Tag Archives: Perspectives i distorsions

primera exposició / primera exposición / first exhibition 2018

10 May
PERSPECTIVES I DISTORSIONS 2018 – PERSPECTIVAS Y DISTORSIONES 2018 – PERSPECTIVES AND DISTORTIONS 2018
PRIMERA EXPOSICIÓ DE L’ANY / PRIMERA EXPOSICIÓN DEL AÑO / FIRST EXHIBITION OF THE YEAR

SALMONES AHUMANOS
(These people are sick)

INAUGURACIÓ / INAUGURACIÓN / PREMIERE

DIMECRES 16 DE MAIG A LES 19H / MIÉRCOLES 16 DE MAYO A LAS 19H / WENESDAY, MAY THE 16TH 7PM
SEU DE GTS (C/ IGUALADA, 10 – GRÀCIA – BARCELONA)

El col·lectiu Salmones Ahumanos, fundat l’any 1983 per Bum-Bum, Crash-Crash i Crédito Abiso, és una organització amb diversos departaments o camps d’acció: el radiofònic a través del programa Escuela de Sirenas (1983-1993), el gràfic i literari, que es materialitzava en la publicació BOES (Boletín Oficial de la Escuela de Sirenas), el d’edició i distribució de música (Clonaciones Petunio) i el de la creació sonora (especialment, el projecte musical Escupemetralla, amb disc recentment publicat). L’exposició presenta una selecció del treball gràfic aparegut a les seves publicacions, sobre tot el BOES, i ofereix l’oportunitat de fer-se amb algunes edicions facsímil d’aquest butlletí iconoclasta i demencial que es postulava així a la capçalera: “T’has trobat amb aquesta fulla? No és perquè sí… Et recorda que ets un cretí.” I, naturalment, els assistents a la inauguració podran conèixer personalment els mítics autors de l’emblemàtica cançó “Quiero ser guitarra de Esplendor Geométrico”.

+ info


El colectivo Salmones Ahumanos, fundado en 1983 por Bum-Bum, Crash-Crash y Crédito Abiso, es una organización con varios departamentos o campos de acción: el radiofónico a través del programa Escuela de Sirenas (1983-1993), el gráfico y literario, que se materializaba en la publicación BOES (Boletín Oficial de la Escuela de Sirenas), el de edición y distribución de música (Clonaciones Petunio) y el de la creación sonora (especialmente, el proyecto musical Escupemetralla, con disco recientemente publicado). La exposición presenta una selección del trabajo gráfico aparecido en sus publicaciones, sobre todo el BOES, y ofrece la oportunidad de hacerse con algunas ediciones facsímil de este boletín iconoclasta y demencial que se postulaba así en la cabecera:
“¿Te has encontrado con esta hoja? No es porque sí… Te recuerda que eres cretino.”
Y, naturalmente, los asistentes a la inauguración podrán conocer personalmente los míticos autores de la emblemática canción “Quiero ser guitarra de Esplendor Geométrico”.

+ info


The collective Salmones Ahumanos, founded in 1983 by Bum-Bum, Crash-Crash and Crédito Abiso, is an organisation with several departments or fields of action: the radiophonic through the program Escuela de Sirenas (1983-1993), the graphic and literary, which was materialized in the publication BOES (Boletín Oficial de la Escuela de Sirenas), the edition and music distribution (Clonaciones Petunio) and the one of sound creation (especially, the musical project Escupemetralla, with this CD recently released). The exposition presents a selection of graphic works that has appeared in their publications, especially the BOES, and offers the opportunity of getting some facsimile editions of this iconoclastic and demented bulletin that was postulated as it follows in the headline: “Have you found this leaf? It’s not just because… It reminds you that you are cretine. “ And, without a doubt,  the attendees at the premiere will be able to meet in person the legendary authors of the emblematic song “Quiero ser guitarra de Esplendor Geométrico”.

+ info

 

 

organitza
amb el suport de

i la col·laboració de
amb el distintiu

EFFE LABEL

 

KLAATU QUEIMADA NIKTO !

