Tag Archives: Snoop Dogg

CUT HANDS SUBSTITUIRÀ BORBETOMAGUS / CUT HANDS SUSTITUIRÁ A BORBETOMAGUS / CUT HANDS WILL REPLACE BORBETOMAGUS

17 Oct

CATALÀ [castellano más abajo, english below]
La banda de Nova York no podrà actuar el proper dissabte 19 d’octubre al LEM. Cut Hands ho farà en el seu lloc.

Ahir dimecres 16 d’octubre, de forma unilateral i fora del control de la organització del Festival LEM, Borbetomagus va anunciar la cancel·lació de tota la seva gira europea que, precisament, començava dissabte al nostre festival. De totes maneres, Gràcia Territori Sonor ha reaccionat ràpidament i ja està confirmada la presència dels anglesos Cut Hands, el projecte de vudú haitià de William Bennett, dels mítics Whitehouse.

Els qui ja tenien entrades reservades per al concert de dissabte podran reclamar-ne el reemborsament si volen, tot i que les entrades segueixen sent vàlides per al triple concert de clausura del Festival LEM 2013 amb Turing Tarpit, C-Utter i, ara ja, Cut Hands. Us esperem el dissabte 19 d’octubre a La Fontana de Gràcia (Barcelona) a partir de les 21h.

CASTELLANO
La banda de Nueva York no podrá actuar el próximo sábado 19 de octubre en el LEM. Cut Hands lo hará en su lugar.

Ayer miércoles 16 de octubre, de forma unilateral y fuera del control de la organización del Festival LEM, Borbetomagus anunció la cancelación de toda su gira europea que empezaba, precisamente, este sábado en nuestro festival. De todos modos, Gràcia Territori Sonor ha reaccionado con rapidez y ya está confirmada la presencia de los ingleses Cut Hands, el proyecto de vudú haitiano de William Bennett, de los míticos Whitehouse.

Los que ya tenían entradas reservadas para el concierto del sábado podrán reclamar su reembolso si así lo quieren, aunque las entradas siguen siendo válidas para el triple concierto de clausura del Festival LEM 2013 con Turing Tarpit, C-Utter y, ahora ya, Cut Hands. Os esperamos el próximo sábado 19 de octubre en La Fontana de Gràcia (Barcelona) a partir de las 21h.

ENGLISH
The band from New York shall not play next saturday october the 19th at LEM Festival. Cut Hands will do in replacement.

Yersterday wednesday october the 16th, unilaterally and out of LEM Festival’s organization’s control, Borbetomagus announced the cancellation of the whole european tour that was about to start on saturday just at our festival. Anyway, Gràcia Territori Sonor has quickly reacted and it is confirmed the presence of the english Cut Hands, the haitian vudú project of William Bennett, from the legendary Whitehouse.

Those who had already reserved payed tickets will be able to ask for they money back if they want, altough the tickets are valid for the triple concert of LEM 2013 closing night with Turing Tarpit, C-Utter and, right now, Cut Hands. See you all next saturday october the 19th at La Fontana de Gràcia (Barcelona) at 21h.

cut_hands

CUT HANDS (Edinburgh)

CATALÀ
Un projecte fortament inspirat per la fascinació de William Bennett pel vudú haitià, que desplega la percussió centrafricana de noves maneres radicals i genera un so intens inigualat en la seva intensitat física i emocional. El nom procedeix del títol de la cançó “Cut Hands Has The Solution”, del seu projecte original Whitehouse. Cut Hands debuta el 2011, amb el críticament aclamat, i supervendes, Afro Noise I, àlbum que va ser seguit per Black Mamba, publicat per Blackest Ever Black el 2012, i l’increïble Madwoman el 2013, publicat per Downwards. La imatge, l’estètica i el disseny de Cut Hands els proporciona l’artista de símbols vévé Mimsy DeBlois, i les seves sorprenents pintures apareixen a les cobertes i cartells de Cut Hands. La música de Cut Hands també ha aparegut a moltes pel·lícules incloent-hi Siberia: Krokodil Tears (2011), Inside Syria (2011), Kings Of Cannabis (2013), la pel·lícula d’Snoop Dogg Reincarnated (2012), i Glastonbury, de Julien Temple (2012).

CASTELLANO
Un proyecto fuertemente inspirado por la fascinación de William Bennett por el vudú haitiano, que despliega la percusión centroafricana de nuevas maneras radicales y genera un sonido intenso inigualado en su intensidad física y emocional. El nombre procede del título de la canción “Cut Hands Has The Solution”, de su proyecto original Whitehouse. Cut Hands debuta el 2011, con el críticamente aclamado, y superventas, Afro Noise I, álbum que fue seguido por Black Mamba, publicado por Blackest Ever Black el 2012, y el increíble Madwoman el 2013, publicado por Downwards. La imagen, la estética y el diseño de Cut Hands los proporciona la artista de símbolos vevé Mimsy DeBlois, y sus sorprendentes pinturas aparecen en las cubiertas y carteles de Cut Hands. La música de Cut Hands también ha aparecido en muchas películas incluyendo Siberia: Krokodil Tears (2011), Inside Syria (2011), Kings Of Cannabis (2013), la película de Snoop Dogg Reincarnated (2012), y Glastonbury, de Julien Temple (2012).

ENGLISH
A project heavily inspired by William Bennett‘s fascination for Haitian vaudou, deploying Central African percussion in radical new ways, generating an intense sound unrivalled in its physical and emotional intensity. The name was derived  from the song “Cut Hands Has The Solution” by his original Whitehouse project. 2011 marked the Cut Hands debut release, the critically acclaimed and best- selling Afro Noise I album, since followed by Black Mamba on Blackest Ever Black in 2012, and 2013’s incredible Madwoman on Downwards. The distinctive Cut  Hands art aesthetic and design is provided by vévé artist Mimsy DeBlois, whose amazing paintings feature on several Cut Hands covers and live posters. Cut Hands music has also featured in many films including Siberia: Krokodil Tears (2011), Inside Syria (2011), Kings Of Cannabis (2013), Snoop Dogg‘s movie Reincarnated (2012), and Julien Temple‘s Glastonbury (2012).