Tag Archives: Signal

LEM 2022: TERCERA SETMANA / TERCERA SEMANA / THIRD WEEK

20 Oct

WHITE PÈRILL & ELOI EL BON NOI

Encontres en l’Espai-Temps / Encuentros en el Espacio-Tiempo / Encounters in the Space-Time

dijous / jueves / thursday 20 d’octubre, 20h / 8pm

SEU DE GRÀCIA TERRITORI SONOR

C/ Igualada, 10

taquilla inversa / donations at the end of the action

[CAT] White Pèrill és un dels ‘alter egos’ de Marc Mateu, músic, productor i compositor igualadí que amb aquest nom va publicar un EP barrejant house, nu-jazz i ambient i també ha començat a enregistrar sessions d’ambient-noise on experimenta i improvisa amb textures i atmosferes amb el seu estil particular.

Mateu va començar a produir ambient el 2018 sota el nom de ‘Music To Do Things’, publicant una dotzena d’EPs i un recopilatori, però duu fent electrònica des de principis dels 2000 com a Red Pèrill, el seu àlies més conegut. Aquest projecte eclèctic està dirigit a les cançons més “convencionals”, si és que se li pot aplicar aquest adjectiu. Amb aquest nom ha publicat 3 discos, singles, EPs, la banda sonora d’un videojoc…

Entre 2004 i 2014 va formar part del grup progressiu Albatros, amb qui va publicar tres àlbums, i va fundar la banda de nu-jazz Bravadúnia. També forma part dels músics catalans que reproduiran íntegrament el ‘Tubular Bells’ de Mike Oldfield en directe a partir de 2023, sota el nom d’Opus One.

Eloi Isern, ‘Eloi el Bon Noi’, és compositor, live coder i creador de jeroglífics. Interessat per tot tipus de músiques, ha estat alumne de Robert Fripp, del mestre de la guitarra flamenca Manuel Granados o del compositor Enric Palomar.

Després d’haver fet pop curiós fa uns anys, a dia d’avui es dedica a fer música electrònica programant algoritmes en temps real amb un ordinador. La seva obra sempre mira de buscar un punt irreverent, prescindint de les normes apreses i jugant amb la forma i amb la saturació, agafant alguns dels elements que conformen el fenomen sonor i exagerant-los fins acostar-los a l’absurd.

És un membre actiu del col·lectiu mundial de live coders Top Lap, amb qui ha fet un bon número d’algoraves.

*****

[CAST] White Pèrill es uno de los ‘alter egos’ de Marc Mateu, músico, productor y compositor igualadino que bajo aquel nombre ha publicado un EP mezclando house, nu jazz y ambient, y también ha comenzado a registrar sesiones de ambient-noise donde experimenta e improvisa con texturas y atmósferas con su particular estilo.

Mateu comenzó a producir ambient en el 2018 bajo el nombre de ‘Music To Do Things’, publicando una docena de EPs y un recopilatorio, pero lleva haciendo electrónica desde principios de los 2000 como Red Pèrill, su alias más conocido. Este proyecto ecléctico está dirigido hacia las canciones más “convencionales”, si es que se le puede aplicar este adjetivo. Bajo este nombre ha publicado 3 discos, singles, EPs, la banda sonora de un videojuego…

Entre 2004 y 2014 formó parte del grupo progresivo Albatros, con el cual ha publicado tres álbumes, y fundó la banda de nu-jazz Bravadúnia. También forma parte de los músicos catalanes que reproducirán íntegramente el ‘Tubular Bells’ de Mike Oldfield en directo a partir de 2023, bajo el nombre de Opus One.

Eloi Isern, ‘Eloi el Bon Noi’, es compositor, live coder y creador de jeroglíficos. Interesado por todo tipo de músicas, ha sido alumno de Robert Fripp, del maestro de la guitarra flamenca Manuel Granados y del compositor Enric Palomar.

Luego de haber hecho pop curioso durante unos años, al día de hoy se dedica a hacer música electrónica programando algoritmos en tiempo real con un ordenador. Su obra siempre trata de buscar un punto irreverente, prescindiendo de las normas aprendidas y jugando con la forma y con la saturación, tomando algunos de los elementos que conforman el fenómeno sonoro y exagerándolos hasta acercarlos a lo absurdo.

Es un miembro activo del colectivo mundial de live coders Top Lap, con quienes ha hecho un buen número de algoraves.

