Tag Archives: María Durán

BYE BYE LEM 2017!

30 Oct
GRÀCIES A L’EQUIP DE PERSONES QUE HEU TREBALLAT I ALS COL·LECTIUS, EMPRESES I ENTITATS QUE ENS HEU DONAT SUPORT PER FER POSSIBLE AQUESTA NOVA EDICIÓ!
¡GRACIAS AL EQUIPO DE PERSONAS QUE HABÉIS TRABAJADO Y A LOS COLECTIVOS, EMPRESAS Y ENTIDADES QUE NOS HABÉIS DADO APOYO PARA HACER POSIBLE ESTA NUEVA EDICIÓN!
TO THE GTS TEAM AND THE COLLECTIVES, COMPANIES AND ENTITIES THAT HAD SUPPORTED US TO MAKE THIS EDITION POSSIBLE: THANK YOU!
GRÀCIES A TOTS ELS ARTISTES QUE HEU PARTICIPAT EN EL LEM 2017!
¡GRACIAS A TODOS LOS ARTISTAS QUE HABÉIS PARTICIPADO EN EL LEM 2017!
TO ALL THE ARTISTS THAT HAVE TAKEN PART AT THE LEM 2017: THANK YOU!

ALDO ARANDA, TRUNA, IYARI, MARTA SAINZ, ANTONIA FUNES, LES MUTANTS MAHA, DERIVA ENSEMBLE, JOSEP LLUÍS GALIANA, NÚRIA ANDORRÀ, LÊ QUAN NINH, QUIM DIAZ, CABOSANROQUE, JOSEP PEDRALS, TOLV, NAD SPIRO, PRIMO GABBIANO, EMILIANO HERNÁNDEZ-SANTANA, ALENKY, BIG OK, ADRIANA PETIT, THE LEGENDARY PINK DOTS, ESTER XARGAY, MIQUEL ÀNGEL MARÍN, JOSEP MARIA BALANYÀ, ORCHESTRA FIRELUCHE, LINALAB, ANISOTROPIC PERTURBATIONS, FLOY KROUCHI, RAYO-60, MARTÍ SANS, FEDERICO FENU, INIRE, WARP TRIO, JAVI ÁLVAREZ

I A TOTS ELS ARTISTES QUE HEU PARTICIPAT EN ELS ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS,
ELS TALLERS I LES EXPOSICIONS AL LLARG DE L’ANY
Y A TODOS LOS ARTISTAS QUE HABÉIS PARTICIPADO EN LOS ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO,
LOS TALLERES Y LAS EXPOSICIONES A LO LARGO DEL AÑO
AND TO ALL THE ARTISTS THAT HAVE TAKEN PART AT THE ENCOUNTERS IN THE SPACE-TIME, THE WORKSHOPS AND EXHIBITIONS ACROSS THE YEAR

 

NÚRIA ANDORRÀ, MANEL SALAS, MARC EGEA, JOMA, GABRIEL VENTURA, GERARD VALVERDE, ROSA THARRATS, MANCEBÍA POSTIGO, LULÚ MARTORELL, NÚRIA MARTÍNEZ-VERNIS, MARTÍ SALES, ALDO ARANDA, SARAH NICHOLS, DUO VIK-VAPORÚ, MARÍA DURÁN, VÍCTOR G. ROCA, JUAN VICO, LINA BAUTISTA, PATRICIA USERO, JACO, IKLO, ELI GRAS, CÈLIA SÁNCHEZ-MÚSTICH, ENRIC CASASSES, PEP PASCUAL

I TAMBÉ A LES 2314 PERSONES QUE HEU ASSISTIT A LES ACTIVITATS D’ENGUANY!!!!!!!

Y TAMBIÉN A LAS 2314 PERSONAS QUE HABÉIS ASISTIDO A LAS ACTIVIDADES DE ESTE AÑO!!!!!!!

AS WELL AS TO THE 2314 PEOPLE WHO HAVE ATTENDED TO THE ACTIVITIES!!!!!!


ENS VEIEM AL
LEM 2018 !

¡NOS VEMOS EN
EL LEM 2018 !

