Tag Archives: Tiger Menja Zebra

OFF LEM 2020 en imatges / en imágenes / in pictures (3a setmana / 3rd week)

26 Oct

Ara que encetem la recta final de l’OFF LEM 2020, us oferim un resum fotogràfic de la tercera setmana del festival. Les instantànies són obra del gran Ernest Abentin. Moltes gràcies a tots/es els/les que heu contribuit a que la tercera de l’OFF LEM 2020 hagi estat un èxit!


Ahora que llegamos a la recta final del OFF LEM 2020, os ofrecemos un resumen fotográfico de la tercera semana del festival. Las instantáneas son obra del gran Ernest Abentin. ¡Muchas gracias a tod@s l@s que habéis contribuido a que la tercera semana del OFF LEM 2020 haya sido un éxito!


Now, when we are in the home straight of the OFF LEM 2020, we offer a photographic summary of the third week of this year LEM. The snapshots are by the great Ernest Abentin. Many thanks to all the people who has contributed that the third week of OFF LEM 2020 has been a success!


23 d’octubre, Centre Cívic Convent de Sant Agustí

LAURA LLANELI, “Palpitar palpar”.

Laura Llaneli (foto: Ernest Abentin)
Laura Llaneli i el públic que omplia el Convent de Sant Agustí (foto: Ernest Abentin).
Detall de la performance de Laura Llaneli (foto: Ernest Abentin).

TIGER MENJA ZEBRA

Tiger Menja Zebra (foto: Ernest Abentin).
Tiger Menja Zebra (foto: Ernest Abentin).
Tiger Menja Zebra (foto: Ernest Abentin).
Tiger Menja Zebra (foto: Ernest Abentin).
Tiger Menja Zebra (foto: Ernest Abentin).
Tiger Menja Zebra (foto: Ernest Abentin).

Encontres en l’Espai-Temps / Encuentros en el Espacio-Tiempo / Encounters in the Space-Time.

En col·laboració amb: / En colaboración con: / In collaboration with:

La Escocesa.

24 d’octubre, Experimentem amb l’ART.

ALPHA DECAY & VALENTINA ALVARADO I CARLOS VÁSQUEZ

Alpha Decay (foto: Ernest Abentin).
Alpha Decay & Valentina Alvarado i Carlos Vásquez (foto: Ernest Abentin).
Valentina Alvarado (foto: Ernest Abentin).
Carlos Vásquez (foto: Ernest Abentin).
Alpha Decay (foto: Ernest Abentin).

OFF LEM 2020: Tercera setmana / Tercera semana / Third week

21 Oct

LAURA LLANELI (20 h / 8 pm)

+ TIGER MENJA ZEBRA (21 h / 9 pm)

Divendres / Viernes / Friday 23 octubre

Centre Cívic Convent de Sant Agustí (C/ Comerç, 36, BCN)

ENTRADES EXHAURIDES / ENTRADAS AGOTADAS / TICKETS SOLD OUT

RETRANSMISSIÓ EN VIU / RETRANSMISIÓN EN VIVO / LIVE BROADCASTING: AQUÍ / HERE.

Foto: Ernest Abentin.

LAURA LLANELI

[Cat] L’artista resident de Gràcia Territori Sonor aquest 2020 és Laura Llaneli, una exploradora de la relació entre l’experiència sonora individual i la producció, els aparells i pràctiques emprades en les arts visuals contemporànies. Un dels seus focus d’atenció, en aquest sentit, és l’impacte que tenen les variacions dels patrons i les estructures estables dels productes culturals més populars. Així, els seus projectes han girat sobre la força del so pop com a icona social des d’una òptica crítica, els canvis en els paràmetres de la composició clàssica i altres camins d’experimentació que l’han dut a indrets tan diferents com sorprenents. Si al LEM 2019 ens va mostrar el seu espectacular projecte Lovelace, que va ser molt ben rebut pel nostre públic, a l’OFF LEM 2020 Llaneli ens presentarà una actuació basada en el seu projecte “Palpitar Palpar”, centrat en l’acció del cos a l’escenari, en el llenguatge que transita entre cossos comuns a través de les vibracions. Serà una acció de contacte físic a través del so i també de contacte eteri i distància fluida, amb un text en tres idiomes que es transmetrà a diferents tipus de materials, creant escultures sonores que bategaran amb la veu.

