Tag Archives: microtopies 2022

MICROTOPIES 2023 – CONVOCATÒRIA / OPEN CALL

20 Apr

[CAT] GRÀCIA TERRITORI SONOR LLANÇA LA DOTZENA CONVOCATÒRIA UNIVERSAL DE MINIATURES SONORES PER PRODUIR UNA EDICIÓ ESPECIAL DEL PROGRAMA DE RÀDIO “MÚSICA I GEOGRAFIA”

BASES

1. Per participar has d’enviar-nos una peça sonora d’un minut de durada.

2. Cada participant pot enviar només una peça.

3. El format de l’enregistrament ha de ser AIFF.

4. Pots enviar la peça adjunta per correu a radio@gracia-territori.com o via MailBigFile (només).

5. L’arxiu que ens enviis ha d’estar anomenat així: nom_de_l’autor_ciutat_títol_de_la_peça.aif

6. Amb el material rebut i en ordre estricte de recepció, es compondrà un mosaic sonor que formarà el contingut d’un programa especial de “Música i Geografia”.

7. El minut sonor que enviis ha d’estar lliure de drets d’autor o sota llicència Creative Commons que permeti el seu ús per a la radiodifusió en aquest programa i la seva difusió al blog de Gràcia Territori Sonor.

8. La data límit per enviar la peça és el 30 de juny de 2023.

9. Esperem peces minimalistes, música concreta, enregistraments de camp, ràdio-art, síntesi, samplerisme, improvisació, circuit-bending, collage, drones, experiments amb el temps, psicofonies, missatges interestel·lars, micrologies poètiques, paisatges mol·leculars, monòlegs amfibis, patologies sonores… i també tot el contrari.

Escolta i descarrega les Microtopies 2013-2022:

2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021 2022


[CAST] GRÀCIA TERRITORI SONOR LANZA LA DUODÉCIMA CONVOCATORIA UNIVERSAL DE MINIATURAS SONORAS PARA PRODUCIR UNA EDICIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA DE RADIO “MÚSICA Y GEOGRAFÍA”

BASES

1. Para participar has de enviarnos una pieza sonora de un minuto de duración.

2. Cada participante puede enviar solamente una pieza.

3. El formato de la grabación ha de ser AIFF.

4. Puedes enviar tu pieza adjunta por correo a radio@gracia-territori.com o via MailBigFile (únicamente).

5. El archivo que nos envies ha de estar nombrado así: nombre_del_autor_ciudad_título_de_la_pieza.aif

6. Con el material recibido y en estricto orden de recepción, se compondrá un mosaico sonoro que formará el contenido de un programa especial de “Música y Geografía”.

7. El minuto sonoro que envíes ha de estar libre de derechos de autor o bajo una licencia Creative Commons que permita su uso para la radiodifusión en este programa y su difusión en el blog de Gràcia Territori Sonor.

8. La fecha límite para enviar la pieza es el 30 de junio de 2023.

9. Esperamos piezas minimalistas, música concreta, grabaciones de campo, radio-art, síntesis, samplerismo, improvisación, circuit-bending, collage, drones, experimentos con el tiempo, psicofonías, mensajes interestelares, micrologías poéticas, paisajes moleculares, monólogos anfibios, patologías sonoras y también todo lo contrario.

Escucha y descarga las Microtopías 2013-2022: 

2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021 2022


[ENG] GRÀCIA TERRITORI SONOR LAUNCHES ITS TWELFTH UNIVERSAL CALL FOR SONIC MINIATURES TO BE BROADCASTED ON A SPECIAL EDITION OF THE MUSIC AND GEOGRAPHY RADIO SHOW

RULES

1. To participate send us a sound piece of 1 minute in duration.

2. Each participant may exclusively send one piece.

3. The audio file format of the piece must be AIFF.

4. You may send your piece attached via e-mail to radio@gracia-territori.com or via MailBigFile (only).

5. The file you send us must be labelled as follows: name_of_author_city_title_of_the_piece.aif

6. A sound mosaic will be created with the material in strict order of reception and will be broadcasted on a special edition of “Música i Geografia”.

7. Your sound miniature must be free of copyright or have a Creative Commons license that allows its broadcast on this radio programme and its dissemination via Gràcia Territori Sonor’s blog.

8. The deadline is June 30 2023.

9. We are waiting for minimal pieces, musique concrète, field recordings, radio-art, synthesis, samplerism, improvisation, circuit-bending, collages, drones, experiments with time, psychophonies, interstellar messages, poetic micrologies, molecular soundscapes, amphibian monologues, sonic pathologies and also quite the contrary.

Listen and download the Microtopies 2013-2022:

2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021 2022

MICROTOPIES 2022 – 71 MINIATURES DE MÚSICA I GEOGRAFIA

15 Jul

[CAT] 

Ja podeu escoltar al nostre canal de Bandcamp les Microtopies 2022! 71 miniatures sonores rebudes de 39 localitats d’onze països, una de les millors xifres dels 11 anys que fa que vam iniciar aquest projecte! 

Moltes gràcies als qui hi heu participat! No us les perdeu!

Aprofitem aquesta comunicació per desitjar que passeu un bon estiu! Tindreu notícies nostres ben aviat, quan comencem a anunciar els primers noms del cartell del LEM 2022!


