Tag Archives: Víctor Bonet

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO / ENCOUNTERS IN THE SPACETIME: DUET DE VIDRES – VÍCTOR BONET I ALBERT GIMÉNEZ

11 Mar

[CAT] Els Encontres en l’Espai-Temps continuen amb la segona sessió, que tindrà lloc el proper dijous, 18 de març, a les 20h a la Sala Polivalent de l’edifici annex de Centre Cívic La Sedeta (C/Sicília 321). Duet de vidres està format per Albert Giménez (guitarra electroespanyola) i Víctor Bonet (clarinets). Nascut el gener de 2021 del record potent de Víctor Nubla, parteix de zero en cada tema i busca el so del trencadís, de l’aire del matí i de la finor del vidre esmerilat. Cada improvisació infanta una peça fràgil i desaparellada d’un incert trencaclosques, amb sonoritats evocadores del jazz i la música contemporània. 

Des de principis de la dècada dels setanta, Giménez va militar en alguns dels grups més importants de l’escena underground de Barcelona, com ara Suck Electrònic EnciclopèdicMacromassa o Neuronium, entre molts altres. A partir de 1979 va compaginar aquesta faceta amb la d’improvisador amb la guitarra clàssica, fent nombrosos concerts per tot el continent europeu. El 1995 va tornar a la guitarra elèctrica per seguir investigant noves fronteres electròniques mentre continua amb la seva tasca d’improvisador acústic.

Bonet, clarinetista tastaolletes, ha tocat en formacions d’estils tan diversos com la música clàssica, el funk o el free. Ha estat membre de Palomino ShakersDaniel Sáez i Fabricants i Lubianka, entre d’altres, i ha estat músic acompanyant de la poeta Núria Martínez-Vernis en els seus recitals. Actualment és membre del grup de musica contemporània i rock in opposition Canvis Vells i també té el seu projecte en solitari, The Long Red Radish, consistent a enregistrar una peça d’un minut cada dos o tres anys. Com als EET de l’OFF LEM, cal reservar seients enviant un correu a entrades@gracia-territori.com


[CAST] Los Encuentros en el Espacio-Tiempo continuan con la segunda sesión, que tendrá lugar el próximo jueves, 18 de marzo, a as 20h en la Sala Polivalent del edificio anexo del Centre Cívic La Sedeta (C/Sicília 321). Duet de vidres está formado por Albert Giménez (guitarra electro-española) i Víctor Bonet (clarinetes). Nacido en enero de 2021 del potente recuerdo de Víctor Nubla, parte de cero en cada tema y busca el sonido del trencadís, del aire de la mañana y de la finura del cristal esmerilado. Cada improvisación infanta una pieza frágil y desaparejada de un rompecabezas incierto, con sonoridades evocadoras del jazz y la música contemporánea.

Des de principios de los años setenta, Giménez militó en algunos de los grupos más importantes de la escena underground de Barcelona, como Suck Electrònic EnciclopèdicMacromassa o Neuronium, entre muchos otros. A partir de 1979 compaginó esta faceta con la de improvisador con guitarra clásica, haciendo numerosos conciertos por todo el continente europeo. En 1995 volvió a la guitarra eléctrica para seguir investigando nuevas fronteras electrónicas mientras continúa con su tarea como improvisador acústico.

Bonet, clarinetista catacaldos, ha tocado en formaciones de estilos tan distintos como la música clásica, el funk o el free. Ha sido miembro de Palomino ShakersDaniel Sáez i Fabricants y Lubianka, entre otros, y ha sido músico acompañante de la poeta Núria Martínez-Vernis en sus recitales. Actualmente es miembro el grupo de música contemporánea y rock in opposition Canvis Vells y también tiene su proyecto en solitario, The Long Red Radish, consistente en grabr una pieza de un minuto cada dos o tres años. Como en los EET del OFF LEM, hay que reservar asientos mandando un mail a entrades@gracia-territori.com


[ENG] The Encounters in the Spacetime continue with their second session, that will take place on Thursday, March 18, at 20h in the Sala Polivalent at Centre Cívic La Sedeta (C/Sicília 321). Duet de vidres are Albert Giménez (electro-Spanish guitar) anb Víctor Bonet (clarinets). Born in January 2021 from Víctor Nubla‘s powerful memory, it starts from scratch on each piece and seeks the sounds of trencadís, the morning air and the softness of frosted glass. Each improvisation gives birth to a fragile, unpaired piece of an uncertain puzzle, with sounds that evoke both jazz and contemporary music.

Since the beginning of the 1970s, Giménez was part of some of Barcelona underground scene’s most important bands, such as Suck Electrònic EnciclopèdicMacromassa or Neuronium, among many others. From 1979 on he combined this work with improvisation with classic guitar, doing many concerts all over Europe. In 1995 he went back to the electric guitar to keep on his research on new electronic frontiers while persevering in his task as acoustic improvisator.

