Tag Archives: sonic miniatures

MICROTOPIES 2017

30 Jun

Ja pots escoltar la sisena convocatòria mundial de miniatures sonores

Ya puedes escuchar la sexta convocatoria mundial de miniaturas sonoras

Now available the sixth world call for sonic miniatures

Estrena: Ràdio Gràcia, 107.7 MHz (FM Barcelona)
el dijous 6 de juliol a les 19h
Estreno: Ràdio Gràcia, 107.7 MHz (FM Barcelona)
el jueves 6 de julio a les 19h
Premiere: Ràdio Gràcia, 107.7 MHz (FM Barcelona)
Thursday the 6th July at 19hr

 

MICROTOPIES 2017
(a partir del dia 6 de juliol)
(a partir del día 6 de julio)
(from the 6th July)
bandcamp

 

MÚSICA i GEOGRAFIA
cada dijous / cada jueves / every thursday
107.7 Mhz FM Barcelona
19 h / 07 pm
podcast
una producció de Gràcia Territori Sonor
Advertisements

MICROTOPIES 2017: convocatòria encara oberta / convocatoria todavía abierta / call still open…

2 May
RECORDA: ENCARA ESTÀ OBERT EL TERMINI PER PARTICIPAR EN MICROTOPIES 2017
RECUERDA: AÚN ESTÁ ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN MICROTOPÍAS 2017
REMEMBER: THE CALL TO PARTICIPATE IN MICROTOPIES 2017 IS STILL OPEN
CONSULTA AQUÍ LES BASES
CONSULTA AQUÍ LAS BASES
CHECK OUT THE RULES HERE

MICROTOPIES 2017: convocatòria / covocatoria / open call

6 Mar

microtopies-2017_5En el 124 aniversari de la invenció de la ‘Patafísica, Gràcia Territori Sonor llança la sisena convocatòria universal de miniatures sonores amb l’objectiu de produir una edició especial del programa de ràdio Música i Geografia

En el 124 aniversariO de la invencióN de la ‘Patafísica, Gràcia Territori Sonor lanza la sexta convocatoria universal de miniaturas sonoras con el objetivo de producir una edición especial del programa de radio Música y Geografía

At the occasion of the 124th aniversary of ‘Pataphysics, Gràcia Territori Sonor has launched a sixth open call for sonic miniatures to be broadcast on a special edition of the Música i Geografia radio programme