SEE YOU IN THE
LEM 2018 !

segueix les nostres pròximes activitats en aquest bloc
sigue nuestras próximas actividades en este bloc
follow our next activities on this blog


 

La son no sona / El sueño no suena / The sleepiness does not sound

4 Aug

La son no sona

Taller: Els sons del Mercat de l’Abaceria Central – dissabte 22 de juliol de 2017 

A les 5 de la matinada del passat 22 de juliol, cinc intrèpids exploradors de GTS, cadascú armat amb la seva gravadora de camp, van vèncer la son i es van trobar al punt prèviament convingut: l’entrada de Travessera de Gràcia del Mercat de l’Abaceria Central. Objectiu inmediat: enregistrar tots els sons del mercat durant un matí d’activitat, des de l’arribada dels proveidors i venedors fins al seu tancament al migdia. Objectiu final: disposar d’un arxiu sonor d’una manera de fer les coses que probablement no serà la mateixa després de la restauració del mercat. Es va enregistrar el so del gel essent picat damunt les parades de peix, obriment i tancament de persianes, vehicles de proveidors, enraonaments, compres senceres de clients, converses i, a les 13:00, la presentació del quart número del fanzine BOT al bar Trèvol. Tot, tret de la son, que no sona.


El sueño no suena

Taller: Los sonidos del Mercado de la Abacería Central – sábado 22 de julio de 2017 

A las 5 de la madrugada del pasado 22 de julio, cinco intrépidos exploradores de GTS, cada uno armado con su grabadora de campo, vencieron al sueño y se encontraron en el punto previamente convenido: la entrada de Travessera de Gràcia del Mercado de la Abacería Central. Objetivo inmediato: grabar todos los sonidos del mercado durante una mañana de actividad, desde la llegada de los proveedores y vendedores hasta su cierre al mediodía. Objetivo final: disponer de un archivo sonoro de una manera de hacer las cosas que probablemente no será la misma después de la restauración del mercado. Se grabó el sonido del hielo siendo picado encima de las paradas de pescado, apertura y cierre de persianas, vehículos de proveedores, parloteos, compras enteras de clientes, conversaciones y, a las 13:00, la presentación del cuarto número del fanzine BOT en el bar Trèvol. Todo menos el sueño, que no suena.


The sleepiness does not sound

Workshop: The sounds of the Abaceria Central Market – Saturday, July the 22nd,  2017

Last 22nd July at 5 am, five intrepid explorers from GTS, each armoured with his/her own field recorder, overcame the sleepiness and met at the previously agreed point: the entrance to the Abaceria Central Market located at Travessera de Gràcia. Proximate aim: the recording of all the sounds produced during a whole morning of activity at the market, from the arrival of suppliers and sellers until its closing at noon. Ultimate aim: the making of a sound archive of a way of doing things that will probably never be the same after the restoration of the market. Several situations were recorded: the sound of the ice being grinded on top of the fish stands, opening and closing of shutters, suppliers vehicles, chats, whole shopping of customers, conversations and, from 13:00, the presentation of the fourth number of the fanzine BOT at the bar Trèvol. Everything but sleepiness, which dies not produce sound.

 

IMG_1802

The Abaceria Central Market. July 2017 (photo ©Mancebía Postigo)

mercat

Field recording workshop

mercat_abaceria

The Abaceria Central Market. June 1913 (photo ©Frederic Ballell)

 

TALLER / WORKSHOP

1 Jun

TOTA LA INFORMACIÓ FENT CLIC AQUÍ

TOTA LA INFORMACIÓN HACIENDO CLIC AQUÍ

FULL INFORMATION BY CLICKING HERE

 

Vetlladadhac

21 Jun
jovani_pico_bonet_xargay_b

Picó, bonetarbolí, Jovani i Xargai en diferents moments de la nit

La inauguració de l’exposició de peces visuals de la publicació AntiHOMEnatge PARAPArèmic A CARLES HAC MOR, lleiDADÀ universal i el posterior happening es van desenvolupar com estava previst, és a dir d’una manera imprevista i antiimprevista, i va ser una celebració tumultuosa i indiscriminada, lírica i poca-solta que va començar amb poemes cantats i va acabar amb un vals. Epifànicament inoblidable. Per l’escenari van passar i repassar Ester Xargay, Lucas Quejido, Andrií Antonovskyi, víctor bonetarbolí, Catalina Girona, David Picó, Paulalba i Sebastià Jovani. Es va desplegar una instal·lació de Marta Darder, vam veure el video Agog, amb música de Mestres-Quadreny i es van penjar les obres visuals de Ferran García, María Durán, Marta Darder, Isaki Lacuesta, Paco Fanés, Jesús Galdon, Vicenç Viaplana, Josep Maria Mestres Quadreny, Eugeni Bonet, Joan Casellas, Lluís Aladern, Pere Sousa, Andrií Antonovskyi, Víctor Nubla, J. M. Calleja, David Ymbernon, víctor bonetarbolí, Miquel Àngel Marín Ribes, Joan Puche, Paulalba, Mireia Zantop, Catalina Girona, Xavi Lloses i David Picó.
Gràcies a tots per venir i especialment a Ester Xargay, Mar Medinyà i Marta Darder pel comissariat i el muntatge!

