Tag Archives: Mia Zabelka

Cancel·lació / cancelación / cancellation concert Mia Zabelka & Miquel Jordà

5 Oct

Per indisposició de la músic Mia Zabelka, se suspèn el concert del LEM 2016 previst per avui, a les 20 h, a la seu de Gràcia Territori Sonor (GTS), de Mia Zabeka & Miquel Jordà. Es manté, però, la inauguració de l’exposició de Manuel de Val, a les 18 h, a la mateixa seu de GTS. Des de l’organització del LEM 2016 volem expressar les nostres disculpes per aquesta cancel·lació d’última hora.


Por indisposición de la músico Mia Zabelka, se suspende el concierto previsto para hoy del LEM 2016, a las 20 h, en la sede de Gràcia Territori Sonor, de Mia Zabelka & Miquel Jordà. No obstante, se mantiene la inauguración de la exposición de Manuel de Val, a las 18 h, en la misma sede de GTS. Desde la organización del LEM 2016 queremos expresar nuestras disculpas por esta cancelación de última hora.


The LEM concert of Mia Zabelka & Miquel Jordà scheduled for today at 20h, at GTS headquarters, has been cancelled beacuse of health concerns of Mia Zabelka. However, the opening of the Manuel de Val exhibition is maintained at 18 h, at the same venue. The 2016 LEM organization apologizes for this last minute cancellation.

LEM 2016: Primera setmana / primera semana / first week

4 Oct

deval

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ MANUEL DE VAL

5 d’octubre, 18 h
Seu de Gràcia Territori Sonor. Entrada lliure.
De Val a Dada mostra una selecció d’obres atribuides a aquells artistes imaginaris seus que estan més en deute amb el moviment Dada. Des de l’espavilat heterònim apropiacionista Francesc Claret amb el seu Ready-ready madeAuténtico botellero de Marcel Duchamp, fins a l’inestimable artista fictici de pa sucat amb oli Santiago Montoro Weinberg amb el seu La madre que me parió, 2016, pasant pel propi Manuel de Val.

Continue reading

LEM 2016: I ENCARA MÉS NOMS / Y TODAVÍA MÁS NOMBRES / AND STILL MORE NAMES

20 Sep

imatge-perfil-fb

MIA ZABELKA I MIQUEL JORDÀ

5 d’octubre, 20 h.

Seu de GTS

Encontre en l’Espai -Temps entre dos improvisadors bregats en escenaris de mig món. Miquel Jordà (saxo) i Mia Zabelka (violí) presentaran L’última Frontera, a on creen un univers musical destinat a fer somniar amb la frontera entre el real i l’imaginari, allò viscut i allò somniat… Cordes, saxos, percussions, veu, silencis, mirades i gestos en la cartografia sonora d’un territori desconegut.

Encuentro en el Espacio–Tiempo entre dos improvisadores curtidos en escenarios de medio mundo. Miquel Jordà (saxo) y Mia Zabelka (violín) presentarán La última Frontera, donde crean un universo musical destinado a hacer soñar con la frontera entre lo real y lo imaginario, lo vivido y lo soñado…Cuerdas, saxos, percusiones, voz, silencios, miradas y gestos en la cartografía sonora de un territorio desconocido.

An Encounter in the Space–Time between two improvisers with a worldwide experience. Miquel Jordà (sax) & Mia Zabelka (violin) will present The Last Border, where they creates a sound universe aiming at making us dream with the border between real and imaginary, experience and dream… Strings, sax, percussions, voice, silences, glances and gestures in the sound cartography of an unknown territory.

lem_element1_promo-2

CARIES

6 d’octubre, 22 h.

Almo2bar

Caries són Chio Allin (trombó), Pablo Finkelstein (trompeta), Tomy Littel (saxo baríton), Nico Retrete (guitarra), Claudio Inferno (baix) i Harry (bateria) y aterren al LEM per oferir-nos el seu desplegament sonor, caracteritzat per un impuls rítmic contundent, amb salts vertiginosos que ens condueixen d’un estil a un altre (heavy, punk, jazz, hardcore, noise…) i que, de tant en tant, també deixen pas a passatges melòdics de gran sensibilitat. Experimentació musical i imaginació sense límits.

Caries son Chio Allin (trombón), Pablo Finkelstein (trompeta), Tomy Littel (saxo barítono) Nico Retrete (guitarra), Claudio Inferno (bajo) y Harry (batería) y aterrizan en el LEM para ofrecernos su despliegue sonoro, caracterizado por un impulso rítmico contundente, con saltos vertiginosos que nos conducen de un estilo a otro (heavy, punk, jazz, hardcore, noise…) y que, de vez en cuando, también dejan paso a pasajes melódicos. Experimentació musical e imaginación sin límites.

Caries are Chio Allin (trombone), Paul Finkelstein (trumpet), Tomy Littel (baritone sax) Nico Retrete (guitar), Claudio Inferno (bass) & Harry (drums) and they lands on the LEM to offer its deployment of sounds, characterized by a strong rhythmic drive, with dizzying changes that lead us from one style to another (hard rock, punk, jazz, hardcore, noise…), and occasionally giving way to highly sensitive melodic passages. Musical experimentation and unlimited imagination.

element-2-lem

CANTENAC DAGAR

21 d’octubre, 23 h.

MACBA

El guitarrista Stéphane Barascud i el beatboxer Aymeric Hainaux combinen múltiples influències com el bhangra, la música postindustrial i el noise. Les creacions de Cantenac Dagar s’estructuren a partir d’una limitada instrumentació molt personal (banjo, reproductor de casset, campanes i human beatbox), que proporciona una potent energia sonora. La seva música genera un hipnòtic mosaic de sons on la respiració es barreja amb la fricció de les cordes. Psicodèlia assegurada.

El guitarrista Stéphane Barascud y el beatboxer Aymeric Hainaux combinan influencias como el bhangra, la música postindustrial o el noise. Las creaciones de Cantenac Dagar se estructuran a partir de una limitada instrumentación muy personal (banjo, reproductor de casete, campanas y human beatbox), que proporciona una potente energía sonora. Su música genera un hipnótico mosaico de sonidos donde la respiración se mezcla con la fricción de las cuerdas. Psicodelia asegurada.

Guitarist Stéphane Barascud and beatboxer Aymeric Hainaux combines multiple influences such as bhangra, post-industrial music or noise. The creations of Cantenac Dagar are originated using small equipment (banjo, cassette player, bells and human beatbox), providing a powerful sound energy. Their music, mainly driven by the banjo and the non-stop rhythm, creates a hypnotic mosaic of sounds in which breathing is mixed with the friction of the strings. Psychedelia is guaranteed.