*****

[ENG] White Pèrill is one of Marc Mateu’s alter egos, under which this musician, producer and composer from Igualada released an EP mixing house, nu-jazz and ambient and has also started recording ambient-noise sessions, in which he experiments and improvises with textures and atmospheres in his one-of-a-kind style.

He started producing ambient in 2018 under the moniker ‘Music To Do Things’, releasing a dozen EPs and a compilation album, but he’s been into electronics since the early 2000 as Red Pèrill, his most well-known alias. This eclectic project is aimed at more “conventional” songs, if the can be called so. Under this moniker he has released 3 albums, singles, EPs, a video game soundtrack…

From 2004 to 2014 he was a member of prog band Albatros, with whom he recorded three albums, and founded the nu-jazz band Bravadúnia. He’s also one of the Catalan musicians who will cover Mike Oldfield’s ‘Tubular Bells’ live in 2023, under the Opus One moniker.

Eloi Isern, ‘Eloi el Bon Noi’ is a composer, live coder and hyeroglyphics’ creator. He’s interested in all kinds of music, having studied under Robert Fripp, flamenco guitar master Manuel Granados or composer Enric Palomar.

After doing weird pop for a while, now he’s doing electronic music, programming algorithms in real time with a laptop. He’s work always tries to be irreverent, discarding the established rules and playing with forms and saturation, picking some of the elements that shape the sonic phenomena and exaggerating them until they become borderline absurd.

He’s an active member of live coders Top Lap collective, with whom he’s performed in a number of algoraves.


S A R R A M

+ STAHLFABRIK

divendres / viernes / friday 21 d’octubre, 20 h / 8pm

CENTRE CÍVIC CONVENT DE SANT AGUSTÍ

C/ Comerç, 36

entrada anticipada / advanced ticket 5 € – taquilla / On the spot 7 €

Entrada vàlida per dos concerts / Entrada válida para dos conciertos / Ticket for two concerts: S A R R A M (20h / 8pm) + Stahlfabrik (21h / 9pm).

S A R R A M (20 h / 8pm)

Intercanvi amb el festival Signal (Cagliari) / Intercambio con el festival Signal (Cagliari) / Exchange with Signal Festival (Cagliari)

[CAT] S A R R A M és una cerimònia fosca inspirada en el paisatge antic i feréstec de Sardenya. Una composició demolidora però elegant on el drone, l’ambient i el minimal post-rock es barregen per convidar l’espectador a un intens viatge sonor.

Actualment S A R R A M està de gira presentant “Albero”, presentat només en vinil el 2021 a través de Subsound Records, i “Silenzio”, editat el 2020 com a autèntic testimoni de la primera onada de la pandèmia. Valerio Marras ha tocat intensament per tota Europa, incloent actuacions al Dunk!Festival (Bèlgica), Schwarzer Herbst (Alemanya), Whoneedslyrics?! (Eslovàquia), Young Team (França), Signal (Itàlia), KME (Itàlia) Tube Cult (Itàlia)… i obrint concerts per Scott Kelly (Neurosis), Killing Joke, The Dillinger Escape Plan, Russian Circles, This Will Destroy You, Alessandro Cortini i molts més.

Al públic del LEM 2022 li espera una performance situada entre el drone, l’ambient, l’electrònica, la paraula parlada, els loops de cassets i el post-rock.

*****

[CAST] S A R R A M es una oscura ceremonia inspirada por el paisaje salvaje y antiguo de Cerdeña. Una demoledora pero elegante composición en la cual drone, ambient y minimal post-rock se mezclan para invitar al espectador a un intenso viaje sonoro.

Actualmente S A R R A M está de gira para presentar “Albero”, lanzado en 2021 a través de Subsound Records solo en vinilo, y “Silenzio”, lanzado en 2020 como un auténtico testigo de la primera ola de la pandemia. Valerio Marras ha tocado intensamente por toda Europa incluyendo presentaciones en Dunk!Festival (Bélgica), Schwarzer Herbst (Alemania), Whoneedslyrics?! (Eslovaquia), Young Team (Francia), Signal (Italia), KME (Italia) Tube Cult (Italia)… y abriendo conciertos para Scott Kelly (Neurosis), Killing Joke, The Dillinger Escape Plan, Russian Circles, This Will Destroy You, Alessandro Cortini y muchos más.

Al público le espera una performance situada entre la drone music, ambient, electrónica, palabra hablada, tape loop y post-rock.