La inauguración de la exposición de piezas visuales de la publicación AntiHOMEnatge PARAPArèmic A CARLES HAC MOR, lleiDADÀ universal y el posterior happening se desarrollaron como estaba previsto, es decir de una manera imprevista y antiimprevista, y fue una celebración tumultuosa e indiscriminada, lírica y tarambana que empezó con poemas cantados y acabó con un vals. Epifánicamente inolvidable. Por el escenario pasaron y repasaron Ester Xargai, Lucas Quejido, Andrií Antonovskyi, víctor bonetarbolí, Catalina Girona, David Picó, Paulalba y Sebastià Jovani. Se desplegó una instalación de Marta Darder, vimos el video Agog, con música de Mestres Quadreny y se colgaron las obras visuales de Ferran García, María Durán, Marta Darder, Isaki Lacuesta, Paco Fanés, Jesús Galdon, Vicenç Viaplana, Josep Maria Mestres Quadreny, Eugeni Bonet, Joan Casellas, Lluís Aladern, Pere Sousa, Andrií Antonovskyi, Víctor Nubla, J. M. Calleja, David Ymbernon, víctor bonetarbolí, Miquel Àngel Marín Ribes, Joan Puche, Paulalba, Mireia Zantop, Catalina Girona, Xavi Lloses y David Picó.
Gracias a todos y especialmente a Ester Xargai, Mar Medinyà y Marta Darder por el comisariado y el montaje!

The opening of the exhibition on visual artworks included in the publication AntiHOMEnatge PARAPArèmic A CARLES HAC MOR, lleiDADÀ universal and the subsequent happening was developed as expected, that is to say, in an unexpected and an anti-unexpected way and it was a tumultuous and random celebration, lyrical and crackpot at the same time. It started with sung poems and it ended with a waltz. An unforgettable Epiphany. The stage was visited and revisited by Ester Xargai, Lucas Quejido, Andrií Antonovskyi, víctor bonetarbolí, Catalina Girona, David Picó, Paulalba and Sebastià Jovani. An installation by Marta Darder was displayed, we watched at the video Agog, with music by Mestres-Quadreny and visual artworks by Ferran García, María Durán, Marta Darder, Isaki Lacuesta, Paco Fanés, Jesús Galdon, Vicenç Viaplana, Josep Maria Mestres Quadreny, Eugeni Bonet, Joan Casellas, Lluís Aladern, Pere Sousa, Andrií Antonovskyi, Víctor Nubla, J. M. Calleja and David Ymbernon were shown.
Thanks to all for comming and particularly to Ester Xargai, Marta Darder and Mar Medinyà for carrying out the curator and set up tasks.

TALLER – TALLER – WORKSHOP !!!

7 Jun

EL SO DE LA CIUTAT

INTRODUCCIÓ ALS ENREGISTRAMENTS DE CAMP

TALLER PRÀCTIC

1, 2, 3 JULIOL

EL SONIDO DE LA CIUDAD

INTRODUCCIÓN A LAS GRABACIONES DE CAMPO

TALLER PRÁCTICO

1, 2, 3 JULIO

THE SOUND OF THE CITY

INTRODUCTION TO THE FIELD RECORDINGS

WORKSHOP

1, 2, 3 JULY

 

gravacio_de_camp_01


ELS SONS DEL MERCAT / LOS SONIDOS DEL MERCADO / THE SOUNDS OF THE MARKET

OBJECTIU #1 / OBJETIVO #1 / GOAL #1

Aprèn els diversos aspectes d’enregistrament de so en àmbit urbà (utilització de les gravadores, selecció dels punts d’escolta, modus d’enregistament, tractament dels registres)
Aprende los diversos aspectos del registro de sonidos en ámbito urbano (utilización de grabadoras, selección de los puntos de escucha, modos de grabación, tratamiento de los registros)
Learn the several aspects of sound recording in an urban environment (recorder use, monitoring point selection, recording modes, record treatment)