[Cast] La artista residente de Gràcia Territori Sonor este 2020 es Laura Llaneli, una exploradora de la relación entre la experiencia sonora individual y la producción, los aparatos y las prácticas utilizadas en las artes visuales contemporáneas. Uno de sus focos de atención en este sentido es el impacto que tienen la variaciones de los patrones y las estructuras estables de los productos culturales más populares. Así, sus proyectos han girado en torno a la fuerza del sonido pop como icono social desde una óptica crítica, los cambios en los parámetros de la composición clásica y otros caminos de experimentación que la han llevado a lugares tan diferentes como sorprendentes. Si en el LEM 2019 nos mostró su espectacular Lovelace, que fue muy bien recibido por nuestro público, en el OFF LEM 2020 Llaneli nos presentará una actuación basada en su proyecto “Palpitar Palpar”, centrada en la acción del cuerpo en el escenario, en el lenguaje que transita entre cuerpos comunes a través de las vibraciones. Será una acción de contacto físico a través del sonido i también de contacto etéreo y distancia fluida, con un texto en tres idiomas que se transmitirá a distintos tipos de materiales, creando esculturas sonoras que palpitarán con la voz.

[Eng] Gracia Territori Sonor’s resident artist this 2020 is Laura Llaneli, an explorer of the relationship between the individual sonic experience and the production, the devices and the practises used in contemporary arts. One of the things she focuses in, in this sense, is the impact of variations in the patterns and stable structures of the most popular cultural products. Her projects have revolved around the force of pop sounds as a social icon from a critical perspective, the power of changes in the parameters of classical composition and other experimental paths that have brought her to places as different as they are surprising. If at LEM 2019 she showed us her spectacular Lovelace project, that was very well received by our public, at OFF LEM 2020 Llaneli will present a performance based on her project “Palpitar Palpar”, which revolves around the body’s action on stage, on language traversing through common bodies using vibration. It will be an action with physical contact through sound and also of ethereal contact and fluid distance, with a text in three languages that will be transmitted through different materials, creating sound sculptures that beat with the voice.

TIGER MENJA ZEBRA

[Cat] Una de les propostes sonores més contundents que van sorgir a Catalunya la dècada passada, entre 2012 i 2017 Tiger Menja Zebra van publicar els tres àlbums del que han anomenat la Trilogia de l’Autodestrucció de l’Ésser Humà: “Com començar una guerra”, “Súper Ego” i “Anarquia i mal de cap”. En aquests tres treballs han traçat un camí que els ha dut a les profunditats de la provocació, la ràbia, la supèrbia i la foscor, fent servir com a fil conductor una agressivitat sonora que es fa encara més patent a les seves actuacions en directe, un espectacle que és impossible definir sense fer servir l’adjectiu “violent”. Sens dubte el concert més sorollós de l’OFF LEM 2020.

[Cast] Una de las propuestas más contundentes que surgieron en Cataluña durante la década pasada, entre 2012 y 2017 Tiger Menja Zebra publicaron los tres discos la que han llamado su Trilogía de la Autodestrucción del Ser Humano: “Com començar una guerra”, “Súper Ego” y “Anarquia i mal de cap”. En estos tres trabajos han trazado un camino que les ha llevado a las profundidades de la provocación, la rabia, la soberbia y la oscuridad, usando como hilo conductor una agresividad sonora que se hace todavía más patente en sus actuaciones en directo, un espectáculo imposible de definir sin usar el adjetivo “violento”. Sin duda el concierto más ruidoso del OFF LEM 2020.

