Tag Archives: “Pope”

LEM 2016: MÉS NOMS – MÁS NOMBRES – MORE NAMES

6 Sep

lem_element1_promo-2

PIERRE BASTIEN

14 d’octubre, 22 h
MACBA
A Bastien se’l pot qualificar de mag, científic boig, poeta de la mecànica i un dels creadors experimentals més influents. No en va, ha treballat amb Robert Wyatt, Aphex Twin i Pascal Comelade. Bastien torna al LEM amb l’orquestra Mecanium, feta de peces de mecano. És, sens dubte, un dels punts àlgids del LEM 2016.

A Bastien se le puede calificar de mago, científico loco, poeta de la mecánica y uno de los creadores más influyentes. No en vano, ha trabajado con Robert Wyatt, Aphex Twin y Pascal Comelade. Bastien vuelve al LEM con la orquesta Mecanium, hecha con piezas de mecano. Un punto álgido del LEM 2016.

Bastien can be described as magician, mad scientist, poet of mechanics and one of the most influent experimental creators. In fact, has worked with Robert Wyatt, Aphex Twin and Pascal Comelade. Bastien visits the LEM once again with his mechanical orchestra, Mecanium, made of meccano pieces. One of the highlights of the LEM 2016.
 

lem_element1_promo-2

 

FUEGO

6 d’octubre, 21:30 h
Almo2bar
Aldana, Pope i Pablo Miranda formen aquest trio d’improvisació visual i sonora que utilitza l’aleatorietat i l’error como a arma creativa.  Dub marcià sota un paisatge sonor on fantàstiques màquines trobades a les escombraries tenen una segona oportunitat. Fem picar les pedres i obtindrem foc.

Aldana, Pope y Pablo Miranda forman este trío de improvisación visual y sonora que utiliza la aleatoriedad y el error como arma creativa. Dub marciano bajo un paisaje sonoro donde fantásticas máquinas halladas en la basura tienen una segunda oportunidad. Golpeemos las piedras y obtendremos fuego.

Aldana, Pope and Pablo Miranda formed this visual and sound improvisation trio which uses randomness and error as a creative weapon. Martian dub under a soundscape, where fantastic machines found in the trash a second chance. If we strike the stones, will be make fire.
 

 

lem_element1_promo-2

 

GRÖSSO

29 d’octubre, 21:30 h

Almo2bar

Inspirat per Com Truise, Raymond Scott i Aphex Twin, el bateria de jazz Carlos Falanga va posar en marxa un projecte, Grösso, amb el qual introdueix sintetitzadors i caixes de ritmes amb sons vintage. L’objectiu: crear una música melòdica, tant ballable com evocadora i addictiva.

Inspirado por Com Truise, Raymond Scott y Aphex Twin, el baterista de jazz Carlos Falanga puso en marcha un proyecto, Grösso, en el que introduce sintetizadores y cajas de ritmo vintage. El objetivo: crear una música melódica, tan bailable como evocadora y adictiva.

Inspired by Com Truise, Raymond Scott and Aphex Twin, the jazz drummer Carlos Falanga started a project entitled Grosso, which includes synthesizers and drum machines with vintage sounds. The purpose is to create a melodic dancing music, evocative and addictive.
 

 

SEGUIREM INFORMANT – SEGUIREMOS INFORMANDO – WE WILL KEEP YOU INFORMED
 

 

Advertisements

Música aquàtica i aèria / Música acuática y aérea / Aquatic and aerial music

16 Feb
El concert d’aquòfon líquid i trompeta ingràvida que van oferir Patxi Valera & Pope va elevar del terra els assistents alhora que ens submergiem en un univers líquid i translúcid…
El concierto de aquófono líquido y trompeta ingrávida que ofrecieron Patxi Valera & Pope elevó del suelo los asistentes a la vez que nos sumergíamos en un universo líquido y translúcido…
The liquid aquophone and weightless trumpet concert offered by Patxi Valera & Pope raised the audience from the floor while we were being submerged in a liquid and translucent universe…
Patxi Valera + Pope (11 de febrer de 2016)

Patxi Valera + Pope (11 de febrer de 2016)

Gràcies a tots un cop més per venir als Encontres en l’Espai-Temps!
Gracias a todos una vez más por venir a los Encuentros en el Espacio-Tiempo!
Thanks to all of you once again  for comming to the Encounters in the Space-Time!

TORNEM EL DIA 10 DE MARÇ!
VOLVEMOS EL DÍA 10 DE MARZO!
WE WILL COME BACK ON THE 10 OF MARCH!