Els sons del Mercat de l’Abaceria Central  (Gràcia)

Los sonidos del Mercado de la Abaceria Central (Gràcia)

The sounds of the Abaceria Central Market (Gràcia)


OBJECTIU #2 / OBJETIVO #2 / GOAL #2

En aquest taller, et proposem l’enregistrament dels sons generats per totes les activitats associades al funcionament d’un mercat durant tot un matí des que s’inicia l’activitat dels proveidors i la posada a punt de les parades abans d’obrir, fins al seu tancament al migdia. A banda de l’interès d’aprendre a enregistrar sons d’aquests tipus i el seu posterior tractament i escolta, aquest taller tindrà el valor afegit de tractar-se del registre històric d’una activitat i una manera de fer les coses que ha perdurat a través dels anys.
En este taller te proponemos la grabación de los sonidos generados por todas las actividades asociadas al funcionamiento de un mercado desde que se inicia la actividad de los proveedores y la puesta a punto de los puestos antes de abrir, hasta su cierre al mediodía. A parte del interés de aprender a grabar sonidos de este tipo y su posterior tratamiento y escucha, este taller tendrá el valor añadido de tratarse del registro histórico de una actividad y una manera de hacer las cosas que ha perdurado a través de los años.
This workshops proposes the recording of the sounds produced by all the activities associated to the functioning of a market, from the onset of the activity of suppliers and the set up of stands before opening until the closing at noon. In addition to the interest of acquiring the skills for the recording of this kind of sounds and their subsequent treatment and listening, this workshop possesses the added value of being an historical record of an activity and a way of doing things that has survived across time.

CONTEXT / CONTEXTO / FRAMEWORK

Els mercats de Barcelona són quelcom més que un indret on proveïr-se d’aliments; la seva pervivència al llarg de les dècades i la seva estructura de parades unides per una matriu tancada i un funcionament comú els confereix el caràcter de punt de trobada dels habitants d’un barri on el ritus de comprar es complementa amb el de saludar-se, parlar i explicar-se la vida. Tot això es tradueix en un bullici on es barrejen els sorolls derivats de l’activitat professional dels paradistes i demés treballadors del mercat i la xerrameca dels seus ocupants. Des d’aquest punt de vista, la pràctica totalitat de mercats de Barcelona ha patit una profunda transformació en els darrers anys a causa del mal estat dels edificis.
Los mercados de Barcelona son algo más que un lugar donde proveerse de alimentos; su pervivencia a lo largo de las décadas y su estructura de puestos unidos por una matriz cerrada y un funcionamiento común les confiere un carácter de punto de encuentro de los habitantes de un barrio donde el rito de comprar se complementa con el de saludarse, hablar y contarse la vida. Todo esto se traduce en un bullicio donde se mezclan los ruidos derivados de la actividad profesional de los tenderos y demás trabajadores del mercado y la cháchara de sus ocupantes. Desde este punto de vista, la práctica totalidad de mercados de Barcelona han sufrido una profunda transformación en los últimos años a causa del mal estado de los edificios.
Barcelona’s markets are something more than a place where to gather food; their survival across decades and their structure consisting on stands linked by a closed matrix and a common functioning confers them a character of meeting point for the inhabitants of neighbourhoods where the ritual of buying is complemented by those of greeting and talking to each other. All this is translated into a bustle where the noise derived from the professional activity of sellers and other market workers mixes with the chatter of the costumers. From this point of view, almost all markets in Barcelona have experienced a recent deep transformation owing to the bad conservation state of buildings.

El mercat de l’Abaceria Central de Gràcia conserva l’estructura original de 1892 i és un dels darrers de Barcelona (junt amb el de Sant Andreu) que espera a ser reformat. Malgrat que les dates són encara incertes, és probable que el trasllat a la carpa provisional al Passeig Sant Joan es realitzi el 2017 i es perllongui per uns 6 anys.
El mercado de la Abaceria Central de Gracia conserva la estructura original de 1892 y es uno de los últimos de Barcelona (junto con el de Sant Andreu) que espera a ser reformado. Aunque las fechas son aún inciertas, es probable que el traslado a la carpa provisional del Paseo San Juan se realice durante el 2017 y se prolongue por unos 6 años.
The Abaceria Central market, in Gracia, retains the original 1892 structure and it is one of the last Barcelona markets (together with the one in Sant Andreu) awaiting to be remodelled. In spite of the uncertainty of the timing, it is likely that the move to the provisional marquee in the Passeig Sant Joan will be done in 2017 and it would extend for some 6 years.
mercat_abaceria