*****

[ENG] S A R R A M is a dark ceremony inspired by Sardinia’s wild and ancient landscapes. A crushing yet graceful composition where drone, ambient and minimal post-rock blend to invite the listener to an intense sound journey.

Nowadays S A R R A M is on tour presenting “Albero”, released in the 2021 only on vinyl by Subsound Records, and “Silenzio”, released in 2020 as an authentic witness of the first pandemic wave. Valerio Marras has played intensely all over Europe, including appearances at Dunk!Festival (Be), Schwarzer Herbst (D), Whoneedslyrics?! (SK), Young Team (FR), Signal (IT), KME (IT) Tube Cult (IT)… and opening concerts for Scott Kelly (Neurosis), Killing Joke, The Dillinger Escape Plan, Russian Circles, This Will Destroy You, Alessandro Cortini and many others.

A performance poised between drone music, ambient, electronic, spoken word, tape loops and postrock awaits the LEM 2020 audience.

++++

STAHLFABRIK (21 h / 9pm)

Intercanvi amb el festival Morada Sónica (Almeria) / Intercambio con el festival Morada Sónica (Almería) / Exchange with Morada Sónica Festival (Almería)

[CAT] Stahlfabrik és Josep Maria Soler Solà, barceloní resident a Almeria des de 2003. Artista sonor, músic experimental, divulgador, blogger, locutor de ràdio, activista, organitzador d’esdeveniments i agitador cultural, duu en actiu des dels anys 80.

Va ser quan va arribar a Almeria que les seves accions van prendre forma amb les webs Wet Dreams, Electronic Orgy i Ex Libris; amb ‘Baja Frecuencia’, a Ràdio PICA, i amb la netlabel Wet Dreams Records. El 2007, amb Jesús Díaz, va formar Stahlfabrik, que va durar pocs mesos com a duo i que Soler va continuar en solitari com el seu ‘alter ego’ de músic experimental i artista sonor.

La dècada de 2010 va contactar amb artistes d’Almeria com Carlos Martín, A.L. Guillén i Juan Manuel Cidrón, que el van connectar amb l’univers sonor de la ciutat i les províncies properes. D’aquí va néixer el Festival Moradas, embrió de Morada Sónica, un referent de la música experimental a Andalusia que Soler organitza amb l’artista sonor Rafael Flores i la bailaora Ana Arenas.

Josep Maria Soler combina la seva activitat com a agitador amb la de compositor, treballant amb sintetitzadors, gravacions de camp, síntesi virtual i elements visuals. El so de Stahlfabrik és fred i d’orientació fabril, amb la idea d’un món apocalíptic inundat d’ambients industrials impregnant la proposta i amb visuals de Rafael Flores.

*****

[CAST] Stalhfabrik es Josep Maria Soler, un barcelonés residente en Almería desde 2003. Artista sonoro, músico experimental, divulgador, blogger, locutor de radio, activista, organizador de eventos y agitador cultural, lleva en activo desde los años 80.

Cuando llegó a Almería, sus acciones tomaron forma a través de los webs Wet Dreams, Electronic Orgy i Ex Libris, ‘Baja Frecuencia’, en Ràdio PIca, y con la netlabel Wet Dreams Records. En 2007, junto a Jesús Díaz, formó Stahlfabrik, que duró pocos meses como dúo. Soler continuó en solitario con su ‘alter ego’ de músico experimental y artista sonoro.

En la década de 2010 contactó con artistas de Almería como Carlos Martín, A.L. Guillén y Juan Manuel Cidrón, que lo conectaron con el universo sonoro de la ciudad y las provincias más próximas. De ahí nació entonces el Festival Moradas, embrión de Morada Sónica, un referente de la música experimental en Andalucía que Soler organiza junto al artista sonoro Rafael Flores y la bailaora Ana Arenas.

Josep Maria Soler combina la actividad de agitador con la de compositor, trabajando con sintetizadores, grabaciones de campo, síntesis virtual y elementos visuales. El sonido de Stahlfabrik es frío y de orientación fabril, con la idea de un mundo apocalíptico, inundado de ambientes industriales que impregnan la propuesta y con visuales de Rafael Flores.

*****

[ENG] Stahlfabrik is Josep Maria Soler Solà, born in Barcelona but living in Almeria since 2003. Sound artist, experimental musician, disseminator, blogger, radio host, activist, cultural agitator… he’s been active since the 1980s.

