezó con poemas cantados y acabó con un vals. Epifánicamente inolvidable. Por el escenario pasaron y repasaron Ester Xargai, Lucas Quejido, Andrií Antonovskyi, víctor bonetarbolí, Catalina Girona, David Picó, Paulalba y Sebastià Jovani. Se desplegó una instalación de Marta Darder, vimos el video Agog, con música de Mestres Quadreny y se colgaron las obras visuales de Ferran García, María Durán, Marta Darder, Isaki Lacuesta, Paco Fanés, Jesús Galdon, Vicenç Viaplana, Josep Maria Mestres Quadreny, Eugeni Bonet, Joan Casellas, Lluís Aladern, Pere Sousa, Andrií Antonovskyi, Víctor Nubla, J. M. Calleja, David Ymbernon, víctor bonetarbolí, Miquel Àngel Marín Ribes, Joan Puche, Paulalba, Mireia Zantop, Catalina Girona, Xavi Lloses y David Picó.
Gracias a todos y especialmente a Ester Xargai, Mar Medinyà y Marta Darder por el comisariado y el montaje!

The opening of the exhibition on visual artworks included in the publication AntiHOMEnatge PARAPArèmic A CARLES HAC MOR, lleiDADÀ universal and the subsequent happening was developed as expected, that is to say, in an unexpected and an anti-unexpected way and it was a tumultuous and random celebration, lyrical and crackpot at the same time. It started with sung poems and it ended with a waltz. An unforgettable Epiphany. The stage was visited and revisited by Ester Xargai, Lucas Quejido, Andrií Antonovskyi, víctor bonetarbolí, Catalina Girona, David Picó, Paulalba and Sebastià Jovani. An installation by Marta Darder was displayed, we watched at the video Agog, with music by Mestres-Quadreny and visual artworks by Ferran García, María Durán, Marta Darder, Isaki Lacuesta, Paco Fanés, Jesús Galdon, Vicenç Viaplana, Josep Maria Mestres Quadreny, Eugeni Bonet, Joan Casellas, Lluís Aladern, Pere Sousa, Andrií Antonovskyi, Víctor Nubla, J. M. Calleja and David Ymbernon were shown.
Thanks to all for comming and particularly to Ester Xargai, Marta Darder and Mar Medinyà for carrying out the curator and set up tasks.

16 juny/junio/June: exposició i acció / exposición y acción / exhibition and action

6 Jun
flyer_2016


PERSPECTIVES I DISTORSIONS 2016  PERSPECTIVAS Y DISTORSIONES 2016  PERSPECTIVES AND DISTORTIONS 2016

SEGONA ACCIÓ / SEGUNDA ACCIÓN / SECOND ACTION
SEGONA EXPOSICIÓ DEL CICLE / SEGONA EXPOSICIÓ DEL CICLE / SECOND EXHIBITION OF THE CYCLE

 

AntiHOMEnatge PARAPArèmic A 

CARLES HAC MOR,

lleiDADÀ universal

dijous 16 de juny a les 18:30h / jueves 16 de junio a las 18:30h / Thursday, June the 16th – 19:30h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona
entrada lliure / entrada libre / free entry
Una selecció de peces de l’AntiHOMEnatge PARAPArèmic A CARLES HAC MOR, lleiDADÀ universal
El 27 de gener ens deixava Carles Hac Mor, poeta, antipoeta i infrapoeta, creador de situacions i alliberador de les paraules, qualitats que li han valgut el reconeixement de lleiDADÀ universal i la indiferència de les altes, elevades i encimbellades autoritats culturals del pais. Tanmateix, a més de deixar una obra tan lluminosa com radical, ha estat mestre i referent per a dues generacions d’artistes que durant la passada Setmana de Poesia de Barcelona van retre-li un antihomenatge amb una marató d’accions al pati del Museu Marès, en la qual van participar desenes de creadors i amics de l’home que va conjurar Arthur Cravan, i que invocaren l’estètica del tumult del perquè sí, la poètica de la poca-solta, la dramàtica d’allò irrefrenable, la barreja indiscriminada, l’espontaneïtat controlada per l’atzar de l’impromptu provocat pel nihilisme creatiu, la lírica del no-sentit i el no-res posat en evidència. Allò va produir nombroses epifanies parparèmiques i una publicació realitzada pels participants, impulsada i coordinada per la poeta Ester Xargay, companya de viatge d’Hac Mor. Ella mateixa ha fet la tria de les peces visuals i textuals d’aquesta publicació que s’exposaran a partir d’avui a la seu de GTS. Comptarem amb el treball visual de Ferran García, María Durán, Marta Darder, Isaki Lacuesta, Paco Fanés, Jesús Galdon, Vicenç Viaplana, Josep Maria Mestres Quadreny, Eugeni Bonet, Joan Casellas, Lluís Aladern, Pere Sousa, Andrií Antonovskyi, Víctor Nubla, J. M. Calleja i David Ymbernon, i els textos de víctor bonetarbolí, Miquel Àngel Marín Ribes, Joan Puche, Paulalba, Mireia Zantop, Catalina Girona, Xavi Lloses i David Picó.
Exposició coordinada per Mar Medinyà.