El Mercat de l’Abaceria de Gràcia el juny de 1913 (foto Frederic Ballell)


Organització i desenvolupament del taller / Organización y desarrollo del taller / Organization and development of the workshop

Tres sessions repartides de la següent manera:
Divendres 1 de juliol: 19:00 – 21:00
Seu de GTS – Sessió teòrica d’introducció al paisatge sonor. Preparació de la jornada d’enregistrament del dia següent i explicació de les característiques tècniques bàsiques del material a emprar.
Dissabte 2 de juliol: 07:00 – 15:00
-Sessió d’enregistraments al mercat de l’Abaceria Central i carrers adjacents. Es treballarà per parelles.
Diumenge 3 de juliol: 12:00 – 14:00
Seu de GTS – Sessió d’escolta dels sons enregistrats el dia anterior i preparació de la pujada dels registres al banc d’arxius sonors http://barcelona.freesound.org/
Les sessions de divendres i diumenge es faran a la seu de GTS a Gràcia.
El material quedarà sota llicència Creative Commons (CC)
Reconeixement – Compartir Igual (by-sa): Es permet l’ús comercial de l’obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original.
Es lliurarà un certificat d’assistència en acabar el taller.

Tres sesiones repartidas de la siguiente manera:
Viernes 1 de julio: 19:00 – 21:00
Sede de GTS – Sesión teórica de introducción al paisaje sonoro. Preparación de la jornada de grabación del día siguiente y explicación de las características técnicas básicas del material a utilizar.
Sábado 2 de julio: 07:00 – 15:00
Sesión de grabación en el mercado de la Abaceria Central y calles adyacentes. Se trabajará por parejas.
Domingo 3 de julio: 12:00 – 14:00
Sede de GTS – Sesión de escucha de los sonidos grabados el día anterior y preparación de la subida de los registros al banco de archivos sonoros http://barcelona.freesound.org/
Las sesiones del viernes y el domingo se harán en la sede de GTS en Gràcia.
El material quedará bajo licencia Creative Commons (CC)
Reconocimiento – Compartir Igual (by-sa): Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales tiene que hacerse con una licencia igual a la que regula la obra original.
Se entregará un certificado de asistencia al finalizar el taller.

Three sessions distributed as follows:
Friday 1st July: 19:00 – 21:00
GTS headquarters – Theoretical session: Introduction to sound landscape. Preparation of the recording session of the following day and explanation of the basic features of devices to be handled.
Saturday 2nd July: 07:00 – 15:00
Recording session at the Abaceria Central market and contiguous streets.  The work will be done in pairs.
Sunday 3rd July: 12:00 – 14:00
GTS headquarters – Listening to the sounds recorded the previous day and preparation of records for their upload to Internet sound database http://barcelona.freesound.org/
Friday and Sunday sessions will be held at GTS headquarters in Gràcia.
The recorded material will remain under a Creative Commons (CC) license.
Acknowledgement – Share Equal (by-sa): Commercial use of the work and potential derived works allowed, the distribution of which has to be made under a license identical to the one that regulates the original work.
An attendance certificate will be delivered at the end of the workshop.

Obert a tothom, no cal experiència prèvia. Places limitades a 12 persones.
Abierto a todo el mundo, no es necesaria experiencia previa. Plazas limitadas a 12 personas.
Open to all publics, no previous experience is needed. Capacity restricted to 12 people.