19 Jun
PERSPECTIVES I DISTORSIONS 2017 – PERSPECTIVAS Y DISTORSIONES 2017 – PERSPECTIVES AND DISTORTIONS 2017
SEGONA ACCIÓ / SEGUNDA ACCIÓN / SECOND ACTION

FESTA DE CLOENDA !! FIESTA DE CLAUSURA !! CLOSING PARTY !!

Ultimàtum a l’exposició

Ultimátum a la exposición

Ultimatum to the exhibition

PULP Á FEIRA

Cuina ficció a un exoplaneta anomenat Galícia

MANCEBÍA POSTIGO

22 de juny – 19h / 22 de junio – 19h /  June the 22nd – 19h
Seu de GTS (c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona)

L’exposició es clausura. Es tanca el vòrtex extrasensorial que Mancebía Postigo va obrir per tal de mostrar les seves selenografies, levitacions editorials i altres potatges gastrosòfics. Coincidint amb l’arribada del Sol al zenit sobre el tròpic de Càncer (solstici d’estiu), us conviden a celebrar-ho, de nou amb la col·laboració de l’artista sonor Jaco, amb un ritual sonor, una queimada i un exoconxuro que funcionarà com a protecció d’invasions extraterrestres i per mantenir allunyades a les espècies alienígenes malignes.

La exposición se clausura. Se cierra el vórtice extrasensorial que Mancebía Postigo abrió para mostrar sus selenografías, levitaciones editoriales y otros potajes gastrosóficos.
Coincidiendo con la legada del Sol al zenit sobre el trópico de Cáncer (solsticio de verano), os invitamos a celebrarlo, de nuevo con la colaboración del artista sonoro Jaco, con un ritual sonoro, una queimada y un exoconxuro que funcionará como protección frente a invasiones extraterrestres y para mantener alejadas a las especies alienígenas malignas.

The exhibition ends. The extra-sensorial vortex opened by Mancebía Postigo in order to display its selenographies, editorial levitations and other gastrosophic stews will be closed.
Coinciding with the arrival of the sun to the zenith upon the Tropic of Cancer (summer solstice), we invite you the celebrate it, again with the collaboration of sound artist Jaco, with a sound ritual, a queimada and an exoconxuro that will work as a protection against alien invasions as well as to keep evil alien species away.

 


1a Exposició i 3r Encontre en l’Espai-Temps

12 Apr
DUES ACCIONS LA PROPERA SETMANA
DOS ACCIONES LA PRÓXIMA SEMANA
TWO ACTIONS NEXT WEEK

19-20 abril / April 19-20


PERSPECTIVES I DISTORSIONS 2017 – PERSPECTIVAS Y DISTORSIONES 2017 – PERSPECTIVES AND DISTORTIONS 2017
PRIMERA EXPOSICIÓ + ACCIÓ / PRIMERA EXPOSICIÓN + ACCIÓN / FIRST EXHIBITION + ACTION

flyer_expo01_2017(2)PULP Á FEIRA

Cuina ficció a un exoplaneta anomenat Galícia

MANCEBÍA POSTIGO

Seu de GTS (c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona)
Dimecres 19 d’abril a les 19h / Miércoles 19 de abril a las 19h / Wednesday, April the 19th  7 pm
Horari de visita de dilluns a dijous, de 11am a 1.30pm / Horario de visita de lunes a jueves, de 11am a 1.30pm / Opening hours From Monday to Thursday, 11am to 1.30pm
entrada lliure – entrada libre – free entrance

Imagini l’extrema confusió que pot suscitar la distribució i correcte ús dels diferents coberts i copes per als éssers xenomòrfics, aquest ampli grup d’extraterrestres que comprèn des de formes de vida indefinides, amb molts ulls o braços, fins a entitats etèries similars a un núvol. Per no parlar de la grossière erreur d’oferir-li un pop a la gallega a un visitant cefalòpode. Visualitzi ara Ana María Matute i Timothy Leary conduint un lisèrgic taller de biodança a l’Espai Terapèutic Psicoemocional La Finestra de Gràcia. A continuació afini l’olfacte: bullits de dent, acusmàtics tentacles, efluvis d’aiguardent clandestí, alquímies de rebotiga, fruita fermentada i apicultura gonza. Amb l’exposició es vol obrir un vòrtex extrasensorial per tal de mostrar les diverses selenografies, potatges gastrosòfics i levitacions editorials del col·lectiu artístic. Mancebía Postigo és el projecte que Oliver Mancebo i Mar Cianuro tenen en comú. A la inauguració, Mancebia Postigo oferirà una performance en col·laboració amb l’artista sonor Jaco, on el platet volador principal consistirà en una ‘amplificació de pop á feira amb Peta Zetas de pimentó sobre llit patatafísic’ que serà servit als assistents. Exposició coordinada per GTS i Laura Ventura.

