Tag Archives: Miquel Jordà

LEM 2019: GRÀCIES A TOTHOM! GRACIAS A TODOS! THANKS TO YOU ALL!

6 Nov
EL LEM 2019 HA ACABAT.
ENS VEIEM EN EL LEM 2020 (EDICIÓ 25!)
EL LEM 2019 HA TERMINADO.
NOS VEMOS EN EL LEM 2020 (EDICIÓN 25!)
THE LEM 2019 IS OVER.
SEE YOU IN THE LEM 2020 (25 EDITION!)

 

GRÀCIES A L’EQUIP DE PERSONES QUE HEU TREBALLAT I ALS COL·LECTIUS, EMPRESES I ENTITATS QUE ENS HEU DONAT SUPORT PER FER POSSIBLE AQUESTA NOVA EDICIÓ!
¡GRACIAS AL EQUIPO DE PERSONAS QUE HABÉIS TRABAJADO Y A LOS COLECTIVOS, EMPRESAS Y ENTIDADES QUE NOS HABÉIS DADO APOYO PARA HACER POSIBLE ESTA NUEVA EDICIÓN!
THANKS TO THE GTS TEAM AND THE COLLECTIVES, COMPANIES AND ENTITIES THAT HAD SUPPORTED US TO MAKE THIS EDITION POSSIBLE!

GRÀCIES ALS ARTISTES QUE HEU PARTICIPAT EN EL LEM 2019 I EN ELS ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS, ELS TALLERS I LES EXPOSICIONS AL LLARG DE L’ANY!
¡GRACIAS A LOS ARTISTAS QUE HABÉIS PARTICIPADO EN EL LEM 2019 Y EN LOS ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO, LOS TALLERES Y LAS EXPOSICIONES A LO LARGO DEL AÑO!
TO ALL THE ARTISTS THAT HAVE TAKEN PART AT THE LEM 2019 AND TO ALL THAT HAVE TAKEN PART AT THE ENCOUNTERS IN THE SPACE-TIME, THE WORKSHOPS AND EXHIBITIONS ACROSS THE YEAR: THANK YOU!
ANNE GILLIS / CARLOS ZINGARO / ULRICH MITZLAFF / RAÚL CANTIZANO / NÚRIA ANDORRÀ / CHRISTIANE BOPP / FERRAN BESALDUCH / INGAR ZACH / LAURA LLANELI / MARTA ZAPPAROLI / EDITH ALONSO / AMSIA / STAHLFABRIK / SOFIA BERTOMEU / BÉRANGÈRE MAXIMIM / MACROMASSA / CANVIS VELLS / BLACK FLOWER / MÉSANGE / LOUIS LAURAIN / TUNA PASE / SUSAN DRØNE / MARC EGEA / MELISA BERTOSSI / DR TRUNA / BARTOMEU FERRANDO / NEUS BORRELL / JORDI RALLO / ALE HOP / THELARMONIUM / ANDREA DEIDDA / STEFANO COCCO / DAPHNE XANTHOPOULOU / ANATOMÍA HUMANA DESMONTABLE / ESPACIO PROFUNDO / SRTA Y / LLAPISPANC / USTED ES UN COLECTIVO / MANCEBÍA POSTIGO / VICTORBONETARBOLÍ / QUICU SAMSÓ / TOMOMI KUBO / CRISTIAN SUBIRÁ / SHELLY / MIKE COOPER / MIQUEL JORDÀ / NATSUKO SUGAO / CELESTE ALÍAS / FERRAN FAGES / YEXZA LARA / ANNA SUBIRANA / MIRIAM FÈLIX / SALVATTORE PICAROL / DAVID PICÓ / GOUYKO / NADIA FOUTINA / BRUNO ESPÍNOLA…
I TAMBÉ A LES 2406 PERSONES QUE HEU ASSISTIT A LES ACCIONS!!!!!!!
Y TAMBIÉN A LAS 2406 PERSONAS QUE HABÉIS ASISTIDO A LAS ACCIONES!!!!!!!
AS WELL AS TO THE 2406 PEOPLE WHO HAVE ATTENDED TO THE ACTIONS!!!!!!

segueix les nostres pròximes activitats en aquest bloc – sigue nuestras próximas actividades en este bloc – follow our next activities on this blog

Compenetració màgica / Compenetración mágica / Magical rapport

9 Apr

La trobada de Mike Cooper i Miquel Jordà va revelar no només la qualitat del treball d’aquests dos músics, sinó l’extraordinària capacitat de tots dos per a compenetrar-se en una aventura sònica que, des del primer minut, va mantenir en suspens a l’audiència. Pura màgia (comentari d’un assistent).

