Tag Archives: ramon solé

OFF LEM 2020 – Àgape II: Petit homenatge a Bernat Rosselló / Pequeño homenaje a Bernat Rosselló / Little homage to Bernat Rosselló

3 Mar

Com sabeu, l’any passat l’Àgape no es va poder fer en les condicions habituals a causa de la pandèmia. Tot i així, no vam voler quedar-nos sense una part tan important de la nostra activitat i en vam preparar no un sinó tres. Els vam fer a porta tancada i amb un públic molt reduït però van ser gravats i estan sent muntats de manera que els pugueu gaudir, amb les receptes corresponents, des de casa vostra. Aquest és el segon, un petit homenatge a en Bernat Rosselló, excuiner de Casa Almirall que va col·laborar en diversos Àgapes i que, malauradament, va morir de Covid-19. Amb en Guim Valls a la veu, en Ramon Solé a la guitarra i en Quim Díaz i la Hara Kraan fent plats de mar.

https://gormandia.wordpress.com/2021/03/02/off-lem-2020-agape-ii-petit-homenatge-a-bernat-rossello/


Como sabeis, el año pasado el Ágape no se pudo hacer en las condiciones habituales a causa de la pandemia. Aun así, no quisimos quedarnos sin una parte tan importante de nuestra actividad y preparamos no uno sinó tres. Los hicimos a puerta cerrada y con un público muy reducido pero fueron grabados y están siendo editados de modo que podáis disfrutar de ellos, con sus correspondientes recetas, desde vuestras casas. Este es el segundo, un pequeño homenaje a Bernat Roselló, excocinero de Casa Almirall que colaboró en varios Ágapes y que, desgraciadamente, murió de Covid-19. Con Guim Valls a la voz, Ramon Solé a la Guitarra y Quim Díaz y Hara Kraan preparando platos de mar.

https://gormandia.wordpress.com/2021/03/02/off-lem-2020-agape-ii-petit-homenatge-a-bernat-rossello/


As you all know, last year we weren’t able to do our Àgapes as usual due to the pandemic. However, we didn’t want to deprive ourselves of such an important part of our activity and we didn’t prepare one but three of them. We did it behind closed doors and with a very reduced attendance but they were recorded and are being edited so you can enjoy them, along with their recipes, from you homes. This is the second one, a little homage to Bernat Roselló, former cook at Casa Almirall and collaborator in a few Ágapes, who sadly died of Covid-19. With Guim Valls (voice), Ramon Solé (music) and Quim Díaz and Hara Kraan cooking various kinds of seafood.

https://gormandia.wordpress.com/2021/03/02/off-lem-2020-agape-ii-petit-homenatge-a-bernat-rossello/

Encontres en l’Espai-Temps: nou àlbum

13 Nov

MÍRIAM CANO I RAMON SOLÉ

ENREGISTRAT EN DIRECTE EL 5 DE MARÇ DE 2020

A LA SEU DE GRÀCIA TERRITORI SONOR

Veu: Míriam Cano
Text: Míriam Cano (‘Vermell de Rússia’, laBreu, 2020)
Guitarra: Ramon Solé

Enregistrament i màster d’Albert Guitart (Alb Estudi)

Producció: Gràcia Territori Sonor

Disseny de portada: Bertmann

escolta i descarrega / escucha y descarga / listen and download

Encontres en l’Espai-Temps / Encuentros en el Espacio-Tiempo / Encounters in the Space-Time 2020 #01

2 Mar
ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2020 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO 2020 – ENCOUNTERS IN THE SPACE-TIME 2020
PRIMERA ACCIÓ / PRIMERA ACCIÓN / FIRST ACTION

MÍRIAM CANO & RAMON SOLÉ

DIJOUS 5 DE MARÇ A LES 20 H / JUEVES 5 DE MARZO A LAS 20 H / THURSDAY, MARCH THE 5th 8 PM
SEU DE GTS (C/ IGUALADA, 10 – GRÀCIA – BARCELONA)
DONACIONS AL FINAL DE L’ACCIÓ – DONACIONES AL FINAL DE LA ACCIÓN – DONATIONS AT THE END OF THE ACTION

 

Comencen els Encontres en l’Espai-Temps de 2020. Un projecte en el qual artistes de diferents disciplines i procedències es troben en directe per improvisar. Aquest any encetem el cicle amb la poeta Míriam Cano i el guitarrista Ramon Solé. Míriam Cano ha publicat dos poemaris: Buntsandstein (Viena, 2013) i Ancoratge (Terrícola, 2016) i el conte La Comuna de París dins el volum conjunt Cremen Cels (LaBreu edicions, 2017) amb Martí Sales i Antònia Vicens. Ha traduït al català Emily Dickinson i Albert Camus. El proper mes publica Vermell de Rússia amb Labreu Edicions. Ramon Solé és un músic de llarga trajectòria, element fonamental en projectes històrics com ara BAF i Tropopausa, i membre de l’actual formació Setsfree. Fa dos anys va protagonitzar un Encontre en l’Espai-Temps amb el guitarrista Rafael Zaragoza, el resultat del qual va ser l’àlbum Manual del bon cosmonauta.


Empiezan los Encuentros en el Espacio-Tiempo de 2020. Un proyecto en el cual artistas de diferentes disciplinas y procedencias se encuentran en directo para improvisar. Este año comenzamos el ciclo con la poeta Míriam Cano y el guitarrista Ramon Solé. Míriam Cano ha publicado dos poemarios: Buntsandstein (Viena, 2013) y Ancoratge (Terrícola, 2016) y el cuento La Comuna de París dentro del volumen conjunto Cremen Cels (LaBreu edicions, 2017) con Martí Sales i Antònia Vicens. Ha traducido al catalán a Emily Dickinson y Albert Camus. El próximo mes publica Vermell de Rússia con Labreu Edicions. Ramon Solé es un músico de larga trayectoria, elemento fundamental en proyectos históricos como por ejemplo BAF y Tropopausa, y miembro de la actual formación Setsfree. Hace dos años protagonizó un Encuentro en el Espacio-Tiempo con el guitarrista Rafael Zaragoza, el resultado del cual fue el álbum Manual del buen cosmonauta.


The 2020’s Encounters in Spacetime. A project where artists from different disciplines and origins meet to improvise live. This year we start the series with poet Míriam Cano and guitarist Ramon Solé. Míriam Cano has published two books of poems Buntsandstein (Viena, 2013) and Ancoratge (Terrícola, 2016) and the tale La Comuna de París in the collaborative book Cremen Cels (LaBreu edicions, 2017) with Martí Sales and Antònia Vicens. She has also translated Emily Dickinson and Albert Camus into Catalan. Next month her next book, Vermell de Rússia will be published through Labreu Edicions. Ramon Solé is a musician with a long career and a fundamental element in legendary projects such as BAF and Tropopausa, and now plays with Setsfree. Two years ago he played in an Encounter in Spacetime with fellow guitarist Rafael Zaragoza, which ended up being the Manual del bon cosmonauta album.

 

organitza
amb el suport de

i la col·laboració de
amb el distintiu