BASES / RULES

CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO, ENGLISH BELOW)
1. Per participar has d’enviar-nos una peça sonora d’un minut de durada.
2. Cada participant pot enviar solament una peça.
3. El format de l’enregistrament ha de ser AIFF.
4. Pots enviar la teva peça per e-mail a radio@gracia-territori.com o via MailBigFile (únicament).
5. L’arxiu que ens enviis ha de estar nominat així: nom_de_l’autor_ciutat_títol_de_la_peça.aif
6. Amb el material rebut i en l’estricte ordre de recepció, es compondrà un mosaic sonor que formarà el contingut d’un programa especial de Música i Geografia.
7. El minut sonor que ens enviis ha d’estar lliure de drets d’autor o sota una llicència Creative Commons que permeti el seu us per a la radiodifusió en aquest programa i la seva difusió en el blog de Gràcia Territori Sonor.
8. La data límit per enviar la peça és el 2 de juny de 2017.
9. Esperem peces minimalistes, música concreta, enregistraments de camp, ràdio-art, síntesi, samplerisme, improvisació, circuit-bending, collage, drones, experiments amb el temps, micrologies poètiques, paisatges mol·leculars, monòlegs amfibis, patologies sonores… i també tot el contrari.
CASTELLANO
1. Para participar has de enviarnos una pieza sonora de un minuto de duración.
2. Cada participante puede enviar solamente una pieza.
3. El formato de la grabación ha de ser AIFF.
4. Puedes enviar tu pieza por e-mail a radio@gracia-territori.com o via MailBigFile (únicamente).
5. El archivo que nos envies ha de estar nominado así: nombre_del_autor_ciudad_título_de_la_pieza.aif
6. Con el material recibido y en estricto orden de recepción, se compondrá un mosaico sonoro que formará el contenido de un programa especial de Música y Geografía.
7. El minuto sonoro que nos envies ha de estar libre de derechos de autor o bajo una licencia Creative Commons que permita su uso para la radiodifiusión en este programa y su difusión en el blog de Gràcia Territori Sonor.
8. La fecha límite para enviar la pieza es el 2 de junio de 2017.
9. Esperamos piezas minimalistas, música concreta, grabaciones de campo, radio-art, síntesis, samplerismo, improvisación, circuit-bending, collage, drones, experimentos con el tiempo, micrologías poéticas, paisajes moleculares, monólogos anfibios, patologías sonoras y también todo lo contrario.
ENGLISH
1. To participate send us a sonic piece of 1 minute in duration.
2. Each participant may exclusively send one piece.
3. The audio file format of the piece must be AIFF.
4. You may send your piece via e-mail to radio@gracia-territori.com or via MailBigFile (no others).
5. The file you send us must be labelled as follows: name_of_author_city_title_of_the_piece.aif
6. A sonic mosaic will be created with the material received in strict order of receipt and will be broadcast on a special edition of Música i Geografia.
7. The sonic miniature you send us must be free of copyright or have a Creative Commons license that allows its broadcast on this radio programme and its dissemination via Gràcia Territori Sonor’s blog.
8. The deadline is the 2nd of June 2017.
9. We are waiting for minimal pieces, musique concrète, field recordings, radio-art, synthesis, samplerism, improvisation, circuit-bending, collages, drones, experiments with time, poetic micrologies, molecular soundscapes, amphibian monologues, sonic pathologies and also quite the contrary.

Microtopies 2016 online and radio!

31 May

microtopies_2016_b

CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO, ENGLISH BELOW)
Ja pots escoltar la cinquena convocatòria mundial de miniatures sonores llançada per Gràcia Territori Sonor per configurar una edició especial anual del nostre programa radiofònic setmanal Música i Geografia (FM Barcelona, Ràdio Pica i Ràdio Gràcia).
A Microtopies 2016 han participat 46 artistes i grups de 12 països. Les miniatures rebudes no han estat sotmeses a selecció i han estat incloses en l’estricte ordre de recepció.
Quan l’escoltis podràs viatjar per aquesta geografia utòpica en aquest ordre que l’atzar ha prefigurat, però també pots crear-te les teves seleccions favorites.
En tot cas, això no són arxius mp3, tens la màxima qualitat que han enregistrat els autors, no ho escoltis amb els altaveus de l’ordinador, connecta-ho a un equip decent o posa’t uns bons auriculars, sinó et perdràs molts sons i freqüències…
Bon viatge!
Gràcia Territori Sonor vol agrair a tots els artistes que desinteressadament han participat en aquest projecte… Gràcies per fer realitat aquestes Microtopies!
MICROTOPIES 2016 BANDCAMP
Escolta Microtopies 2016 també a la FM de Barcelona: Ràdio Gràcia, 107.7 MHz el dijous 2 de juny a les 19h
i després, el podcast

Ya puedes escuchar la quinta convocatoria mundial de miniaturas sonoras lanzada por Gràcia Territori Sonor para configurar una edición especial anual de nuestro programa radiofónico semanal Música y Geografía (FM Barcelona, Ràdio Gràcia).
En Microtopies 2016 han participado 46 artistas y grupos de 12 países. Las miniaturas recibidas no han sido sometidas a selección y han sido incluidas en estricto orden de recepción.
Cuando lo escuches podrás viajar por esta geografía utópica en este orden que el azar ha prefigurado, pero también puedes crearte tus selecciones favoritas.
En todo caso, esto no son archivos mp3, tienes la máxima calidad que han grabado los autores, no lo escuches con los altavoces del ordenador, conéctalo a un equipo decente o ponte unos buenos auriculares, sino te perderás muchos sonidos y frecuencias…
Buen viaje!
Gràcia Territori Sonor quiere agradecer a todos los artistas que desinteresadamente han participado en este proyecto… Gracias para hacer realidad estas Microtopies!
MICROTOPIES 2016 BANDCAMP
Escucha Microtopies 2016 también en la FM de Barcelona: Ràdio Gràcia, 107.7 MHz el jueves 2 de junio a las 19h
y después, el podcast