Una selección de piezas del AntiHOMEnaje PARAPArémico A CARLES HAC MOR, lleiDADÀ universal
 El 27 de enero nos dejaba Carles Hac Mor, poeta, antipoeta y infrapoeta, creador de situaciones y liberador de las palabras, cualidades que le han valido el reconocimiento de lleiDADÀ universal y la indiferencia de las altas, elevadas y encaramadas autoridades culturales del pais. Aun así, además de dejar una obra tan luminosa como radical, ha sido maestro y referente para dos generaciones de artistas que durante la pasada Semana de Poesía de Barcelona le rindieron un antihomenatge con un maratón de acciones en el patio del Museo Marès, en la cual participaron decenas de creadores y amigos del hombre que conjuró a Arthur Cravan, y que invocaron la estética del tumulto del porque sí, la poética de lo tarambana, la dramática de aquello irrefrenable, la mezcla indiscriminada, la espontaneidad controlada por el azar del impromptu provocado por el nihilismo creativo, la lírica del sinsentido y la nada puesta en evidencia. Aquello produjo numerosas epifanías parparémicas y una publicación realizada por los participantes, impulsada y coordinada por la poeta Ester Xargay, compañera de viaje de Hac Mor. Ella misma ha hecho la selección de las piezas visuales y textuales de esta publicación que se expondrán a partir de hoy en la sede de GTS. Contaremos con el trabajo visual de Ferran García, María Durán, Marta Darder, Isaki Lacuesta, Paco Fanés, Jesús Galdon, Vicenç Viaplana, Josep Maria Mestres Quadreny, Eugeni Bonet, Joan Casellas, Lluís Aladern, Pere Sousa, Andrií Antonovskyi, Víctor Nubla, J. M. Calleja y David Ymbernon, y los textos de víctor bonetarbolí, Miquel Àngel Marín Ribes, Joan Puche, Paulalba, Mireia Zantop, Catalina Girona, Xavi Losas y David Picó.
 Exposición coordinada por Mar Medinyà.

A selection of pieces from the PARAPAremic anti-TRIBUte to CARLES HAC MOR, the universal poet from LleiDADA
On January the 26th, Carles Hac Mor passed away. He was a poet, antipoet and infrapoet, creator of situations and liberator of words and he deserved, thanks to these qualities, the acknowledgement as universal poet from LleiDADA, as well as the disregard of the high, elevated and praised cultural authorities of the country. In addition to leaving a work as brilliant as it was radical, he has been the master and mentor of two generations of artists who, at the occasion of the last Poetry Week of Barcelona, paid an anti-tribute to him with a marathon of performances at the courtyard of the Marès Museum. Several dozens of creators and friends of the man who invoked Arthur Cravan took part in this anti-tribute and they invoked the aesthetics of the tumult for the sake of it, the poetics of scatterbrain, the drama of the uncontrollable facts, the random melting, the spontaneity driven by the randomness of the impromptu caused by the creative nihilism, the lyrical poetry of the non-sense and the void revealed. This produced many paraparemic Epiphanies and a publication made by the participants, promoted and coordinated by the poet Ester Xargay, Hac Mor’s trip companion. She has made the selection of the visual and textual pieces from this publication that will be displayed at the GTS headquarters from now on.  We will have the visual work by Ferran García, María Durán, Marta Darder, Isaki Lacuesta, Paco Fanés, Jesús Galdon, Vicenç Viaplana, Josep Maria Mestres Quadreny, Eugeni Bonet, Joan Casellas, Lluís Aladern, Pere Sousa, Andrií Antonovskyi, Víctor Nubla, J. M. Calleja and David Ymbernon, and writings by víctor bonetarbolí, Miquel Àngel Marín Ribes, Joan Puche, Paulalba, Mireia Zantop, Catalina Girona, Xavi Lloses and David Picó.
Exhibition coordinated by Mar Medinyà. 