Professora
María Durán
Amb una vasta formació acadèmica en l’àmbit de l’art sonor (Màster en arts digitals, UPF, 2002 – 2003 i Màster en art sonor, UB, 2014 – 2016) la trajectòria de María Durán es desenvolupa en un equilibri constant entre la mirada i l’escolta.  Com a músic i artista sonor, explora els límits entre sons electrònics i enregistraments de camp i realitza composicions on aquests límits es confonen. Entre el 2003 i el 2011 desenvolupa el projecte Cuisine concrète que passarà per diferents festivals nacionals i internacionals.
Profesora
María Durán
Con una amplia formación académica en el ámbito del arte sonoro (Master en artes digitales, UPF, 2002–2003 y Master en arte sonoro, UB, 2014–2016) la trayectoria de María Durán se desarrolla en constante equilibrio entre la mirada y la escucha. Como músico y artista sonoro explora los límites entre sonidos electrónicos y grabaciones de campo y realiza composiciones donde dichos límites se confunden. Entre 2003–2011 desarrolla el proyecto Cuisine concrète que pasará por distintos festivales nacionales e internacionales.
Teacher
María Durán
With a wide academic training in the field of sound art (Master in digital arts, UPF, 2003-2003 and Master in sound art, UB, 2014-2016) María Durán develops her career in a constant balance between sight and listening. As a musician and sound artist, she explores the borders between electronic sounds and field recordings and she carries out compositions where these limits are confused. Between 2003 and 2011 she developed the project Cuisine concrète that will be touring among different national and international festivals.

Inscripciones / Inscripciones / Registrations

 

TARIFA INSCRIPCIÓ: 55 €
FORMA I TERMINI DE PAGAMENT: per transferència bancària al compte 0049 1806 92 2010633407 (Banc de Santander)
Enviar el comprobant de pagament a 
producció@gracia-territori.com fins el dijous 23 de juny especificant un telèfono de contacte
TARIFA INSCRIPCIÓN: 55 €
FORMA Y TÉRMINO DE PAGO: por transferencia bancaria a la cuenta 0049 1806 92 2010633407 (Banco de Santander)
Enviar el comprobante de pago a producció@gracia-territori.com hasta el jueves 23 de junio especificando un teléfono de contacto.
REGISTRATION FEE: 55 €
PAYMENT PROCESS AND DEADLINE: by bank transfer at the account 0049 1806 92 2010633407 (Banco de Santander)
Send the payment receipt to producció@gracia-territori.com until Thursday the 23rd June stating a contact telephone number.

En cas de no assolir un mínim de 6 inscripcions, es suspendrà el taller, es retornarà l’import abonat  i s’informarà a aquells que s’hagin inscrit una setmana abans.
En caso de no alcanzar un mínimo de 6 inscripciones, se suspenderá el taller, se devolverá el importe abonado a aquellos que se hayan inscrito y se les informará una semana antes.
In case of not reaching a minimum of 6 registrations, the workshop would be cancelled, the amount paid would returned back and those that had registered would be informed a week in advance.

Per a més informació
Contacteu amb GTS a través de l’adreça  producció@gracia-terriori.com
o bé truqueu al 93 237 37 37
Para más información
Contactad con GTS mediante la dirección  producció@gracia-terriori.com
o bien llamad al 93 237 37 37
For more information:
Get in touch with GTS through the address producció@gracia-terriori.com
Or call to the phone 93 237 37 37
 

16 juny/junio/June: exposició i acció / exposición y acción / exhibition and action

6 Jun
flyer_2016


PERSPECTIVES I DISTORSIONS 2016  PERSPECTIVAS Y DISTORSIONES 2016  PERSPECTIVES AND DISTORTIONS 2016

SEGONA ACCIÓ / SEGUNDA ACCIÓN / SECOND ACTION
SEGONA EXPOSICIÓ DEL CICLE / SEGONA EXPOSICIÓ DEL CICLE / SECOND EXHIBITION OF THE CYCLE

 

