Tag Archives: Museu Marítim de Barcelona

LA SEGONA NIT / LA SEGUNDA NOCHE / THE SECOND NIGHT

12 Oct

 

Rayo-60 & David Soler

Rayo-60 & David Soler

CATALÀ
Per segon any consecutiu el LEM es va intersectar amb la World Space Week, amb un concert de Rayo-60 & David Soler a les naus del Museu Marítim de Barcelona. Celebrem que es va quadruplicar l’afluència de públic respecte de l’edició 2013, la qual cosa va fer possible que moltes persones gaudissin d’un concert interesantíssim en el qual el paisatgisme introspectiu de la música de Rayo-60 es va convertir en un viatge estelar inaudit que la reverberació de l’arquitectura de les Drassanes i les projeccions van potenciar. Pura navegació estratosfèrica. Segurament inoblidable per a molts dels que vam tenir la sort de ser-hi.

02_01_10oct_Rayo60DavidSoler_06

CASTELLANO
Por segundo año consecutivo el LEM se intersectó con la World Space Week, con un concierto de Rayo-60 & David Soler en las naves del Museo Marítimo de Barcelona. Celebramos que se cuadruplicó la afluencia de público respecto de la edición 2013, lo cual hizo posible que muchas personas disfrutaran de un concierto interesantísimo en el cual el paisajismo introspectivo de la música de Rayo-60 se convirtió en un viaje estelar inaudito que la reverberación de la arquitectura de los astilleros y las proyecciones potenciaron. Pura navegación estratosférica. Seguramente inolvidable para muchos de los que tuvimos la suerte de estar.

ENGLISH
For a consecutive second year, The LEM Festival converged with the World Space Week with a concert from Rayo-60 & David Soler at the units of the Museu Marítim in Barcelona. We celebrate that the audience  cuadrupled from the year before, so many people could enjoy a very interesting gig where the introspective landscaping of Rayo-60 became an unprecedented stellar trip that the shipyard’s architecture reverberation ant the visual projections estrenghtened. A complete stratospheric sailing. Probably unforgettable for those so lucky to be there.

02_01_10oct_Rayo60DavidSoler_14

ATENCIÓ / ATENCIÓN / ATTENTION NOU HORARI / NUEVO HORARIO / NEW SCHEDULE

8 Oct
RAYO-60 & DAVID SOLER
WORLD SPACE WEEK
Divendres / Viernes / Friday 10 d’octubre, 22 h *
Museu Marítim de Barcelona
Av. de les Drassanes s/n
Entrada lliure  / Entrada gratuita / Free admission
* ATENCIÓ / ATENCIÓN / ATTENTION
NOU HORARI / NUEVO HORARIO / NEW SCHEDULE
 
I ABANS DEL CONCERT / Y ANTES DEL CONCIERTO / AND BEFORE THE CONCERT
 
Taula Rodona / Mesa Redonda / Round Table
 19 h – 21 h “Navegació ahir, avui, demà”
 
Agustín Martín (UPC) 
Les estrelles han estat tradicionalment el sistema de navegació que ha permès als viatgers orientar-se, especialment a alta mar quan desapareixien altres referències visuals. 
 
Las estrellas han sido tradicionalmente el sistema de navegación que ha permitido a los viajeros orientarse, especialmente en alta mar cuando desaparecían otras referencias visuales.
 
Stars have been the traditional navigation system which voyagers have used as a guide for orientation, especially on the open sea when visual references dissapear.
 
Jordi Corbera (ICGC) 
La navegació per satèl·lit (GNSS), el conegut GPS, és la base de la navegació avui per terra, mar i aire. 
 
La navegación por satélite (GNSS), el conocido GPS, es la base de la navegación hoy por tierra, mar y aire. 
 
Satellite navegation system (GNSS), known as GPS, is the basis of navegation over land, sea and air on Earth.
 
Manuel Hernández (UPC), Professor de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels – UPC
 
Com ens orientem més enllà de l’òrbita terrestre, on ja no hi ha cobertura dels sistemes GNSS. L’orientació amb les estrelles seguirà guiant-nos, com des de fa milers d’anys, en els nous reptes de l’exploració espacial.
 
Como nos orientamos más allá de la órbita terrestre, donde ya no hay cobertura de los sistemas GNSS. La orientación con las estrellas seguirá guiándonos, como desde hace miles de años, en los nuevos retos de la exploración espacial.
 
How we orient ourselves outside of the terrestial orbit, where there is no cover for GNSS systems. Orientation via the stars will continue to guide us, as they have done for thousands of years, in the new challenges of space travel.
logo_wsw_b

EL LEM 2014 AMB LA WORLD SPACE WEEK

22 Sep

logo_wsw_bGràcia Territori Sonor i la World Space Week col·laboraran aquest 2014 per segon any consecutiu, amb un concert del LEM al Museu Marítim de Barcelona, protagonitzat per Rayo-60, resident enguany a Gràcia Territori Sonor, amb el guitarrista David Soler.

divendres 10 d’octubre,  22 h

Museu Marítim de Barcelona

Av. de les Drassanes s/n

Gràcia Territori Sonor y la World Space Week colaborarán este 2014 por segundo año consecutivo, con un concierto del LEM en el Museo Marítimo de Barcelona, protagonizado por Rayo-60, residente este año en Gràcia Territori Sonor, con el guitarrista David Soler.

viernes 10 de octubre, 22 h

Museu Marítim de Barcelona

Av. de les Drassanes s/n

Gràcia Territori Sonor and the World Space Week will collaborate this 2014 for second consecutive year, with a concert of the LEM in the Museu Marítim de Barcelona, played the lead in by Rayo-60, resident this year to in Gràcia Territori Sonor, with the guitarist David Soler.

on Friday 10 October, 22 hr

Museu Marítim de Barcelona

Av. de les Drassanes s/n

rayo_60_b