[Eng] One of the most hard-hitting projects arisen from Catalonia during the past decade, between 2012 and 2017 Tiger Menja Zebra relased the three albums of their Self-Destruction of the Human Being Trilogy: “Com començar una guerra”, “Súper Ego” and “Anarquia i mal de cap”. In these three works they followed a path that took them to the depths of provocation, rage, arrogance and darkness, with their sound aggressiveness as a connecting thread that is even more clear when they perform live, a show that can’t be defined without using the adjective “violent”. Undoubtedly OFF LEM 2020’s noisiest concert.


Encontres en l’Espai-Temps / Encuentros en el Espacio-Tiempo / Encounters in the Space-Time

ALPHA DECAY & VALENTINA ALVARADO I CARLOS VÁSQUEZ

Dissabte / Sábado / Saturday 24 octubre, 20 h / 8 pm

Experimentem amb l’ART (C/ Torrijos, 68, BCN)

ENTRADES EXHAURIDES / ENTRADAS AGOTADAS / TICKETS SOLD OUT

[Cat] Ambre Laparra és una enginyera de so en directe francesa. El seu projecte musical, Alpha Decay, és un espectacle d’electrònica interpretada amb sintetitzadors modulars i basat en improvisacions des de paisatges sonors experimentals a ritmes electro sorollosos. Es va endinsar en l’escena modular DIY i va començar a tocar en directe al Modular Day Festival BCN, el Dutch Modular Fest, Phonos, El Pumarejo… El 2019 va crear el Wave Game un sistema de joc d’ones entre llum, so, moviment, ritme cardíac… on cada cosa afecta l’altra per crear espectacles únics en viu. Laparra compartirà Encontre amb Valentina Alvarado i Carlos Vásquez, dos artistes visuals experimentals que  treballen amb una barreja llenguatges plàstics establint diàlegs amb  una forta càrrega política.

[Cast] Ambre Laparra es ingeniera de sonido en directo francesa. Su proyecto musical Alpha Decay es un show de electrónica interpretado con sintetizadores modulares y basado en improvisaciones desde paisajes sonoros experimentales hasta ritmos electro ruidosos. Se adentró en la escena modular DIY y comenzó a tocar en vivo en Modular Day Festival BCN, el Dutch Modular Fest, Phonos, El Pumarejo… En 2019 crea Wave Game, un sistema de juego de ondas entre luz, sonido, movimiento, ritmo cardiaco, donde cada cosa afecta la otra para crear performances en vivo únicas. Laparra compartirá Encuentro con Valentina Alvarado y Carlos Vásquez, dos artistas visuales experimentales que  trabajan con una mezcla de lenguajes plásticos estableciendo diálogos con una fuerte carga política.

[Eng] Ambre Laparra is a French live sound engineer. Her Alpha Decay project is an electronic show played with modular synthesizers and based on improvisations, from experimental sound landscapes to noisy electro rhythms. She entered the modular DIY scene and started playing live in Day Festival BCN, Dutch Modular Fest, Phonos, El Pumarejo… In 2019 she created Wave Game a system with light, sound, movement, heartbeats… where each thing affects the others to create unique live performances. Laparra will share this Encounter with Valentina Alvarado and Carlos  Vásquez, two experimental visual artists that work with a mix of plastic languages and establish dialogues with poweful political content.


ATENCIÓ / ATENCIÓN / ATTENTION:
Política d’entrades a causa de la Covid-19 / Política d’entradas a causa de la Covid-19 / Ticket’s policy due the Covid-19. + info AQUÍ / HERE.


Consulteu el web de l’OFF LEM 2020 / Consultad el web de OFF LEM 2020 / Visit OFF LEM 2020 web AQUÍ / HERE.

OFF LEM 2020: avançament! / ¡avance! / preview!