Imagine la extrema confusión que puede suscitar la distribución y correcto uso de los diferentes cubiertos y copas para los seres xenomórficos, este amplio grupo de extraterrestres que comprende desde formas de vida indefinidas, con muchos ojos o brazos, hasta entidades etéreas similares a una nube. Por no hablar del grossière erreur de ofrecerle un pulpo a la gallega a un visitante cefalópodo. Visualice ahora a Ana María Matute y a Timothy Leary conduciendo un lisérgico taller de biodanza en el Espacio Terapéutico Psicoemocional La Finestra de Gràcia. Después afine el olfato: sopas de diente, acusmáticos tentáculos, efluvios de aguardiente clandestino, alquimias de trastienda, fruta fermentada y apicultura gonza. Con la exposición se quiere abrir un vórtice extrasensorial para mostrar las diversas selenografías, potajes gastrosóficos y levitaciones editoriales del colectivo artístico. Mancebía Postigo es el proyecto que Oliver Mancebo y Mar Cianuro tienen en común. En la inauguración, Mancebo Postigo ofrecerá una performance en colaboración con el artista sonoro Jaco, en la cual el platillo volador principal consistirá en una ‘amplificación de pulpo á feira con Peta Zetas de pimentón sobre lecho patatafísic’ que será servido al los asistentes. Exposición coordinada por GTS y Laura Ventura.

Let’s imagine the extreme confusion that may create the distribution and correct use of the different cutlery and cups to xenomorphic beings, this large group of aliens ranging from indefinite life forms with many eyes or arms to ethereal entities akin to a cloud. Not to mention the grossière erreur it would be to offer a Galician-style octopus to a cephalopod visitor. Now, let’s visualize Ana Maria Matute and Timothy Leary conducting a lysergic biodance workshop at the Psycho-emotional Therapeutic Space La Finestra de Gràcia. After that, let’s sharpen our sense of smell: tooth soups, acousmatic tentacles, scents of clandestine liquor, backroom alchemies, fermented fruit and gonzo beekeeping. The exhibition is intended to open an extrasensory vortex in order to show the various selenographies, gastrosophical potages and editorial levitations by the artistic collective. Mancebía Postigo is a project by Oliver Mancebo and Mar Cianuro. Mancebía Postigo will offer a performance in collaboration with the sound artist Jaco at the opening of the exhibition, where the main flying saucer will be an ‘amplification of pulpo á feira with red pepper peta zetas over a pataphysic bed’, wich will be served to the attendants. Exhibition coordinated by GTS and Laura Ventura.

 


ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2017 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO TIEMPO 2017 – ENCOUNTERS IN THE SPACE-TIME 2017
TERCERA ACCIÓ / TERCERA ACCIÓN / THIRD ACTION

GABRIEL VENTURA + GERARD VALVERDE + ROSA THARRATS

G+G+R=W

dijous 20 d’abril a les 20h / jueves 20 de abril a las 20h / Thursday, April the 20th  8 pm
Seu de GTS (c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona)
donacions al final de l’acció – donaciones al final de la acción – donations at the end of the action

Gabriel Ventura i Gerard Valverde es van conèixer a un institut altempordanès durant els últims cursos de secundària, i des de llavors no han deixat de buscar ocasions per mesclar els mons poètics i sonors. L’últim cop va ser el 2014 arran de la presentació del llibre de poesia Ignar (Edicions Poncianes, 2013) de Gabriel Ventura, quan van escenificar una peça conjunta a l’Arts Santa Mònica. Tres anys després, (G)abriel Ventura i (G)erard Valverde tornen amb una peça que mixtura la recitació poètica i el live electronics al voltant dels textos i imatges del seu segon llibre, W, recentment publicat per Edicions Poncianes, el disseny i les imatges del qual han estat realitzats per l’artista i dissenyadora (R)osa Tharrats. G+G+R=W ens proposa un viatge sonor a través de ciutats desconegudes i remotes a partir de la veu i els poemes de Ventura i el seu processament electrònic en viu per part de Valverde, juntament amb les projeccions visuals de Tharrats.