AntiHOMEnatge PARAPArèmic A 

CARLES HAC MOR,

lleiDADÀ universal

dijous 16 de juny a les 18:30h / jueves 16 de junio a las 18:30h / Thursday, June the 16th – 19:30h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona
entrada lliure / entrada libre / free entry
Una selecció de peces de l’AntiHOMEnatge PARAPArèmic A CARLES HAC MOR, lleiDADÀ universal
El 27 de gener ens deixava Carles Hac Mor, poeta, antipoeta i infrapoeta, creador de situacions i alliberador de les paraules, qualitats que li han valgut el reconeixement de lleiDADÀ universal i la indiferència de les altes, elevades i encimbellades autoritats culturals del pais. Tanmateix, a més de deixar una obra tan lluminosa com radical, ha estat mestre i referent per a dues generacions d’artistes que durant la passada Setmana de Poesia de Barcelona van retre-li un antihomenatge amb una marató d’accions al pati del Museu Marès, en la qual van participar desenes de creadors i amics de l’home que va conjurar Arthur Cravan, i que invocaren l’estètica del tumult del perquè sí, la poètica de la poca-solta, la dramàtica d’allò irrefrenable, la barreja indiscriminada, l’espontaneïtat controlada per l’atzar de l’impromptu provocat pel nihilisme creatiu, la lírica del no-sentit i el no-res posat en evidència. Allò va produir nombroses epifanies parparèmiques i una publicació realitzada pels participants, impulsada i coordinada per la poeta Ester Xargay, companya de viatge d’Hac Mor. Ella mateixa ha fet la tria de les peces visuals i textuals d’aquesta publicació que s’exposaran a partir d’avui a la seu de GTS. Comptarem amb el treball visual de Ferran García, María Durán, Marta Darder, Isaki Lacuesta, Paco Fanés, Jesús Galdon, Vicenç Viaplana, Josep Maria Mestres Quadreny, Eugeni Bonet, Joan Casellas, Lluís Aladern, Pere Sousa, Andrií Antonovskyi, Víctor Nubla, J. M. Calleja i David Ymbernon, i els textos de víctor bonetarbolí, Miquel Àngel Marín Ribes, Joan Puche, Paulalba, Mireia Zantop, Catalina Girona, Xavi Lloses i David Picó.
Exposició coordinada per Mar Medinyà.

Una selección de piezas del AntiHOMEnaje PARAPArémico A CARLES HAC MOR, lleiDADÀ universal
 El 27 de enero nos dejaba Carles Hac Mor, poeta, antipoeta y infrapoeta, creador de situaciones y liberador de las palabras, cualidades que le han valido el reconocimiento de lleiDADÀ universal y la indiferencia de las altas, elevadas y encaramadas autoridades culturales del pais. Aun así, además de dejar una obra tan luminosa como radical, ha sido maestro y referente para dos generaciones de artistas que durante la pasada Semana de Poesía de Barcelona le rindieron un antihomenatge con un maratón de acciones en el patio del Museo Marès, en la cual participaron decenas de creadores y amigos del hombre que conjuró a Arthur Cravan, y que invocaron la estética del tumulto del porque sí, la poética de lo tarambana, la dramática de aquello irrefrenable, la mezcla indiscriminada, la espontaneidad controlada por el azar del impromptu provocado por el nihilismo creativo, la lírica del sinsentido y la nada puesta en evidencia. Aquello produjo numerosas epifanías parparémicas y una publicación realizada por los participantes, impulsada y coordinada por la poeta Ester Xargay, compañera de viaje de Hac Mor. Ella misma ha hecho la selección de las piezas visuales y textuales de esta publicación que se expondrán a partir de hoy en la sede de GTS. Contaremos con el trabajo visual de Ferran García, María Durán, Marta Darder, Isaki Lacuesta, Paco Fanés, Jesús Galdon, Vicenç Viaplana, Josep Maria Mestres Quadreny, Eugeni Bonet, Joan Casellas, Lluís Aladern, Pere Sousa, Andrií Antonovskyi, Víctor Nubla, J. M. Calleja y David Ymbernon, y los textos de víctor bonetarbolí, Miquel Àngel Marín Ribes, Joan Puche, Paulalba, Mireia Zantop, Catalina Girona, Xavi Losas y David Picó.
 Exposición coordinada por Mar Medinyà.

A selection of pieces from the PARAPAremic anti-TRIBUte to CARLES HAC MOR, the universal poet from LleiDADA
On January the 26th, Carles Hac Mor passed away. He was a poet, antipoet and infrapoet, creator of situations and liberator of words and he deserved, thanks to these qualities, the acknowledgement as universal poet from LleiDADA, as well as the disregard of the high, elevated and praised cultural authorities of the country. In addition to leaving a work as brilliant as it was radical, he has been the master and mentor of two generations of artists who, at the occasion of the last Poetry Week of Barcelona, paid an anti-tribute to him with a marathon of performances at the courtyard of the Marès Museum. Several dozens of creators and friends of the man who invoked Arthur Cravan took part in this anti-tribute and they invoked the aesthetics of the tumult for the sake of it, the poetics of scatterbrain, the drama of the uncontrollable facts, the random melting, the spontaneity driven by the randomness of the impromptu caused by the creative nihilism, the lyrical poetry of the non-sense and the void revealed. This produced many paraparemic Epiphanies and a publication made by the participants, promoted and coordinated by the poet Ester Xargay, Hac Mor’s trip companion. She has made the selection of the visual and textual pieces from this publication that will be displayed at the GTS headquarters from now on.  We will have the visual work by Ferran García, María Durán, Marta Darder, Isaki Lacuesta, Paco Fanés, Jesús Galdon, Vicenç Viaplana, Josep Maria Mestres Quadreny, Eugeni Bonet, Joan Casellas, Lluís Aladern, Pere Sousa, Andrií Antonovskyi, Víctor Nubla, J. M. Calleja and David Ymbernon, and writings by víctor bonetarbolí, Miquel Àngel Marín Ribes, Joan Puche, Paulalba, Mireia Zantop, Catalina Girona, Xavi Lloses and David Picó.
Exhibition coordinated by Mar Medinyà. 