 

 

8 TRIGRAMAS: Patxi Valera & Pope en concert / en concierto / in concert

2 Feb
flyer_2016
ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2016 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO 2016 – ENCOUNTERS IN THE SPACE TIME 2016
SEGONA ACCIÓ / SEGUNDA ACCIÓN / SECOND ACTION

8 TRIGRAMAS

dijous 11 de febrer a les 20h / jueves 11 de febrero a las 20h / Thursday, February the 11th – 20h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona
Patxi Valera (A Coruña): Aquòfon Micronecta
Patxi Valera ha creat un instrument que fa de l’aigua so i del so, somni. Un instrument que existeix i potser ja existia en el nostre subconscient: l’aquòfon. Valera és un percussionista interessat per la riquesa dels diversos llenguatges de la música de percussió d’arreu, particularment el flamenc i la música procedent d’Orient. Aquestes i altres inquietuds totèmiques l’han portat a implicar-se en formacions de creació col·lectiva, experimentació i improvisació lliure, com ara la Orquesta de Música Espontánea de Galicia (OMEGA). Un d’aquests projectes és el duet amb el trompetista Pablo Volt, que presentem aquí.
Pablo Volt, “Pope” (Barcelona): Trompeta, electrònica
El company de viatge en aquesta aventura aquofònica és Pope, un trompetista prou conegut en l’escena barcelonina, compositor i improvisador que ha fet de la llibertat creativa una forma de vida: l’autoedició, els concerts en contextos no habituals i la investigació en el camp de la producció, l’han portat a un territori on el dub conviu amb l’esperit punk. També és un incansable col·laborador, que ha participat en projectes tan notables com la Banda d’Improvisadors de Barcelona (BIB) i IED8, amb Pablo Rega i altres il·lustres improvisadors. Actualment també participa a STA, Bradien + Eduard Escoffet i Fuego.

Patxi Valera (A Coruña): Aquófono Micronecta
Patxi Valera ha creado un instrumento que hace del agua sonido y del sonido, sueño. Un instrumento que existe y quizás ya existía en nuestro subconsciente: el aquófono. Valera es un percusionista interesado por la riqueza de los diversos lenguajes de la música de percusión de todas partes, particularmente el flamenco y la música procedente de Oriente. Estas y otras inquietudes totémicas lo han llevado a implicarse en formaciones de creación colectiva, experimentación e improvisación libre, como por ejemplo la Orquesta de Música Espontánea de Galicia (OMEGA). Uno de estos proyectos es el dúo con el trompetista Pablo Volt, que presentamos aquí.
Pablo Volt, “Pope” (Barcelona): Trompeta, electrónica
El compañero de viaje en esta aventura aquofónica es Pope, un trompetista suficientemente conocido en la escena barcelonesa, compositor e improvisador que ha hecho de la libertad creativa una forma de vida: la autoedición, los conciertos en contextos no habituales y la investigación en el campo de la producción, lo han llevado a un territorio donde el dub convive con el espíritu punk. También es un incansable colaborador, que ha participado en proyectos tan notables como la Banda de Improvisadores de Barcelona (BIB) e IED8, con Pablo Rega y otros ilustres improvisadores. Actualmente también participa en STA, Bradien + Eduard Escoffet y Fuego.

Patxi Valera (A Coruña): Aquophone Micronecta
Patxi Valera has created an instrument that turns water into sound and sound into dream. An instrument that lives and that may have already been dwelling in our subconscious for a long time: The aquophone. Valera is a percussionist interested in the richness of the diverse languages of percussion music across the world, particularly flamenco and oriental music. These, together with other totemic stimulus have pushed him to get involved with groups working on collective creation, experimentation and free improvisation, such as the Galician   Spontaneous Music Orquestra (OMEGA). One of such projects we are glad to present here is the duet with trumpet player Pablo Volt.
Pablo Volt, “Pope” (Barcelona): Trumpet, electronics
The travel mate in this aquophonic adventure is Pope, a quite well known trumpet player in the Barcelona scene, composer and improviser that has made a way of living out of creative liberty: self-edition, concerts in unusual contexts and research in the field of production have brought him to a territory where dub naturally coexists with the punk spirit. He is a tireless team player as well, taking part in outstanding projects such as The Barcelona Improvisers Band (BIB) and IED8 with Pablo Rega and other distinguished improvisers. He is a current member of STA, Bradien + Eduard Escoffet and Fuego.