El encuentro de Mike Cooper y Miquel Jordà reveló no sólo la calidad del trabajo de estos dos músicos, sino la extraordinaria capacidad de ambos para compenetrarse en una aventura sónica que, desde el primer minuto, mantuvo en vilo a la audiencia. Pura magia (comentario de un asistente).

The encounter between Mike Cooper and Miquel Jordà revealed not only the work quality of these two musicians, but the extraordinary capacity of both of them to build a rapport in a sonic adventure that, from the first minute, held the audience in suspense. Pure magic (commentary of an attendee).

fotos: ©ristian vega

Cancel·lació / cancelación / cancellation concert Mia Zabelka & Miquel Jordà

5 Oct

Per indisposició de la músic Mia Zabelka, se suspèn el concert del LEM 2016 previst per avui, a les 20 h, a la seu de Gràcia Territori Sonor (GTS), de Mia Zabeka & Miquel Jordà. Es manté, però, la inauguració de l’exposició de Manuel de Val, a les 18 h, a la mateixa seu de GTS. Des de l’organització del LEM 2016 volem expressar les nostres disculpes per aquesta cancel·lació d’última hora.


Por indisposición de la músico Mia Zabelka, se suspende el concierto previsto para hoy del LEM 2016, a las 20 h, en la sede de Gràcia Territori Sonor, de Mia Zabelka & Miquel Jordà. No obstante, se mantiene la inauguración de la exposición de Manuel de Val, a las 18 h, en la misma sede de GTS. Desde la organización del LEM 2016 queremos expresar nuestras disculpas por esta cancelación de última hora.


The LEM concert of Mia Zabelka & Miquel Jordà scheduled for today at 20h, at GTS headquarters, has been cancelled beacuse of health concerns of Mia Zabelka. However, the opening of the Manuel de Val exhibition is maintained at 18 h, at the same venue. The 2016 LEM organization apologizes for this last minute cancellation.

LEM 2016: Primera setmana / primera semana / first week

4 Oct

deval

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ MANUEL DE VAL

5 d’octubre, 18 h
Seu de Gràcia Territori Sonor. Entrada lliure.
De Val a Dada mostra una selecció d’obres atribuides a aquells artistes imaginaris seus que estan més en deute amb el moviment Dada. Des de l’espavilat heterònim apropiacionista Francesc Claret amb el seu Ready-ready madeAuténtico botellero de Marcel Duchamp, fins a l’inestimable artista fictici de pa sucat amb oli Santiago Montoro Weinberg amb el seu La madre que me parió, 2016, pasant pel propi Manuel de Val.

Continue reading

LEM 2016: I ENCARA MÉS NOMS / Y TODAVÍA MÁS NOMBRES / AND STILL MORE NAMES

20 Sep

imatge-perfil-fb

MIA ZABELKA I MIQUEL JORDÀ

5 d’octubre, 20 h.

Seu de GTS

Encontre en l’Espai -Temps entre dos improvisadors bregats en escenaris de mig món. Miquel Jordà (saxo) i Mia Zabelka (violí) presentaran L’última Frontera, a on creen un univers musical destinat a fer somniar amb la frontera entre el real i l’imaginari, allò viscut i allò somniat… Cordes, saxos, percussions, veu, silencis, mirades i gestos en la cartografia sonora d’un territori desconegut.

Encuentro en el Espacio–Tiempo entre dos improvisadores curtidos en escenarios de medio mundo. Miquel Jordà (saxo) y Mia Zabelka (violín) presentarán La última Frontera, donde crean un universo musical destinado a hacer soñar con la frontera entre lo real y lo imaginario, lo vivido y lo soñado…Cuerdas, saxos, percusiones, voz, silencios, miradas y gestos en la cartografía sonora de un territorio desconocido.

An Encounter in the Space–Time between two improvisers with a worldwide experience. Miquel Jordà (sax) & Mia Zabelka (violin) will present The Last Border, where they creates a sound universe aiming at making us dream with the border between real and imaginary, experience and dream… Strings, sax, percussions, voice, silences, glances and gestures in the sound cartography of an unknown territory.

lem_element1_promo-2

CARIES

6 d’octubre, 22 h.

