Tag Archives: OPEN CALL FOR SONIC MINIATURES

MICROTOPIES 2019: convocatòria encara oberta / convocatoria todavía abierta / call still open…

13 May
RECORDA: ENCARA ESTÀ OBERT FINS EL 19 DE MAIG EL TERMINI PER PARTICIPAR EN MICROTOPIES 2019
RECUERDA: AÚN ESTÁ ABIERTO HASTA EL 19 DE MAYO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN MICROTOPÍAS 2019
REMEMBER: THE CALL TO PARTICIPATE IN MICROTOPIES 2019 IS STILL OPEN UNTIL THE 19 MAY
CONSULTA AQUÍ LES BASES
CONSULTA AQUÍ LAS BASES
CHECK OUT THE RULES HERE

RECORDA / RECUERDA / REMEMBER !!

21 Mar

ENCARA ESTÀ OBERT EL TERMINI PER PARTICIPAR EN
MICROTOPIES 2018

AÚN ESTÁ ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN
MICROTOPÍAS 2018

THE CALL TO PARTICIPATE IN
MICROTOPIES 2018 IS STILL OPEN

MICROTOPIES 2017: convocatòria encara oberta / convocatoria todavía abierta / call still open…

2 May
RECORDA: ENCARA ESTÀ OBERT EL TERMINI PER PARTICIPAR EN MICROTOPIES 2017
RECUERDA: AÚN ESTÁ ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN MICROTOPÍAS 2017
REMEMBER: THE CALL TO PARTICIPATE IN MICROTOPIES 2017 IS STILL OPEN
CONSULTA AQUÍ LES BASES
CONSULTA AQUÍ LAS BASES
CHECK OUT THE RULES HERE