Gabriel Ventura y Gerard Valverde se conocieron en un instituto altoampurdanés durante los últimos cursos de secundaria, y desde entonces no han dejado de buscar ocasiones para mezclar los mundos poéticos y sonoros. La última vez fue en 2014 a raíz de la presentación del libro de poesía Ignar (Edicions Poncianes, 2013) de Gabriel Ventura, cuando escenificaron una pieza conjunta en el Arts Santa Mónica. Tres años después, (G)abriel Ventura y (G)erard Valverde vuelven con una pieza que mixtura la recitación poética y el live electronics alrededor de los textos e imágenes de su segundo libro, W, recientemente publicado por Edicions Poncianes, el diseño y las imágenes del cual han sido realizados por la artista y diseñadora (R)osa Tharrats. G+G+R=W nos propone un viaje sonoro a través de ciudades desconocidas y remotas a partir de la voz y los poemas de Ventura y su procesamiento electrónico en vivo por parte de Valverde, junto con las proyecciones visuales de Tharrats.

Gabriel Ventura and Gerard Valverde met at the end of high school in the region of Alt Empordà and they haven’t miss an opportunity to mix sound and poetry worlds since. The last time they did so was in 2014 following the presentation of the poetry book Ignar (Edicions Poncianes, 2013) by Gabriel Ventura, when they staged a joint piece at Arts Santa Monica venue. Three years later, (G)abriel Ventura and (G)erard Valverde are back with a piece that mixes reciting poetry and live electronics around texts and pictures of his second book, W, recently published by Edicions Poncianes, with images and design By artist and designer (R)osa Tharrats. G+G+R=W proposes a sound trip through unfamiliar and remote cities starting from the Ventura’s voice and poems and its live electronic processing by Valverde, along with visual projections by Tharrats.

ATENCIÓ: CANVIS D’ÚLTIMA HORA / ATENCIÓN: CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA /

13 Jun

El concert / recital de Núria Martínez Vernis i Ramon Solé anunciat per a aquest dijous 16 de juny, després de la inauguració de l’exposició d’Antihomenatge a Carles Hac Mor, ha estat cancel·lat.

En el seu lloc, l’AntiHOMEnatge PARAPArèmic A CARLES HAC MOR, lleiDADÀ universal es perllongarà amb les intervencions / accions de:

Catalina Girona, Andrií Antonovskyi, Paulalba, David Picó, Marta Darder i Ester Xargay.

Misaluba interpretarà 3 temes amb poemes del llibre “Ho vaig fer fer” de Carles Hac Mor.


El concierto / recital de Núria Martínez Vernis y Ramon Solé anunciado para este jueves 16 de junio, después de la inauguración de la exposición de Antihomenaje a Carles Hac Mor, ha sido cancelado.

En su lugar, el AntiHOMEnatge PARAPArèmic A CARLES HAC MOR, lleiDADÀ universal se prolongará con las intervenciones / acciones de:

Catalina Girona, Andrií Antonovskyi, Paulalba, David Picó, Marta Darder y Ester Xargay.

Misaluba interpretará 3 temas con poemas del libro “Ho vaig fer fer” de Carles Hac Mor.