Almo2bar

Caries són Chio Allin (trombó), Pablo Finkelstein (trompeta), Tomy Littel (saxo baríton), Nico Retrete (guitarra), Claudio Inferno (baix) i Harry (bateria) y aterren al LEM per oferir-nos el seu desplegament sonor, caracteritzat per un impuls rítmic contundent, amb salts vertiginosos que ens condueixen d’un estil a un altre (heavy, punk, jazz, hardcore, noise…) i que, de tant en tant, també deixen pas a passatges melòdics de gran sensibilitat. Experimentació musical i imaginació sense límits.

Caries son Chio Allin (trombón), Pablo Finkelstein (trompeta), Tomy Littel (saxo barítono) Nico Retrete (guitarra), Claudio Inferno (bajo) y Harry (batería) y aterrizan en el LEM para ofrecernos su despliegue sonoro, caracterizado por un impulso rítmico contundente, con saltos vertiginosos que nos conducen de un estilo a otro (heavy, punk, jazz, hardcore, noise…) y que, de vez en cuando, también dejan paso a pasajes melódicos. Experimentació musical e imaginación sin límites.

Caries are Chio Allin (trombone), Paul Finkelstein (trumpet), Tomy Littel (baritone sax) Nico Retrete (guitar), Claudio Inferno (bass) & Harry (drums) and they lands on the LEM to offer its deployment of sounds, characterized by a strong rhythmic drive, with dizzying changes that lead us from one style to another (hard rock, punk, jazz, hardcore, noise…), and occasionally giving way to highly sensitive melodic passages. Musical experimentation and unlimited imagination.

element-2-lem

CANTENAC DAGAR

21 d’octubre, 23 h.

MACBA

El guitarrista Stéphane Barascud i el beatboxer Aymeric Hainaux combinen múltiples influències com el bhangra, la música postindustrial i el noise. Les creacions de Cantenac Dagar s’estructuren a partir d’una limitada instrumentació molt personal (banjo, reproductor de casset, campanes i human beatbox), que proporciona una potent energia sonora. La seva música genera un hipnòtic mosaic de sons on la respiració es barreja amb la fricció de les cordes. Psicodèlia assegurada.

El guitarrista Stéphane Barascud y el beatboxer Aymeric Hainaux combinan influencias como el bhangra, la música postindustrial o el noise. Las creaciones de Cantenac Dagar se estructuran a partir de una limitada instrumentación muy personal (banjo, reproductor de casete, campanas y human beatbox), que proporciona una potente energía sonora. Su música genera un hipnótico mosaico de sonidos donde la respiración se mezcla con la fricción de las cuerdas. Psicodelia asegurada.

Guitarist Stéphane Barascud and beatboxer Aymeric Hainaux combines multiple influences such as bhangra, post-industrial music or noise. The creations of Cantenac Dagar are originated using small equipment (banjo, cassette player, bells and human beatbox), providing a powerful sound energy. Their music, mainly driven by the banjo and the non-stop rhythm, creates a hypnotic mosaic of sounds in which breathing is mixed with the friction of the strings. Psychedelia is guaranteed.

El silenci dels pobres / El silencio de los pobres / The silence of the poor

30 May
Sònia Sánchez i Miquel Jordà, GTS, el 26 de maig de 2016

Sònia Sánchez i Miquel Jordà a GTS, el 26 de maig de 2016

 

Una breu, i greu, digressió poètica a càrrec de Miquel Jordà amb el fons sonor d’una sola nota percutida oscil·lant va servir, dijous passat, per obrir i tancar una reflexió musical i corporal sobre el món de la pobresa: la seva quasi irreversibilitat (els pobres d’ahir ho segueixen sent avui) i  marginació social (els pobres no paguen impostos, “de professió: pobre”). Equipat principalment  amb un saxo sopranino i una flauta shakuhachi, juntament amb alguns instruments de percussió i un “looper”, Jordà va crear una atmosfera fonda i reconcentrada on cap nota era sobrera i cada silenci era absolutament necessari pel desenvolupament de l’acció. Amb actitud ara sòbria ara visceral, amb moviment de braços alternant o confluint amb  el de peus i una rotunda expressivitat corporal, Sònia Sanchez va materialitzar el món silenciós dels pobres, el va fer present amb tota la seva austeritat. Substituint-se en el lideratge de l’acció, Jordà i Sánchez van donar tota una lliçó d’escolta de l’altre en l’improvisació i el treball en comú per a construir un discurs artístic sòlid. Bravo. Gràcies als artistes i a vosaltres per assistir-hi. Ens tornem a veure en el proper Encontre en l’Espai-Temps, que tindrà lloc el 16 de juny.

