Tag Archives: Sònia Sánchez

Gràcia Territori Sonor recomana / recomienda / recommends

31 Oct

Dilluns 6 de novembre / lunes 6 de noviembre / Monday 6th November
21 h
Sala Apolo
c/ Nou de la Rambla 113
08004 Barcelona

ORIOL PERUCHO TRIBUTE CONCERT
info/tickets

El 16 de gener de l’any passat va morir l’Oriol Perucho, un dels referents clau de les avantguardes musicals a casa nostra.
Des que el 1970 va crear la mítica banda Perucho’s, Perucho, no va parar de tocar la bateria, de compondre i d’improvisar, sempre rebutjant els camins fàcils i buscant-ne de nous per explorar. Va passar per diverses bandes, algunes de culte per a l’escena musical més avantguardista, com Tropopausa, Koniec, Moisés, Moisés, Bel Canto Orchestra d’en Pascal Comelade, Les Anciens, Cebos Enrique, Mil Pesetas, etc. A més va enregistrar tres discos en solitari on va plasmar el seu univers més personal.
Un grup d’amics i músics hem volgut posar el nostre gra de sorra per recordar-lo. El documental, la reedició de la seva obra en solitari i el concert homenatge sorgeixen d’aquesta voluntat de reivindicar Perucho i la seva obra.
Diumenge 5 de novembre, 13h
Casa Almirall
c/ Joaquín Costa, 33 – 08001 Barcelona
Presentació de la caixa Oriol Perucho
Recull els tres discos en solitari de Perucho en edició facsímil: “Insultó, lo multaron y dejó de comer” (1992), “Zapping CD” (1994) i “Así pasan 45 minutos” (1999), un DVD amb el documental de Martí Sans “Oriol Perucho in memoriam” i un CD de bonus tracks amb rareses i peces de l’Oriol en solitari o amb formacions com Perucho’s, Tropopausa, Koniec, Moisés Moisés, Bel Canto Orquestra, Accidents Polipoètics i Cebos Enrique. Tot això acompanyat d’un llibret amb fotografies i textos de músics, amics i periodistes, com Pau Riba, Víctor Nubla, David Picó, Lolita Bosch, Roger Fortea, Jack Torrance, Pascal Comelade, Ramon Solé, David Castillo, Jordi Bianciotto, Salvador Llopart y Julià Guillamon, entre d’altres.
Dilluns 6 de novembre,
Sala Apolo, dins del cicle “Caprichos de Apolo”
Nou de la Rambla, 113 – 08004 Barcelona
Venda d’entrades
Anticipada: 12€
Apolo 113: 9€ (Per socis de l’Apolo, registrar-se és gratuït)
Taquilla: 15€
Escamot Voll-Inga (Homenatge a Oriol Perucho)
Per l’escenari passaran amics i companys musicals d’en Perucho, reunits en la banda, formada per l’ocasió, Escamot Voll-Inga (Eduard Altaba, Enric Cervera, Saki Guillem, Nèstor Munt, Jordi Nico, Pep Pascual, Oriol Pons de Vall “Ginger”, Quicu Samsó, Ramon Solé, Martí Soler, Rafael Zaragoza “Zarita”) i la col·laboració de Moisés, Moisés (Jordi Golmayo, Oriol Luna, Pep Pascual, David Soler), BEC (Pierre Bastien, Juan Crek, Eli Gras), Cabosanroque (Roger Aixut, Oriol Luna, Pepe Segui, Laia Torrent), Mil Cogotes (Roger Atrofe, Hara Kraan, Oriol Luna), Bel Canto Orchestra (Roger Atrofe, Enric Casassas, Pascal Comelade, Gat, Pierre Bastien), Lluis Murillo, Pau Riba, Anna Subirana, Xavier Theros i la ballarina Sònia Sánchez.

El silenci dels pobres / El silencio de los pobres / The silence of the poor

30 May
Sònia Sánchez i Miquel Jordà, GTS, el 26 de maig de 2016

Sònia Sánchez i Miquel Jordà a GTS, el 26 de maig de 2016

 

Una breu, i greu, digressió poètica a càrrec de Miquel Jordà amb el fons sonor d’una sola nota percutida oscil·lant va servir, dijous passat, per obrir i tancar una reflexió musical i corporal sobre el món de la pobresa: la seva quasi irreversibilitat (els pobres d’ahir ho segueixen sent avui) i  marginació social (els pobres no paguen impostos, “de professió: pobre”). Equipat principalment  amb un saxo sopranino i una flauta shakuhachi, juntament amb alguns instruments de percussió i un “looper”, Jordà va crear una atmosfera fonda i reconcentrada on cap nota era sobrera i cada silenci era absolutament necessari pel desenvolupament de l’acció. Amb actitud ara sòbria ara visceral, amb moviment de braços alternant o confluint amb  el de peus i una rotunda expressivitat corporal, Sònia Sanchez va materialitzar el món silenciós dels pobres, el va fer present amb tota la seva austeritat. Substituint-se en el lideratge de l’acció, Jordà i Sánchez van donar tota una lliçó d’escolta de l’altre en l’improvisació i el treball en comú per a construir un discurs artístic sòlid. Bravo. Gràcies als artistes i a vosaltres per assistir-hi. Ens tornem a veure en el proper Encontre en l’Espai-Temps, que tindrà lloc el 16 de juny.