The concert / recital by Núria Martínez Vernis and Ramon Solé expected for Thursday June the 16th after the opening of the anti-tribute to Carles Hac Mor has been cancelled.
Instead of this, the AntiHOMEnatge PARAPArèmic A CARLES HAC MOR, lleiDADÀ universal will be extended with the interventions / actions by:
Catalina Girona, Andrií Antonovski, Paulalba, David Picó, Marta Darder and Ester Xargai.
Misaluba will play three pieces with poems of the book  “Ho vaig fer fer” by Carles Hac Mor

dadhac01b

14 ABRIL: exposició i concert / exposición y concierto / exhibition and concert

10 Apr
PERSPECTIVES I DISTORSIONS 2016  PERSPECTIVAS Y DISTORSIONES 2016  PERSPECTIVES AND DISTORTIONS 2016
 
PRIMERA ACCIÓ / PRIMERA ACCIÓN / FIRST ACTION
 COMENÇA EL CICLE D’EXPOSICIONS 2016 / EMPIEZA EL CICLO DE EXPOSICIONES 2016 / THE 2016 EXHIBITION CYCLE BEGINS

 

flyer_2016 

MERZ MAIL – 100 ANYS DE DADÀ

dijous 14 d’abril a les 19h / jueves 14 de abril a las 19h / Thursday, April the 14th – 19h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona
 
100 ANYS DE DADÀ
EXPOSICIÓ DE COLLAGES DE MERZ MAIL
Dir Merz Mail és dir Pere Sousa, creador d’aquesta factoria d’activisme cultural de nom inspirat en Kurt Schwitters, el fundador del moviment Dadá de Hannover. Des d’aquesta plataforma, Sousa ha promogut encontres de poesia experimental, exposicions d’art postal, edicions i compilacions de poesia de les avantguardes històriques, a més d’organitzar recitals de poesia en diverses ciutats. Va ser l’editor, entre 1994 i 1999 dels 42 números de la publicació PO BOX, que a més va ser un programa setmanal de Ràdio PICA. És autor del llibre Mail Art La Red Eterna (2010) i de molts altres texts apareguts en diverses publicacions. Poeta fonètic, artista gràfic, investigador de les fronteres experimentals de la paraula, teòric i historiador. Sousa celebra el centenari de Dadà amb la publicació d’un llibre de collages, una mostra dels quals es presenten en aquesta exposició. En el pròleg, Joan Casellas, qui presentarà l’exposició, company de Sousa en el projecte Anna Blume Fan Club, ens explica que darrere les reunions improbables que presenten aquests collages es poden teixir els fils de la veritable història de Dadà i ens recorda que “un collage Dadà és per a tota la vida i tota la vida és un collage Dadà”. Exposició comissariada per Mar Medinyà @ Gràcia Territori Sonor.
100 AÑOS DE DADÁ
EXPOSICIÓN DE COLLAGES DE MERZ MAIL
Decir Merz Mail es decir Pere Sousa, creador de esta factoría de activismo cultural de nombre inspirado en Kurt Schwitters, el fundador del movimiento Dadá de Hannover. Desde esta plataforma, Sousa ha promovido encuentros de poesía experimental, exposiciones de arte postal, ediciones y compilaciones de poesía de las vanguardias históricas, además de organizar recitales de poesía en varias ciudades. Fue el editor, entre 1994 y 1999 de los 42 números de la publicación PO BOX, que además fue un programa semanal de Radio PICA. Es autor del libro Mail Art La Red Eterna (2010) y de otros muchos textos aparecidos en diversas publicaciones. Poeta fonético, artista gráfico, investigador de las fronteras experimentales de la palabra, teórico e historiador. Sousa celebra el centenario de Dadá con la publicación de un libro de collages, una muestra de los cuales se presentan en esta exposición. En el prólogo, Joan Casellas, quien presentará la exposición, compañero de Sousa en el proyecto Anna Blume Fan Club, nos explica que detrás de las reuniones improbables que presentan estos collages se pueden tejer los hilos de la verdadera historia de Dadá y nos recuerda que un collage Dadá es para toda la vida y toda la vida es un collage Dadá”. Exposición comisariada por Mar Medinyà @ Gràcia Territori Sonor.
100 YEARS OF DADA
COLLAGE EXHIBITION BY MERZ MAIL
To speak about Merz Mail is to speak about Pere Sousa, the creator of this factory of cultural activism with a name inspired in Kurt Schwitters, the founder of the Dada movement in Hannover. From this platform, Sousa has promoted numerous experimental poetry meetings, mail-art exhibitions, compilation and editing of historical avant-garde poetry and public recitals in several cities. From 1994 to 1999, he was the curator of the 42 issues of the publication PO BOX which in addition was a weekly radio show at Ràdio PICA.  He is the author of the Mail Art book La Red Eterna (2010) as well as of a huge number texts scattered among many publications. Phonetic poet, visual artist, researcher at the experimental borders of words, theorist and historian, Sousa celebrates the centenary of Dada with the releasing of a book of collages, a sample of which can be seen at this exhibition. His colleague in the Anna Blume Fan Club project, Joan Casellas, who will be hosting the exhibition, explains in the prologue of the book that, behind the unlikely gatherings shown on these collages, one can weave the threads of the true history of Dada and remind us that “a Dada collage is forever in our lives and life is always a Dada collage”. Exhibition curated by Mar Medinyà @ Gràcia Territori Sonor. 


ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2016 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO TIEMPO 2016 – ENCOUNTERS IN THE SPACE-TIME 2016
 
CINQUENA ACCIÓ / QUINTA ACCIÓN / FIFTH ACTION
CONCERT / CONCIERTO / CONCERT 
 

flyer_2016

 

YAK42 + MARIA CABRERA

dijous 14 d’abril a les 20h / jueves 14 de abril a las 20h / Thursday, April the 14th – 20h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona

 

YAK42 + MARIA CABRERA
Ramon Faura és prou conegut per la seva trajectòria en la música popular d’aquesta ciutat, amb projectes com Azucarillo Kings, Le Petit Ramon i Macho. També per les lletres de les seves cançons, punyents com el seu discurs crític que afortunadament podem llegir de tant en tant. El que potser no és del domini comú és YAK42, el projecte de Faura amb sintetitzadors, collages visuals i animacions on reflexiona sobre la guerra, el sexe sense amor i la pre-cibernètica. Maria Cabrera mira, escolta i explica sons, escriu a poc a poc i recita des del ventre, a més de ser la meitat del projecte poeticomusical Vladivostok, junt amb la pianista Irene Fontdevila. Fa nombrosos recitals i ha publicat Jonàs i La matinada clara. Algun dels seus poemes han tingut notòries adaptacions, com la de Sílvia Pérez Cruz, amb Pare meu. Faura-Cabrera, una combinació explosiva? De ben segur, un encontre en l’espai-temps inaudit.
YAK42 + MARIA CABRERA
Ramon Faura es suficientemente conocido por su trayectoria en la música popular de esta ciudad, con proyectos como Azucarillo *Kings, Le Pequeño Ramon y Macho. También por las letras de sus canciones, penetrantes como su discurso crítico que afortunadamente podemos leer de vez en cuando. El que quizás no es del dominio común es YAK42, el proyecto de Faura con sintetizadores, collages visuales y animaciones donde reflexiona sobre la guerra, el sexo sin amor y la pre-cibernética. Maria Cabrera mira, escucha y explica sonidos, escribe despacio y recita desde el vientre, además de ser la mitad del proyecto poético-musical Vladivostok, junto con la pianista Irene Fontdevila. Hace numerosos recitales y ha publicado Jonàs y La matinada clara. Alguno de sus poemas han tenido notorias adaptaciones, como la de Sílvia Pérez Cruz, con Pare meu. Faura-Cabrera, una combinación explosiva? A buen seguro, un encuentro en el espacio-tiempo inaudito.
YAK42 + MARIA CABRERA
Ramon Faura is quite well known for its career in the popular music of our city, with projects such as Azucarillo Kings, Le Petit Ramon and Macho. He is also celebrated for the lyrics of his songs, which are sharp and questioning as it is his way of thinking that we can fortunately read from time to time. What it is perhaps far from public domain is YAK42, Faura’s project using synthesizers, visual collages and animations where he thinks about war, sex without love and pre-cybernetics.  Maria Cabrera observes, listens and tells sounds. She writes slowly and declaims from the belly, besides of being half of Vladivostok, a music/poetry project together with pianist Irene Fontdevila. She makes a number of recitals every year and she has published the books Jonàs and La Matinada Clara. Some of her poems have had notorious adaptations, such as the one by Sílvia Pérez Cruz, Pare meu. Faura-Cabrera, an explosive combination? Indeed, an unprecedented encounter in the space-time.