Una breve, y grave, digresión poética a cargo de Miquel Jordà con el fondo sonoro de una sola nota percutida oscilante sirvió, el pasado jueves, para abrir y cerrar una reflexión musical y corporal sobre el mundo de la pobreza: su casi irreversibilidad (los pobres de ayer lo siguen siendo hoy) y marginación social (los pobres no pagan impuestos, “de profesión: pobre”). Equipado principalmente con un saxo sopranino y una flauta shakuhachi, junto con algunos instrumentos de percusión y un “looper”, Jordà creó una atmósfera honda y reconcentrada donde ninguna nota sobraba y cada silencio era absolutamente necesario para el desarrollo de la acción. Con actitud ahora sobria ahora visceral, con movimiento de brazos alternando o confluyendo con el de pies y una rotunda expresividad corporal, Sònia Sanchez materializó el mundo silencioso de los pobres, lo hizo presente con toda su austeridad. Sustituyéndose en el liderazgo de la acción, Jordà y Sánchez dieron toda una lección de escucha del otro en la improvisación y el trabajo en común para construir un discurso artístico sólido. Bravo. Gracias a los artistas y a vosotros por asistir. Nos volvemos a ver en el próximo Encuentro en el Espacio-Tiempo, que tendrá lugar el 16 de junio.

A brief, and deep, poetic digression by Miquel Jordà with the sound background of a sole taped and oscillating musical note served, last Thursday, to introduce and close a musical and corporal reflexion around the world of poverty: its irreversibility (yesterday poor’s are still poor today) and social discrimination (the poor don’t pay taxes “profession: poor”). Equipped mainly with a sopranino sax and a shakuhachi flute, together with some percussion instruments and a looper, Jordà created a deep and absorbing atmosphere where no one note was in excess and every silence was absolutely necessary for the development of the action. With an either temperate or visceral attitude and alternating o mixing arms and feet movements, together with a rotund corporal expressivity, Sònia Sánchez materialized the silent world of the poor; she made it appear with all its austerity. Replacing each other in the leadership of the performance, Jordà and Sánchez gave a lesson of listening to the other in the improvisation for the common work of building a solid art discourse. Bravo. We acknowledge the artists and all of you for coming. We will meet again at the next Encounter in Space Time that will take place on June the 16th.

El regne del silenci / El reino del silencio / The Kingdom of Silence

19 May
flyer_2016
ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2016 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO 2016 – ENCOUNTERS IN THE SPACE TIME 2016
VUITENA ACCIÓ / OCTAVA ACCIÓN / EIGHTH ACTION

MIQUEL JORDÀ + SÒNIA SÁNCHEZ

EL REINO DEL SILENCIO

dijous 26 de maig a les 20h / jueves 26 de maig a las 20h / Thursday, May the 26th – 20h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona
Miquel Jordà és multiinstrumentista de vent i percussió, artista sonor, compositor i improvisador. I també un viatger incansable. El seu personalíssim llenguatge musical és fruit del seu viatge permanent pel que ell anomena La pell del món,  entre l’atonalitat occidental i les harmonies de l’Orient Mitjà, Àsia Central i el Sud-est Asiàtic. Modifica també amb diverses tècniques els instruments clàssics i inventa infrainstruments d’inspiració acústica que modifica electrònicament.
 Sònia Sánchez és bailaora i improvisadora. Desprès de formar-se acadèmicament en el flamenc clàssic, ha treballat la dansa Butoh i el Body Weather, tècniques fonamentals per a l’exploració i la improvisació de  ritmes i qualitats tonals dels muscles i el moviment per a la consecució d’un cos lliure, espontani, sense vincles estètics ni estructures mentals.
 Tots dos han posat a punt El reino del silencio, i ens conviden a un viatge al món atemporal de la comarca del Gúdar-Javalambre de Terol. Un entorn de silenci i introspecció on la paraula és signe, les pedres són notes musicals i els núvols, l’horitzó harmònic del so. Un temps suspés de vermells, ocres i verds, temperatures extremes, vegetació retorçada i olors secs. D’un silenci estès per la terra que el soroll del vent posa de manifest.