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2016 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO TIEMPO 2016 – ENCOUNTERS IN THE SPACE-TIME 2016
NOVENA ACCIÓ / NOVENA ACCIÓN / NINTH ACTION
DIRECTE / DIRECTO / LIVE
flyer_2016

NÚRIA MARTÍNEZ-VERNIS + RAMON SOLÉ

dijous 16 de juny a les 20h / jueves 16 de junio a las 20h / Thursday, June the 16th – 20h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona
NÚRIA MARTÍNEZ-VERNIS + RAMON SOLÉ
Què pot resultar de la confluència entre les personalíssimes gramàtiques de Núria Martínez Vernis i Ramon Solé? O, per dir-ho d’una altra manera, estem encantats de presentar-vos l’encontre espai-temporal d’una de les veus més poderoses de la poesia catalana actual amb un guitarrista de discurs tan personal i suggestiu. Núria Martínez-Vernis ha realitzat centenars de recitals en aquests darrers anys, a més de publicar tres llibres, entre els quals destaquem Deix on dir, una peça aclaparadora que, envoltada de músics excel·lents, ha dut també al format musical, en disc i en directe. Ramon Solé, ha estat membre fundador de projectes musicals clau com ara Baf, Sboro i Tropopausa, i treballa actualment dins la super-formació Setsfree a més de en múltiples col·laboracions. La seva guitarra de vegades parla i és aigua, cel o vidre, i la veu d’ella és com un torrent sinuós que es desborda amb pluges de pau i s’encalma amb silencis de guerra. Benvinguts al Mediterrani.

NÚRIA MARTÍNEZ-VERNIS + RAMON SOLÉ
Qué puede resultar de la confluencia entre las personalísimas gramáticas de Núria Martínez Vernis y Ramon Solé? O, para decirlo de otra manera, estamos encantados de presentaros el encuentro espacio-temporal de una de las voces más poderosas de la poesía catalana actual con un guitarrista de discurso tan personal y sugestivo. Núria Martínez-Vernis ha realizado centenares de recitales en estos últimos años, además de publicar tres libros, entre los cuales destacamos Deix on dir, una pieza abrumadora que, rodeada de músicos excelentes, ha llevado también al formato musical, en disco y en directo. Ramon Solé, ha sido miembro fundador de proyectos musicales clave como por ejemplo Baf, Sboro y Tropopausa, y trabaja actualmente dentro de la super-formación Setsfree además de en múltiples colaboraciones. Su guitarra a veces habla y es agua, cielo o vidrio, y la voz de ella es como un torrente sinuoso que se desborda con lluvias de paz y se encalma con silencios de guerra. Bienvenidos al Mediterráneo.

NÚRIA MARTÍNEZ-VERNIS + RAMON SOLÉ
What can be expected from the confluence of the very personal grammars of Núria Martínez Vernis and Ramon Solé? Or, in other words, we are pleased to introduce you to the encounter in the space-time of one of the most powerful voices of the current Catalan poetry with a guitar player armed with a very personal and suggestive language. Núria Martínez-Vernis has performed hundreds of poetry recitals over the past few years, besides the release of three books, among which we would like to highlight Deix on Dir, an overwhelming work that she has presented in a music format as well, both on record and alive surrounded by outstanding musicians. Ramon Solé has been a founder member of key music projects such as Baf, Sboro and Tropopausa and he is currently involved in the super-group Setsfree in addition to a number of collaborations. He sometimes makes his guitar speak and it becomes water, sky or glass while Nuria’s voice is like a meandering torrent flooding with rains of peace and calming down with silences of war. Welcome to the Mediterranean.