His interests took shape when he moved to Almeria, with the websites Wet Dreams, Electronic Orgy and Ex Libris, with ‘Baja Frecuencia’ at Ràdio PICA and the Wet Dreams Records netlabel. In 2007, alongside Jesús Díaz, he founded Stahlfabrik, that lasted only a few months as a duet. Soler continued with Stahlfabrik as his alter-ego solo project to develop as a experimental musician and sound artist.

In the 2010s he met with Almerian artists such as Carlos Martín, A.L. Guillén and Juan Manuel Cidrón, that connected him with the city and its surroundings and its sonic universe. This is how Festival Moradas was born, the beginning of that now is Morada Sónica, a well-known name in Andalusian experimental music, that Soler organises along with sound artist Rafael Flores and bailaora Ana Arenas.

Josep Maria Soler combines his work as an organiser with that of a composer, working with synthetisers, field recordins, virtual synthesis and visual elements. Stahlfabrik’s sound is cold and factory-oriented, with the idea of an apocalyptic world filled with industrial landscapes impregnating his project, with visuals by Rafael Flores.


ÀGAPE: MÍRIAM CANO, MARTÍ SALES I SARA FONTÁN

diumenge / domingo / sunday 23 d’octubre, 13 h / 1pm

BAR CASA ALMIRALL

C/ Joaquín Costa, 33

Entada lliure / Entrada libre / Free entrance

[CAT] Des de 2005, quan es va celebrar per primer cop, l’Àgape és un dels moments més esperats del LEM. Consisteix a trobar-se i compartir una experiència dels sentits: el de la vista, el gust, l’olfacte i, si s’escau, el de l’humor. Els convidats d’aquest any són Míriam Cano i Martí Sales, a la poesia i, atenció, també als fogons, i la violinista Sara Fontán. “La fressa de la cuina, el soroll de les paelles i el xiporrelleig del sofregit. La conversa i les olles que es sacsegen, el grinyol de la porta del forn, el ganivet contra la fusta, la cervesa que s’obre i el dring d’un brindis. En volem fer cerimònia i celebració i simfonia.” Doncs això.

*****

[CAST] Desde 2005, cuando se celebró por primera vez, el Àgape es uno de los momentos más esperados del LEM. Consiste en encontrarse y compartir una experiencia con los sentidos: el de la vista, el gusto, el olfato y, si se tercia, el del humor. Los invitados de este año son Míriam Cano y Martí Sales, a la poesía y, atención, a los fogones también, y la violinista Sara Fontán. “La algarabía en la cocina, el ruido las sartenes y el crepitar del sofrito. La conversación y el meneo a las ollas, el chirrido de la puerta del horno, el cuchillo contra la madera, la cerveza que se abre y el tintineo de un brindis. Queremos que sea una ceremonia, una celebración, una sinfonía.” Mismamente.

*****

[ENG] Since 2005, when it was first celebrated, the Àgape has been one of the most anticipated moments of the LEM Festival. It consists of encountering and sharing an experience through the senses: the sight, taste, smell and, if that’s the case, humour. This year guests are Míriam Cano and Martí Sales on poetry and, take notice, on the kitchen as well, and the violinist Sara Fontán. “The commotion in the kitchen, the noise of the pans and the crackling of the stir-fry. The conversation and the shaking of the pots, the squeaking of the oven door, the knife against the wood, the beer being opened and the clinking of a toast. We want it to be a ceremony, a celebration, a symphony.” That’s that.

LEM 2017: més / más / more

14 Sep

LEM 2017

notícies / noticias / news

diumenge / domingo / sunday

8

OCTUBRE / OCTUBRE / OCTOBER
Casa Almirall, 13h
entrada lliure / entrada libre / free entrance

ÀGAPE

QUIM DIAZ + CABOSANROQUE + JOSEP PEDRALS

l’experiència sinestèsica torna al LEM:
música, paraula i gastronomia
la experiencia sinestésica vuelve al LEM:
música, palabra y gastronomía
the synaesthetic experience is back to the LEM:
music, words and gastronomy

divendres / viernes / friday

27

OCTUBRE / OCTUBRE / OCTOBER
CC Convent de Sant Agustí, 21h
5€ 2 concerts
programa europeu d’intercanvis
programa europeo de intercambios
European exchange programme

Festival Signal (Cagliari – Sardenya)
FEDERICO FENU
Sociopatie

Festival Intermediale (Legnica – Polònia)
INIRE
Transcape Disturbances

LOGO IAM-CULTURE 2016 EN black POWERED BY.jpg