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2016 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO TIEMPO 2016 – ENCOUNTERS IN THE SPACE-TIME 2016
NOVENA ACCIÓ / NOVENA ACCIÓN / NINTH ACTION
DIRECTE / DIRECTO / LIVE
flyer_2016

NÚRIA MARTÍNEZ-VERNIS + RAMON SOLÉ

dijous 16 de juny a les 20h / jueves 16 de junio a las 20h / Thursday, June the 16th – 20h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona
NÚRIA MARTÍNEZ-VERNIS + RAMON SOLÉ
Què pot resultar de la confluència entre les personalíssimes gramàtiques de Núria Martínez Vernis i Ramon Solé? O, per dir-ho d’una altra manera, estem encantats de presentar-vos l’encontre espai-temporal d’una de les veus més poderoses de la poesia catalana actual amb un guitarrista de discurs tan personal i suggestiu. Núria Martínez-Vernis ha realitzat centenars de recitals en aquests darrers anys, a més de publicar tres llibres, entre els quals destaquem Deix on dir, una peça aclaparadora que, envoltada de músics excel·lents, ha dut també al format musical, en disc i en directe. Ramon Solé, ha estat membre fundador de projectes musicals clau com ara Baf, Sboro i Tropopausa, i treballa actualment dins la super-formació Setsfree a més de en múltiples col·laboracions. La seva guitarra de vegades parla i és aigua, cel o vidre, i la veu d’ella és com un torrent sinuós que es desborda amb pluges de pau i s’encalma amb silencis de guerra. Benvinguts al Mediterrani.

NÚRIA MARTÍNEZ-VERNIS + RAMON SOLÉ
Qué puede resultar de la confluencia entre las personalísimas gramáticas de Núria Martínez Vernis y Ramon Solé? O, para decirlo de otra manera, estamos encantados de presentaros el encuentro espacio-temporal de una de las voces más poderosas de la poesía catalana actual con un guitarrista de discurso tan personal y sugestivo. Núria Martínez-Vernis ha realizado centenares de recitales en estos últimos años, además de publicar tres libros, entre los cuales destacamos Deix on dir, una pieza abrumadora que, rodeada de músicos excelentes, ha llevado también al formato musical, en disco y en directo. Ramon Solé, ha sido miembro fundador de proyectos musicales clave como por ejemplo Baf, Sboro y Tropopausa, y trabaja actualmente dentro de la super-formación Setsfree además de en múltiples colaboraciones. Su guitarra a veces habla y es agua, cielo o vidrio, y la voz de ella es como un torrente sinuoso que se desborda con lluvias de paz y se encalma con silencios de guerra. Bienvenidos al Mediterráneo.

NÚRIA MARTÍNEZ-VERNIS + RAMON SOLÉ
What can be expected from the confluence of the very personal grammars of Núria Martínez Vernis and Ramon Solé? Or, in other words, we are pleased to introduce you to the encounter in the space-time of one of the most powerful voices of the current Catalan poetry with a guitar player armed with a very personal and suggestive language. Núria Martínez-Vernis has performed hundreds of poetry recitals over the past few years, besides the release of three books, among which we would like to highlight Deix on Dir, an overwhelming work that she has presented in a music format as well, both on record and alive surrounded by outstanding musicians. Ramon Solé has been a founder member of key music projects such as Baf, Sboro and Tropopausa and he is currently involved in the super-group Setsfree in addition to a number of collaborations. He sometimes makes his guitar speak and it becomes water, sky or glass while Nuria’s voice is like a meandering torrent flooding with rains of peace and calming down with silences of war. Welcome to the Mediterranean.