25 Sep

Doncs sí, la pandèmia de COVID-19 va obligar a Gràcia Territori Sonor (GTS), com ha passat amb moltes altres entitats del sector cultural, a ajornar la 25a edició del festival LEM – Encontre Internacional de Músiques Experimentals de Gràcia-Barcelona, que havia de tenir lloc el proper mes d’octubre. Tot i així, per poc que fos possible, no hem volgut renunciar a celebrar una edició especial del Dispositiu, reduïda tant en el temps com en el número d’espais i activitats. Batejada com a OFF LEM 2020, se celebrarà entre el 9 i el 30 d’octubre a Barcelona, a dos espais de Gràcia –el Centre Cívic La Sedeta i Experimentem amb l’Art (EART)– i dos de Ciutat Vella –el Centre Cívic Convent de Sant Agustí i el bar-teatre La Rubia Horiginal. En total hem programat deu concerts repartits en set sessions. Per tal de complir amb les mesures de contenció de la COVID-19, totes les actuacions tindran un aforament limitat i caldrà fer reserva prèvia a través d’un sistema que s’obrirà properament, un cop s’hagi fet públic el cartell complet del festival.


Pues sí, la pandemia del COVID-19 obligó a Gràcia Territoi Sonor (GTS), como ha sucedido con muchas otras entidades del sector cultural, a aplazar la 25ª edición del festival LEM – Encuentro Internacional de Músicas Experimentales de Gràcia-Barcelona, que hubiera tenido lugar en octubre. No obstante, y a poco que pudiéramos, no quisismos renunciar a celebrar una edición especial del Dispositivo, reducida en el tiempo y en el número de espacios y actividades. Bautizada como OFF LEM 2020, se llevará a cabo entre el 9 y el 30 de octubre en Barcelona, en dos espacios de Gràcia –Centre Cívic La Sedeta y Experimentem amb l’Art (EART)– y dos de Ciutat Vella –Centre Cívic Convent de Sant Agustí y el bar-teatro La Rubia Horiginal. En total, hemos programado diez conciertos repartidos en siete sesiones. Para cumplir con las medidas de contención de la COVID-19, todas las actuaciones tendrán un aforo limitado y será necesario hacer reserva previa a través de un sistema que se abrirá próximamente, una vez hagamos público el cartel completo del festival.


Yes, the COVID-19 pandemic forced Gràcia Territori Sonor (GTS), as with many others in the cultural sector, to postpone the 25th edition of LEM Festival – Gràcia/Barcelona’s International Experimental Music Meeting, that should’ve happened this October. Despite this, we couldn’t give up and we’ve prepared a special edition, smaller in both time and number of venues and events. Christened OFF LEM 2020, it will take place between October 9 and 30 in Barcelona, in two venues in Gràcia –Centre Cívic La Sedeta and Experimentem amb l’Art (EART)– and two in Ciutat Vella -Centre Cívic Convent de Sant Agustí and La Rubia Horiginal. In all, we’ve programmed ten shows in seven sessions. To comply with the COVID-19 contention measures, all events will have a limited attendance and it will be necessary for you to book your tickets in advance through a system that will open very soon, when the whole festival’s bill.

I per començar, us avancem els noms de: / Y para empezar, os adelantamos los nombres de: / And for starters, we announce the following artists:

Pau Riba amb PLAN (21h / 9pm)

+Anna Pantinat i Víctor bonetarbolí

Divendres / Viernes / Friday 9 octubre, Centre Cívic La Sedeta

Clara Lai i Joan Moll (20h/8pm)

Dissabte / Sábado / Saturday 17 d’octubre, Experimentem amb l’Art (EART)

Laura Llaneli (20h / 8pm)

+Tiger Menja Zebra

Divendres / Viernes / Friday 23 d’octubre, Centre Cívic Convent de Sant Agustí

Blanca Llum Vidal i Los Sara Fontán (21h / 9pm)

+ Eli Gras

Divendres / Viernes / Friday 30 d’octubre, Centre Cívic La Sedeta