Una breve, y grave, digresión poética a cargo de Miquel Jordà con el fondo sonoro de una sola nota percutida oscilante sirvió, el pasado jueves, para abrir y cerrar una reflexión musical y corporal sobre el mundo de la pobreza: su casi irreversibilidad (los pobres de ayer lo siguen siendo hoy) y marginación social (los pobres no pagan impuestos, “de profesión: pobre”). Equipado principalmente con un saxo sopranino y una flauta shakuhachi, junto con algunos instrumentos de percusión y un “looper”, Jordà creó una atmósfera honda y reconcentrada donde ninguna nota sobraba y cada silencio era absolutamente necesario para el desarrollo de la acción. Con actitud ahora sobria ahora visceral, con movimiento de brazos alternando o confluyendo con el de pies y una rotunda expresividad corporal, Sònia Sanchez materializó el mundo silencioso de los pobres, lo hizo presente con toda su austeridad. Sustituyéndose en el liderazgo de la acción, Jordà y Sánchez dieron toda una lección de escucha del otro en la improvisación y el trabajo en común para construir un discurso artístico sólido. Bravo. Gracias a los artistas y a vosotros por asistir. Nos volvemos a ver en el próximo Encuentro en el Espacio-Tiempo, que tendrá lugar el 16 de junio.

A brief, and deep, poetic digression by Miquel Jordà with the sound background of a sole taped and oscillating musical note served, last Thursday, to introduce and close a musical and corporal reflexion around the world of poverty: its irreversibility (yesterday poor’s are still poor today) and social discrimination (the poor don’t pay taxes “profession: poor”). Equipped mainly with a sopranino sax and a shakuhachi flute, together with some percussion instruments and a looper, Jordà created a deep and absorbing atmosphere where no one note was in excess and every silence was absolutely necessary for the development of the action. With an either temperate or visceral attitude and alternating o mixing arms and feet movements, together with a rotund corporal expressivity, Sònia Sánchez materialized the silent world of the poor; she made it appear with all its austerity. Replacing each other in the leadership of the performance, Jordà and Sánchez gave a lesson of listening to the other in the improvisation for the common work of building a solid art discourse. Bravo. We acknowledge the artists and all of you for coming. We will meet again at the next Encounter in Space Time that will take place on June the 16th.

El regne del silenci / El reino del silencio / The Kingdom of Silence

19 May
flyer_2016
ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2016 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO 2016 – ENCOUNTERS IN THE SPACE TIME 2016
VUITENA ACCIÓ / OCTAVA ACCIÓN / EIGHTH ACTION

MIQUEL JORDÀ + SÒNIA SÁNCHEZ

EL REINO DEL SILENCIO

dijous 26 de maig a les 20h / jueves 26 de maig a las 20h / Thursday, May the 26th – 20h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona
Miquel Jordà és multiinstrumentista de vent i percussió, artista sonor, compositor i improvisador. I també un viatger incansable. El seu personalíssim llenguatge musical és fruit del seu viatge permanent pel que ell anomena La pell del món,  entre l’atonalitat occidental i les harmonies de l’Orient Mitjà, Àsia Central i el Sud-est Asiàtic. Modifica també amb diverses tècniques els instruments clàssics i inventa infrainstruments d’inspiració acústica que modifica electrònicament.
 Sònia Sánchez és bailaora i improvisadora. Desprès de formar-se acadèmicament en el flamenc clàssic, ha treballat la dansa Butoh i el Body Weather, tècniques fonamentals per a l’exploració i la improvisació de  ritmes i qualitats tonals dels muscles i el moviment per a la consecució d’un cos lliure, espontani, sense vincles estètics ni estructures mentals.
 Tots dos han posat a punt El reino del silencio, i ens conviden a un viatge al món atemporal de la comarca del Gúdar-Javalambre de Terol. Un entorn de silenci i introspecció on la paraula és signe, les pedres són notes musicals i els núvols, l’horitzó harmònic del so. Un temps suspés de vermells, ocres i verds, temperatures extremes, vegetació retorçada i olors secs. D’un silenci estès per la terra que el soroll del vent posa de manifest.