[CAST] ¡Ya podéis escuchar en nuestro canal de Bandcamp las Microtopías 2022! 71 miniaturas sonoras recibidas de 39 localidades de once países, ¡una de las mejores cifras de los once años que hace que iniciamos este proyecto!

Muchas gracias a todos los que habéis participado. ¡No os las perdáis!

Aprovechamos esta comunicación para desearos un buen verano. ¡Tendréis notícias nuestras muy pronto, cuando empecemos a anunciar los primeros nombres del LEM 2022!


[ENG] Microtopies 2022 is on our Bandcamp channel! 71 sonic miniatures received from 39 towns and cities of eleven different countries, one of the best numbers we’ve seen since we started this project 11 years ago!

Thank you very much to all of you who have contributed to it. Don’t you miss them!

We also want to use this newsletter to wish you a happy summer! You’ll hear from us pretty soon, when we’ll start announcing the first artists that will play at LEM 2022!

MICROTOPIES 2022 – CONVOCATÒRIA / OPEN CALL

17 Mar

[CAT] GRÀCIA TERRITORI SONOR LLANÇA L’ONZENA CONVOCATÒRIA UNIVERSAL DE MINIATURES SONORES PER PRODUIR UNA EDICIÓ ESPECIAL DEL PROGRAMA DE RÀDIO “MÚSICA I GEOGRAFIA”

BASES
1. Per participar has d’enviar-nos una peça sonora d’un minut de durada.
2. Cada participant pot enviar només una peça.
3. El format de l’enregistrament ha de ser AIFF.
4. Pots enviar la peça adjunta per correu a radio@gracia-territori.com o via MailBigFile (només).
5. L’arxiu que ens enviis ha d’estar anomenat així: nom_de_l’autor_ciutat_títol_de_la_peça.aif
6. Amb el material rebut i en ordre estricte de recepció, es compondrà un mosaic sonor que formarà el contingut d’un programa especial de “Música i Geografia”.
7. El minut sonor que enviis ha d’estar lliure de drets d’autor o sota llicència Creative Commons que permeti el seu ús per a la radiodifusió en aquest programa i la seva difusió al blog de Gràcia Territori Sonor.
8. La data límit per enviar la peça és el 31 de maig de 2022.
9. Esperem peces minimalistes, música concreta, enregistraments de camp, ràdio-art, síntesi, samplerisme, improvisació, circuit-bending, collage, drones, experiments amb el temps, psicofonies, missatges interestel·lars, micrologies poètiques, paisatges mol·leculars, monòlegs amfibis, patologies sonores… i també tot el contrari.

Escolta i descarrega les Microtopies 2012-2021: 
2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021


[CAST] GRÀCIA TERRITORI SONOR LANZA LA UNDÉCIMA CONVOCATORIA UNIVERSAL DE MINIATURAS SONORAS PARA PRODUCIR UNA EDICIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA DE RADIO “MÚSICA Y GEOGRAFÍA”

BASES
1. Para participar has de enviarnos una pieza sonora de un minuto de duración.
2. Cada participante puede enviar solamente una pieza.
3. El formato de la grabación ha de ser AIFF.
4. Puedes enviar tu pieza adjunta por correo a radio@gracia-territori.com o via MailBigFile (únicamente).
5. El archivo que nos envies ha de estar nombrado así: nombre_del_autor_ciudad_título_de_la_pieza.aif
6. Con el material recibido y en estricto orden de recepción, se compondrá un mosaico sonoro que formará el contenido de un programa especial de “Música y Geografía”.
7. El minuto sonoro que envíes ha de estar libre de derechos de autor o bajo una licencia Creative Commons que permita su uso para la radiodifusión en este programa y su difusión en el blog de Gràcia Territori Sonor.
8. La fecha límite para enviar la pieza es el 31 de mayo de 2022.
9. Esperamos piezas minimalistas, música concreta, grabaciones de campo, radio-art, síntesis, samplerismo, improvisación, circuit-bending, collage, drones, experimentos con el tiempo, psicofonías, mensajes interestelares, micrologías poéticas, paisajes moleculares, monólogos anfibios, patologías sonoras y también todo lo contrario.

Escucha y descarga las Microtopías 2012-2021: 
2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021


[ENG] GRÀCIA TERRITORI SONOR LAUNCHES ITS ELEVENTH UNIVERSAL CALL FOR SONIC MINIATURES TO BE BROADCASTED ON A SPECIAL EDITION OF THE MUSIC AND GEOGRAPHY RADIO SHOW

RULES
1. To participate send us a sound piece of 1 minute in duration.
2. Each participant may exclusively send one piece.
3. The audio file format of the piece must be AIFF.
4. You may send your piece attached via e-mail to radio@gracia-territori.com or via MailBigFile (only).
5. The file you send us must be labelled as follows: name_of_author_city_title_of_the_piece.aif
6. A sound mosaic will be created with the material in strict order of reception and will be broadcasted on a special edition of “Música i Geografia”.
7. Your sound miniature must be free of copyright or have a Creative Commons license that allows its broadcast on this radio programme and its dissemination via Gràcia Territori Sonor’s blog.
8. The deadline is May 31 2021.
9. We are waiting for minimal pieces, musique concrète, field recordings, radio-art, synthesis, samplerism, improvisation, circuit-bending, collages, drones, experiments with time, psychophonies, interstellar messages, poetic micrologies, molecular soundscapes, amphibian monologues, sonic pathologies and also quite the contrary.

Listen and download the Microtopies 2012-2021:  
2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021