Now available the fifth world call for sonic miniatures launched by Gracia Territori Sonor to configure the yearly special edition of our weekly radio broadcasting Música i Geografia (FM Barcelona, Ràdio Gràcia).
46 artists and bands from 12 countries have participated in Microtopies 2016. The received miniatures have not been subjected to a selection process and they have been included following the strict order of arrival.
When you’ll listen to them you will be able to travel thru this utopian geography in the order preconfigured by chance, but you can create your own favourite selections as well.
Anyway, these are not mp3 files; you will enjoy the maximum quality recorded by the authors. Don’t listen to them by your computer loudspeakers but rather plug them in a decent sound system or put on good headphones otherwise you will miss a lot of sounds and frequencies…
Good trip!
Gràcia Territori Sonor wants to acknowledge all the artists who have generously participated in this project… thank you for making these Microtopies come true!
MICROTOPIES 2016 BANDCAMP
Listen Microtopies 2016 also in the FM radio Barcelona: Ràdio Gràcia, 107.7 MHz Thursday the 2nd June at 19hr
and after, the podcast

CONVOCATÒRIA DE MINIATURES SONORES · CONVOCATORIA DE MINIATURAS SONORAS · OPEN CALL FOR SONIC MINIATURES ·

25 Jan

 

 

microtopies_2016_b

 

Gràcia Territori Sonor llança la cinquena convocatòria universal de miniatures sonores amb l’objectiu de produir una edició especial del programa de ràdio Música i Geografia

Gràcia Territori Sonor lanza la quinta convocatoria universal de miniaturas sonoras con el objetivo de producir una edición especial del programa de radio Música y Geografía

Gràcia Territori Sonor has launched a fifth open call for sonic miniatures to be broadcast on a special edition of the Música i Geografia radio programme