 

14 ABRIL: exposició i concert / exposición y concierto / exhibition and concert

10 Apr
PERSPECTIVES I DISTORSIONS 2016  PERSPECTIVAS Y DISTORSIONES 2016  PERSPECTIVES AND DISTORTIONS 2016
 
PRIMERA ACCIÓ / PRIMERA ACCIÓN / FIRST ACTION
 COMENÇA EL CICLE D’EXPOSICIONS 2016 / EMPIEZA EL CICLO DE EXPOSICIONES 2016 / THE 2016 EXHIBITION CYCLE BEGINS

 

flyer_2016 

MERZ MAIL – 100 ANYS DE DADÀ

dijous 14 d’abril a les 19h / jueves 14 de abril a las 19h / Thursday, April the 14th – 19h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona
 
100 ANYS DE DADÀ
EXPOSICIÓ DE COLLAGES DE MERZ MAIL
Dir Merz Mail és dir Pere Sousa, creador d’aquesta factoria d’activisme cultural de nom inspirat en Kurt Schwitters, el fundador del moviment Dadá de Hannover. Des d’aquesta plataforma, Sousa ha promogut encontres de poesia experimental, exposicions d’art postal, edicions i compilacions de poesia de les avantguardes històriques, a més d’organitzar recitals de poesia en diverses ciutats. Va ser l’editor, entre 1994 i 1999 dels 42 números de la publicació PO BOX, que a més va ser un programa setmanal de Ràdio PICA. És autor del llibre Mail Art La Red Eterna (2010) i de molts altres texts apareguts en diverses publicacions. Poeta fonètic, artista gràfic, investigador de les fronteres experimentals de la paraula, teòric i historiador. Sousa celebra el centenari de Dadà amb la publicació d’un llibre de collages, una mostra dels quals es presenten en aquesta exposició. En el pròleg, Joan Casellas, qui presentarà l’exposició, company de Sousa en el projecte Anna Blume Fan Club, ens explica que darrere les reunions improbables que presenten aquests collages es poden teixir els fils de la veritable història de Dadà i ens recorda que “un collage Dadà és per a tota la vida i tota la vida és un collage Dadà”. Exposició comissariada per Mar Medinyà @ Gràcia Territori Sonor.
100 AÑOS DE DADÁ
EXPOSICIÓN DE COLLAGES DE MERZ MAIL
Decir Merz Mail es decir Pere Sousa, creador de esta factoría de activismo cultural de nombre inspirado en Kurt Schwitters, el fundador del movimiento Dadá de Hannover. Desde esta plataforma, Sousa ha promovido encuentros de poesía experimental, exposiciones de arte postal, ediciones y compilaciones de poesía de las vanguardias históricas, además de organizar recitales de poesía en varias ciudades. Fue el editor, entre 1994 y 1999 de los 42 números de la publicación PO BOX, que además fue un programa semanal de Radio PICA. Es autor del libro Mail Art La Red Eterna (2010) y de otros muchos textos aparecidos en diversas publicaciones. Poeta fonético, artista gráfico, investigador de las fronteras experimentales de la palabra, teórico e historiador. Sousa celebra el centenario de Dadá con la publicación de un libro de collages, una muestra de los cuales se presentan en esta exposición. En el prólogo, Joan Casellas, quien presentará la exposición, compañero de Sousa en el proyecto Anna Blume Fan Club, nos explica que detrás de las reuniones improbables que presentan estos collages se pueden tejer los hilos de la verdadera historia de Dadá y nos recuerda que un collage Dadá es para toda la vida y toda la vida es un collage Dadá”. Exposición comisariada por Mar Medinyà @ Gràcia Territori Sonor.
100 YEARS OF DADA
COLLAGE EXHIBITION BY MERZ MAIL
To speak about Merz Mail is to speak about Pere Sousa, the creator of this factory of cultural activism with a name inspired in Kurt Schwitters, the founder of the Dada movement in Hannover. From this platform, Sousa has promoted numerous experimental poetry meetings, mail-art exhibitions, compilation and editing of historical avant-garde poetry and public recitals in several cities. From 1994 to 1999, he was the curator of the 42 issues of the publication PO BOX which in addition was a weekly radio show at Ràdio PICA.  He is the author of the Mail Art book La Red Eterna (2010) as well as of a huge number texts scattered among many publications. Phonetic poet, visual artist, researcher at the experimental borders of words, theorist and historian, Sousa celebrates the centenary of Dada with the releasing of a book of collages, a sample of which can be seen at this exhibition. His colleague in the Anna Blume Fan Club project, Joan Casellas, who will be hosting the exhibition, explains in the prologue of the book that, behind the unlikely gatherings shown on these collages, one can weave the threads of the true history of Dada and remind us that “a Dada collage is forever in our lives and life is always a Dada collage”. Exhibition curated by Mar Medinyà @ Gràcia Territori Sonor. 


ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2016 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO TIEMPO 2016 – ENCOUNTERS IN THE SPACE-TIME 2016
 
CINQUENA ACCIÓ / QUINTA ACCIÓN / FIFTH ACTION
CONCERT / CONCIERTO / CONCERT 
 

flyer_2016

 

YAK42 + MARIA CABRERA

dijous 14 d’abril a les 20h / jueves 14 de abril a las 20h / Thursday, April the 14th – 20h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona

 

YAK42 + MARIA CABRERA
Ramon Faura és prou conegut per la seva trajectòria en la música popular d’aquesta ciutat, amb projectes com Azucarillo Kings, Le Petit Ramon i Macho. També per les lletres de les seves cançons, punyents com el seu discurs crític que afortunadament podem llegir de tant en tant. El que potser no és del domini comú és YAK42, el projecte de Faura amb sintetitzadors, collages visuals i animacions on reflexiona sobre la guerra, el sexe sense amor i la pre-cibernètica. Maria Cabrera mira, escolta i explica sons, escriu a poc a poc i recita des del ventre, a més de ser la meitat del projecte poeticomusical Vladivostok, junt amb la pianista Irene Fontdevila. Fa nombrosos recitals i ha publicat Jonàs i La matinada clara. Algun dels seus poemes han tingut notòries adaptacions, com la de Sílvia Pérez Cruz, amb Pare meu. Faura-Cabrera, una combinació explosiva? De ben segur, un encontre en l’espai-temps inaudit.
YAK42 + MARIA CABRERA
Ramon Faura es suficientemente conocido por su trayectoria en la música popular de esta ciudad, con proyectos como Azucarillo *Kings, Le Pequeño Ramon y Macho. También por las letras de sus canciones, penetrantes como su discurso crítico que afortunadamente podemos leer de vez en cuando. El que quizás no es del dominio común es YAK42, el proyecto de Faura con sintetizadores, collages visuales y animaciones donde reflexiona sobre la guerra, el sexo sin amor y la pre-cibernética. Maria Cabrera mira, escucha y explica sonidos, escribe despacio y recita desde el vientre, además de ser la mitad del proyecto poético-musical Vladivostok, junto con la pianista Irene Fontdevila. Hace numerosos recitales y ha publicado Jonàs y La matinada clara. Alguno de sus poemas han tenido notorias adaptaciones, como la de Sílvia Pérez Cruz, con Pare meu. Faura-Cabrera, una combinación explosiva? A buen seguro, un encuentro en el espacio-tiempo inaudito.
YAK42 + MARIA CABRERA
Ramon Faura is quite well known for its career in the popular music of our city, with projects such as Azucarillo Kings, Le Petit Ramon and Macho. He is also celebrated for the lyrics of his songs, which are sharp and questioning as it is his way of thinking that we can fortunately read from time to time. What it is perhaps far from public domain is YAK42, Faura’s project using synthesizers, visual collages and animations where he thinks about war, sex without love and pre-cybernetics.  Maria Cabrera observes, listens and tells sounds. She writes slowly and declaims from the belly, besides of being half of Vladivostok, a music/poetry project together with pianist Irene Fontdevila. She makes a number of recitals every year and she has published the books Jonàs and La Matinada Clara. Some of her poems have had notorious adaptations, such as the one by Sílvia Pérez Cruz, Pare meu. Faura-Cabrera, an explosive combination? Indeed, an unprecedented encounter in the space-time.