Miquel Jordà es multiinstrumentista de viento y percusión, artista sonoro, compositor e improvisador. Y también un viajero incansable. Su personalísimo lenguaje musical es fruto de su viaje permanente por lo que él denomina La piel del mundo, entre el atonalidad occidental y las armonías de Oriente Medio, Asia Central y el Sudeste Asiático. Modifica también con varias tècnicas los instrumentos clásicos e inventa infrainstrumentos de inspiración acústica que modifica electrónicamente.
Sònia Sánchez es bailaora y improvisadora. Después de formarse académicamente en el flamenco clásico, ha trabajado la danza Butoh y el Body Weather, técnicas fundamentales para la exploración y la improvisación de ritmos y calidades tonales de los músculos y el movimiento para la consecución de un cuerpo libre, espontáneo, sin vínculos estéticos ni estructuras mentales.
Los dos han puesto a punto El reino del silencio, y nos invitan a un viaje en el mundo atemporal de la comarca del Gúdar-Javalambre de Teruel. Un entorno de silencio e introspección donde la palabra es signo, las piedras son notas musicales y las nubes, el horizonte armónico del sonido. Un tiempo suspendido de rojos, ocres y verdes, temperaturas extremas, vegetación retorcida y olores secos. De un silencio extendido por la tierra que el ruido del viento pone de manifiesto.

Miquel Jordà is a wind and percussion multi-instrumentalist, sound artist, composer and improviser. He is a tireless traveller as well. His very personal musical language is the result of his endless travel around what he calls The Skin of the World, moving between the western atonality and the harmonies of the Middle East, Central Asia and the Asian South-east. He manipulates classical instruments by means of several techniques and he creates infra-instruments of an acoustic inspiration and then he transforms them electronically.
Sònia Sánchez is a flamenco dancer and improviser. After her academic training on classical flamenco, she has worked on Butoh dance and the Body Weather which are fundamental techniques in the exploration and the improvisation concerning rhythms and tonal qualities of muscles and the movement for the achievement of a free and spontaneous body free of aesthetic ties and mental structures.
Together, they have set up El reino del silencio (The Kingdom of Silence), and they invite us to a journey through the timeless world of the Teruel’s Gúdar-Javalambre region. A silent and introspective environment where the word is sign, the stones are musical notes and the clouds are the harmonic horizon of sound. A suspended time made of red, ochre and green, extreme temperatures, twisted vegetation and dry odours. A silence spread across the earth revealed by the noise of the wind.

EL 26 DE MAIG SERÀ ITINERANT O NO SERÀ
ATENCIÓ: SOLAMENT PER ALS ASSISTENTS A EL REINO DEL SILENCIO:
En el moment de la taquilla inversa s’obsequiarà a cada assistent amb un tiquet.
Amb aquest tiquet podràs prendre una cervesa o un còctel dadà en la presentació de la publicació 134 (publicació col·lectiva, picabiana i gratuïta de 28 pàgines a tot B/N) que tindrà lloc el mateix dia a les 22h al Bar 134 (Torrent de l’Olla 134), amenitzada per Usted es un Colectivo + Josep Pedrals + Enric Casasses + Marc Florensa i la col·laboració excepcional a la sala de màquines documental de Merzmail / Pere Sousa, postamenitzada amb una sessió de músiques trobades per Víctor Nubla en una maleta de Marcel Duchamp.
EL 26 DE MAYO SERÁ ITINERANTE O NO SERÁ
ATENCIÓN: SOLAMENTE PARA LOS ASISTENTES A EL REINO DEL SILENCIO:
En el momento de la taquilla inversa se obsequiará a cada asistente con un ticket.
Con este ticket podrás tomar una cerveza o un cóctel dadà en la presentación de la publicación 134 (publicación colectiva, picabiana y gratuita de 28 páginas a todo B/N) que tendrá lugar el mismo día a las 22h en el Bar 134 (Torrent de l’Olla 134), amenizada por Usted es un Colectivo + Josep Pedrals + Enric Casasses + Marc Florensa y la colaboración excepcional en la sala de máquinas documental de Merzmail/Pere Sousa, postamenizada con una sesión de músicas encontradas por Víctor Nubla en una maleta de Marcel Duchamp.
MAY the 26TH: AN ITINERANT DAY
ATTENTION: FOR THE PUBLIC ATTENDING EL REINO DEL SILENCIO ONLY:
When making your donation at the end of the concert, you will be rewarded with a ticket.
With this ticket you can have a beer or a dada cocktail at the presentation of the publication 134 (Picabian and free, 28 pages collective publication, in full B&W) which will take place on the same day at 22:00 at the Bar 134 (Torrent de l’Olla 134), with performances by Usted es un Colectivo + Josep Pedrals + Enric Casasses + Marc Florensa together with the outstanding collaboration of Merzmail / Pere Sousa at the document archive engine room and with the late entertainment of music pieces found in Marcel Duchamp’s suitcase by Víctor Nubla.
Fanzine_134_coberta