BASES / RULES

CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO, ENGLISH BELOW)
1. Per participar has d’enviar-nos una peça sonora d’un minut de durada.
2. Cada participant pot enviar solament una peça.
3. El format de l’enregistrament ha de ser AIFF.
4. Pots enviar la teva peça per e-mail a radio@gracia-territori.com o via We Transfer o similar (no DropBox).
5. L’arxiu que ens enviis ha de estar nominat així: nom_de_l’autor_ciutat_títol_de_la_peça.aif
6. Amb el material rebut i en l’estricte ordre de recepció, es compondrà un mosaic sonor que formarà el contingut d’un programa especial de Música i Geografia.
7. El minut sonor que ens enviis ha d’estar lliure de drets d’autor o sota una llicència Creative Commons que permeti el seu us per a la radiodifiusió en aquest programa i la seva difusió en el blog de Gràcia Territori Sonor.
8. La data límit per enviar la peça és el 2 de maig de 2016.
9. Esperem peces minimalistes, música concreta, enregistraments de camp, ràdio-art, síntesi, samplerisme, improvisació, circuit-bending, collage, drones, experiments amb el temps, micrologies poètiques, paisatges mol·leculars, monòlegs amfibis, patologies sonores… i també tot el contrari.
CASTELLANO
1. Para participar has de enviarnos una pieza sonora de un minuto de duración.
2. Cada participante puede enviar solamente una pieza.
3. El formato de la grabación ha de ser AIFF.
4. Puedes enviar tu pieza por e-mail a radio@gracia-territori.com o via We Transfer o similar (no DropBox).
5. El archivo que nos envies ha de estar nominado así:
nombre_del_autor_ciudad_título_de_la_pieza.aif
6. Con el material recibido y en estricto orden de recepción, se compondrá un mosaico sonoro que formará el contenido de un programa especial de Música y Geografía.
7. El minuto sonoro que nos envies ha de estar libre de derechos de autor o bajo una licencia Creative Commons que permita su uso para la radiodifiusión en este programa y su difusión en el blog de Gràcia Territori Sonor.
8. La fecha límite para enviar la pieza es el 2 de mayo de 2016.
9. Esperamos piezas minimalistas, música concreta, grabaciones de campo, radio-art, síntesis, samplerismo, improvisación, circuit-bending, collage, drones, experimentos con el tiempo, micrologías poéticas, paisajes moleculares, monólogos anfibios, patologías sonoras y también todo lo contrario.
ENGLISH
1. To participate send us a sonic piece of 1 minute in duration.
2. Each participant may exclusively send one piece.
3. The audio file format of the piece must be AIFF.
4. You may send your piece via e-mail to radio@gracia-territori.com or via We Transfer or similar (no DropBox).
5. The file you send us must be labelled as follows: name_of_author_city_title_of_the_piece.aif
6. A sonic mosaic will be created with the material received in strict order of receipt and will be broadcast on a special edition of Música i Geografia.
7. The sonic miniature you send us must be free of copyright or have a Creative Commons license that allows its broadcast on this radio programme and its dissemination via Gràcia Territori Sonor’s blog.
8. The deadline is the 2nd of May 2016.
9. We are waiting for minimal pieces, musique concrète, field recordings, radio-art, synthesis, samplerism, improvisation, circuit-bending, collages, drones, experiments with time, poetic micrologies, molecular soundscapes, amphibian monologues, sonic pathologies and also quite the contrary.

Microtopies 2015

21 May

microtopies 2015

MICROTOPIES 2015
CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO, ENGLISH BELOW)
Microtopies és un conjunt de miniatures sonores específicament creades per a una convocatòria universal anual llançada per Gràcia Territori Sonor per configurar una edició especial del programa radiofònic Música i Geografía.
 
A Microtopies 2015 han participat 56 artistes i grups de 13 països. Les miniatures rebudes no han estat sotmeses a selecció i han estat incloses en l’estricte ordre de recepció.
 
Emisió en ràdio:
 
AVUI dijous 21 de maig de 2015 a les 19h (Ràdio Gràcia, 107.7 fm, Barcelona) 
 
Emisió en streaming:
 
dilluns 25 de maig de 2015 a les 18h (Ràdio Pica)
 
I també:
 
podcast Ràdio Gràcia
 
 

CASTELLANO
MICROTOPIES 2015
 
Microtopies es un conjunto de miniaturas sonoras específicamente creadas para una convocatoria universal anual lanzada por Gràcia Territori Sonor para configurar una edición especial del programa radiofónico Música i Geografia.
 
En Microtopies 2015 han participado 56 artistas y grupos de 13 países. Las miniaturas recibidas no han sido sometidas a selección y han sido incluídas en el estricto orden de recepción.
 
Emisión en radio: 
 
HOY jueves 21 de mayo de 2015 a las 19h (Ràdio Gràcia, 107.7 Mhz, FM Barcelona) 
 
Emisión en streaming: 
 
lunes 25 de mayo de 2015 a las 18h (Ràdio Pica)
 
Y también:
 
podcast Ràdio Gràcia
 
 

ENGLISH
MICROTOPIES 2015
 
Microtopies is a compilation of sonic miniatures specifically created for an annual universal call for projects proposed by Gràcia Territori Sonor for a special edition of the  Música i Geografía radio program.
 
56 artists and bands have participated in Microtopies 2015 from 13 different countries. The miniatures received haven’t been subjected to a selection process and have been included in strict order of receipt.
 