Miquel Jordà es multiinstrumentista de viento y percusión, artista sonoro, compositor e improvisador. Y también un viajero incansable. Su personalísimo lenguaje musical es fruto de su viaje permanente por lo que él denomina La piel del mundo, entre el atonalidad occidental y las armonías de Oriente Medio, Asia Central y el Sudeste Asiático. Modifica también con varias tècnicas los instrumentos clásicos e inventa infrainstrumentos de inspiración acústica que modifica electrónicamente.
Sònia Sánchez es bailaora y improvisadora. Después de formarse académicamente en el flamenco clásico, ha trabajado la danza Butoh y el Body Weather, técnicas fundamentales para la exploración y la improvisación de ritmos y calidades tonales de los músculos y el movimiento para la consecución de un cuerpo libre, espontáneo, sin vínculos estéticos ni estructuras mentales.
Los dos han puesto a punto El reino del silencio, y nos invitan a un viaje en el mundo atemporal de la comarca del Gúdar-Javalambre de Teruel. Un entorno de silencio e introspección donde la palabra es signo, las piedras son notas musicales y las nubes, el horizonte armónico del sonido. Un tiempo suspendido de rojos, ocres y verdes, temperaturas extremas, vegetación retorcida y olores secos. De un silencio extendido por la tierra que el ruido del viento pone de manifiesto.

Miquel Jordà is a wind and percussion multi-instrumentalist, sound artist, composer and improviser. He is a tireless traveller as well. His very personal musical language is the result of his endless travel around what he calls The Skin of the World, moving between the western atonality and the harmonies of the Middle East, Central Asia and the Asian South-east. He manipulates classical instruments by means of several techniques and he creates infra-instruments of an acoustic inspiration and then he transforms them electronically.
Sònia Sánchez is a flamenco dancer and improviser. After her academic training on classical flamenco, she has worked on Butoh dance and the Body Weather which are fundamental techniques in the exploration and the improvisation concerning rhythms and tonal qualities of muscles and the movement for the achievement of a free and spontaneous body free of aesthetic ties and mental structures.
Together, they have set up El reino del silencio (The Kingdom of Silence), and they invite us to a journey through the timeless world of the Teruel’s Gúdar-Javalambre region. A silent and introspective environment where the word is sign, the stones are musical notes and the clouds are the harmonic horizon of sound. A suspended time made of red, ochre and green, extreme temperatures, twisted vegetation and dry odours. A silence spread across the earth revealed by the noise of the wind.

EL 26 DE MAIG SERÀ ITINERANT O NO SERÀ
ATENCIÓ: SOLAMENT PER ALS ASSISTENTS A EL REINO DEL SILENCIO:
En el moment de la taquilla inversa s’obsequiarà a cada assistent amb un tiquet.
Amb aquest tiquet podràs prendre una cervesa o un còctel dadà en la presentació de la publicació 134 (publicació col·lectiva, picabiana i gratuïta de 28 pàgines a tot B/N) que tindrà lloc el mateix dia a les 22h al Bar 134 (Torrent de l’Olla 134), amenitzada per Usted es un Colectivo + Josep Pedrals + Enric Casasses + Marc Florensa i la col·laboració excepcional a la sala de màquines documental de Merzmail / Pere Sousa, postamenitzada amb una sessió de músiques trobades per Víctor Nubla en una maleta de Marcel Duchamp.
EL 26 DE MAYO SERÁ ITINERANTE O NO SERÁ
ATENCIÓN: SOLAMENTE PARA LOS ASISTENTES A EL REINO DEL SILENCIO:
En el momento de la taquilla inversa se obsequiará a cada asistente con un ticket.
Con este ticket podrás tomar una cerveza o un cóctel dadà en la presentación de la publicación 134 (publicación colectiva, picabiana y gratuita de 28 páginas a todo B/N) que tendrá lugar el mismo día a las 22h en el Bar 134 (Torrent de l’Olla 134), amenizada por Usted es un Colectivo + Josep Pedrals + Enric Casasses + Marc Florensa y la colaboración excepcional en la sala de máquinas documental de Merzmail/Pere Sousa, postamenizada con una sesión de músicas encontradas por Víctor Nubla en una maleta de Marcel Duchamp.
MAY the 26TH: AN ITINERANT DAY
ATTENTION: FOR THE PUBLIC ATTENDING EL REINO DEL SILENCIO ONLY:
When making your donation at the end of the concert, you will be rewarded with a ticket.
With this ticket you can have a beer or a dada cocktail at the presentation of the publication 134 (Picabian and free, 28 pages collective publication, in full B&W) which will take place on the same day at 22:00 at the Bar 134 (Torrent de l’Olla 134), with performances by Usted es un Colectivo + Josep Pedrals + Enric Casasses + Marc Florensa together with the outstanding collaboration of Merzmail / Pere Sousa at the document archive engine room and with the late entertainment of music pieces found in Marcel Duchamp’s suitcase by Víctor Nubla.
Fanzine_134_coberta