Radio broadcast:
 
TODAY Thursday the 21st of May 2015 at 19h (Ràdio Gràcia, 107.7 fm, Barcelona) 
 
Streaming: 
 
Monday the 25th of May 2015 at 18h (Ràdio Pica, http://www.radiopica.net )
 
And also:
 
Ràdio Gràcia podcast
 
PARTICIPANTS
Gràcia Territori Sonor vol agrair a tots els artistes que desinteressadament han contribuït a fer realitat aquest projecte.
Gràcia Territori Sonor quiere agradecer a todos los artistas que desinteresadamente han contribuido a hacer realidad este proyecto.
Gràcia Territori Sonor would like to thank the artists that have contributed charitably to make this project a reality.
 

Albert Negredo (Barcelona), Marc Egea (Tella), Víctor Aguado Machuca (Madrid), Antoni Robert (Barcelona), William Price (Birmingham-Alabama), Hiyohiyoipseniyo & Jukka-Pekka Kervinen (Manresa / Kitee), Thomas V. Christie (Montréal), Ricardo de Armas (Bahia Blanca), Domestic Tick Band (Barcelona), Daniel Blinkhorn (Svalbard), Diogo Lopes (Porto), Alejandro Moreno (Barcelona), Ana Paula Hall (Coronel Suarez), Sebastián Tapia (Valparaíso), Pedro Bericat (Zaragoza), Tischhh (Barcelona), Soundreamer Days (Barcelona), Kel Solo (Barcelona), Renato Ortiz Sandivari (Viña Del Mar), Rodrigo Yau (Valparaiso), Emmanuel Acosta Ramírez (Ciudad de México), Miquel Parera (Barcelona), BMF (Madrid), Sustainer (Barcelona), Zósim Timpà (Barcelona), Kingdinsky (Palma de Mallorca), J. Savagge (Girona), Osvaldo Cibils (Trento), Giacomo Salis – Paolo Sanna Duo (San Sperate – Sardara), Lucas Quejido (Barcelona), Adrià̃  Bofarull (Cerdanyola), Marco Ferrazza (Cagliari), Kheptsnem (Barcelona), Neotropic (St Leonard’s on Sea), Ulrich Mitzlaff (Lisboa), Xavier Tort (Barcelona), Víctor Nubla (Barcelona), Berthelot (Chartres), Lucius Works Here (Barcelona), Mir Blib (Sevilla), Triulet (Barcelona), Julius Granell (Valverde, Isla del Hierro), Julian Scordato (Barcelona), Albert Guitart (Barcelona), Peter Memmer (Madrid), Francis García (Colmenar de Oreja), Federico Echave (Buenos Aires), maoc’esttoi (Helsinki), 9v (Guildford), peterMann (London), Dura Maar (Sevilla), Renata Roman (Sao Paulo), Ignacio Lois (Barcelona), From There (Terrassa), Edu López (Bilbao), Martí Sales (Barcelona)

Maquetaci—n 1 (Page 1)

 

MICROTOPIES 2014: premiere on FM radio, streaming and free download

22 May

Maquetaci—n 1CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO, ENGLISH BELOW)

JA POTS ESCOLTAR MICROTOPIES 2014
estrena en ràdio FM, streaming i lliure descàrrega

Microtopies és una convocatòria mundial de miniatures sonores llançada per Gràcia Territori Sonor per configurar una edició especial anual del nostre programa radiofònic Música i Geografia (FM Barcelona, Ràdio Pica i Ràdio Gràcia).

A Microtopies 2014 han participat 50 artistes i grups de 12 països. Les miniatures rebudes no han estat sotmeses a selecció i han estat incloses en l’estricte ordre de recepció.

Quan l’escoltis per la ràdio podràs viatjar per aquest mapa de sons microtòpics en aquest ordre que l’atzar ha prefigurat, però també pots crear-te les teves seleccions favorites, ja que el recopilatori és d’accés lliure des del nostre canal de Bandcamp (Attribution Non-commercial No Derivatives):

http://graciaterritorisonor.bandcamp.com

Microtopies és un viatge, un film, un collage sonor, un mapa geogràfic d’utopies microscòpiques. 50 minuts que són 50 micromirades a 50 universos sonors diferents.

Bon viatge!

Gràcia Territori Sonor vol agrair a tots els artistes que desinteressadament han participat en aquest projecte… Gràcies per fer realitat aquestes Microtopies!

 

CASTELLANO

 

YA PUEDES ESCUCHAR MICROTOPIES 2014
estreno en radio FM, streaming y libre descarga 

Microtopies es una convocatoria mundial de miniaturas sonoras lanzada por Gràcia Territori Sonor para configurar una edición especial anual de nuestro programa radiofónico Música y Geografía (FM Barcelona, Radio Pica y Radio Gràcia).

En Microtopies 2014 han participado 50 artistas y grupos de 12 países. Las miniaturas recibidas no han sido sometidas a selección y han sido incluidas en el estricto orden de recepción.

Cuando lo escuches por la radio podrás viajar por este mapa de sueños microtópicos en este orden que el azar ha prefigurado, pero también puedes crearte tus selecciones favoritas, puesto que el recopilatorio es de acceso libre desde nuestro canal de Bandcamp (Attribution Non-commercial No Derivatives):

http://graciaterritorisonor.bandcamp.com

Microtopies es un viaje, un film, un collage sonoro, un mapa geográfico de utopías microscópicas. 50 minutos que son 50 micromiradas a 50 universos sonoros diferentes.

Buen viaje!

Gràcia Territori Sonor quiere agradecer a todos los artistas que desinteresadamente han participado en

este proyecto… ¡Gracias por hacer realidad estas Microtopías!

 

ENGLISH

 

YOU CAN NOW LISTEN TO MICROTOPIES 2014
premiere on FM radio, streaming and free download

 

Microtopies is a world call of sonic miniatures launched by Gràcia Territori Sonor to configure an annual special edition of our radio broadcasting program Música i Geografia (FM Barcelona, Ràdio Pica i Ràdio Gràcia).

50 artists and groups from 12 countries have participated in Microtopies 2014. The miniatures received haven’t been submitted to a selection process and have been included in strict order of arrival.

When you hear them on the radio you’ll be able to travel this map of microtopic sounds in the order that chance has preconfigured, but you can create your own favourite selections as the compilation is accessible to all through our Bandcamp page (Attribution Non-commercial No Derivatives):

http://graciaterritorisonor.bandcamp.com

Microtopies is a voyage, a film, a sound collage, a geographical map of microscopic utopias. 50 minutes that are 50 microglances at  50 different sonic universes.

Bon voyage!

Gràcia Territori Sonor wants to thank all those that agreed to participate disinterestedly in this project… Thanks for making these Microtopies possible!

 

MICROTOPIES 2014
emissió en directe / emisión en directo / live broadcast:
dilluns 26 de maig a les 18h / lunes 26 de mayo a las 18h / Monday 26th of May at 18h
Ràdio PICA (96.6 FM Barcelona)
dijous 29 de maig a les 19h / jueves 29 de mayo a las 19h / Thursday 29th of May at 19h
Ràdio Gràcia (107.7 FM Barcelona)
 
emissió en streaming / emisión en streaming / streaming session:
Ràdio PICA
dijous 29 de maig a les / jueves 29 de mayo a las / Thursday 29th of May at
 18h, 23h, 4h i 9h
http://88.2.32.168:8000/listen.pls
 
També pots escoltar Microtopies 2014 en el nostre canal de Bandcamp / También puedes escuchar Microtopies 2014 en nuestro canal de Bandcamp / You can also hear Microtopies 2014 on our Bandcamp channel:
http://graciaterritorisonor.bandcamp.com