Bonet, fickle clarinetist, he has played in groups of styles as different as classical music, funk or free are. He’s been a member of Palomino ShakersDaniel Sáez i Fabricants and Lubianka, among others, and has been poet Núria Martínez-Vernis‘ accompanying musician on her readings. Nowadays he’s part of the contemporary music and rock in opposition band Canvis Vells and has also a solo project, The Long Red Radish, consisting in recording a one-minute piece every two or three years. As with OFF LEM’s EST, seats have to be reserved by sending an e-mail at entrades@gracia-territori.com

LEM 2019: primera setmana / primera semana / first week

29 Sep

 

BLACK FLOWER  (Barcelona / Tenerife)

dijous 3 d’octubre, 22h / jueves 3 de octubre, 22h / Thursday 3rd October, 22h

NOTA 79

Vallirana 79

tiquet / ticket 8€ (2 concerts)

foto: Javier Blasco

Yexza Lara (veu i flauta), Pablo Selnik (flauta alt i veu) i Clara Lai (piano) són Black Flower, un trio inclassificable que descriu la seva proposta com un conjunt d’influències de pop i música d’avantguarda, diuen, en la qual, amb melodies estranyes, improvisació lliure i experimentació sonora, construeixen els escenaris del terror còsmic lovecraftià. Més enllà de la fórmula amb la qual s’autodefineixen, que ells mateixos han batejat com a avant-pop, Black Flower suposa una trobada entre tres dels millors exponents de la molt dinàmica escena comtal del free. Tres ànimes lliures, inquietes, amb una rellevant trajectòria personal —Lara, Selnik i Lai han signat treballs extraordinaris i han col·laborat amb figures del jazz i altres gèneres— a la recerca de paisatges onírics amb girs inesperats. Una autèntica lliçó de mestria i originalitat.

Web Yexza Lara

Web Pablo Selnik

Web Clara Lai


Yexza Lara (voz y flauta), Pablo Selnik (flauta alto y voz) y Clara Lai (piano) son Black Flower, un trío inclasificable que describe su propuesta como un conjunto de influencias de pop y música de vanguardia, dicen, en la que, con melodías extrañas, improvisación libre y experimentación sonora, construyen los escenarios del terror cósmico lovecraftiano, añaden. Más allá de la fórmula que ellos mismos han bautizado como avant pop, Black Flower supone un encuentro entre tres de los mejores exponentes de la muy dinámica escena condal del free. Tres almas libres, inquietas, con una relevante trayectoria personal —LaraSelnik y Lai han firmado trabajos extraordinarios y han colaborado con figuras del jazz y otros géneros— en busca de paisajes oníricos con giros inesperados. Una lección de maestría y originalidad.

Web Yexza Lara

Web Pablo Selnik

Web Clara Lai


Yexza Lara (voice and flute), Pablo Selnik (alto flute and voice) and Clara Lai (piano) are Black Flower, an unclassifiable trío that describes her work as a mingling of pop and avant-garde music influences where, with strange melodies, free improvisation and sound experimentation, they build scenarios of lovecraftian cosmic terror. Beyond their formula, self-named avant pop, Black Flower is the meeting of three of the best examples of Barcelona dynamic free scene. Three free, restless souls with a relevant solo career –Lara, Selnik and Lai have released extraordinary works and have collaborated with big names in jazz and other genre- looking for onirical landscapes with unexpected twists. A class on mastery and originality.

Web Yexza Lara

Web Pablo Selnik

Web Clara Lai


CANVIS VELLS (Barcelona)

dijous 3 d’octubre, 23h / jueves 3 de octubre, 23h / Thursday 3rd October, 23h

NOTA 79

Vallirana 79

tiquet / ticket 8€ (2 concerts)

Les músiques de la improvisació són músiques de dins del temps: assumeixen l’instant i la temporalitat com a part del material sobre el qual versa l’experiència. Per altra banda, les músiques del disseny són músiques de fora del temps, el dominen, el fixen i sempre poden tornar a l’instant. La possibilitat d’adequar-nos a models i referències sovint ens fa oblidar que el joc, la recerca i l’experimentació també són allò propi de l’escriptura. Canvis Vells neix el 2011 per realitzar les composicions de Toni Martí, amb un repertori centrat en la poesia. El 2018 publica un recull de 12 temes, He dit una cançó. Enguany, el grup porta al LEM 2019 una proposta centrada en la seva música instrumental. Canvis Vells són Víctor Bonet, Toni Martí, Gerard Rosich, Miquel Ferrés,Cristian Vega Angèlica Sánchez.

Web Canvis Vells


Las músicas de la improvisación son músicas de dentro del tiempo: asumen el instante y la temporalidad como parte del material sobre el cual versa la experiencia. Por otra parte, las músicas del diseño son músicas de fuera del tiempo, lo dominan, lo fijan y siempre pueden volver al instante mismo. La posibilidad de adecuarnos a modelos y referencias a menudo nos hace olvidar que el juego, la investigación y la experimentación son también propios de la escritura. Canvis Vells nace en 2011 para realizar las composiciones de Toni Martí, con un repertorio centrado en la poesía. En 2018 publica el  álbum He dit una cançó. En el LEM 2019, el grupo presentará una propuesta eminentemente instrumental. Canvis Vells son Víctor Bonet, Toni Martí, Gerard Rosich, Miquel FerrésCristian Vega Angèlica Sánchez.

Web Canvis Vells


Improvised music is  music from within time: it assumes both temporality and the moment as a part of the material on which the musical experience is poured. Moreover, designed music is  music from outside time, it dominates it, it fixes it, and it is always able to go back in time. The possibility of adapting to models and referents often make us forget that game, research and experimentation also belong to writing. Canvis Vells was born in 2011 to perform the compositions of Toni Martí, with a repertoire based on poetry. It has relased a collection of 12 themes, He dit una cançó (2018). At LEM 2019, the group brings a proposal focused on their own instrumental music. Canvis Vells are Víctor Bonet, Toni Martí, Gerard Rosich, Miquel Ferrés, Cristian Vega and Angèlica Sánchez.

Web Canvis Vells


SUSAN DRØNE  (Murcia)

divendres 4 d’octubre, 20h / viernes 4 de octubre, 20h / Friday 4th October, 20h

SEU DE GTS

Igualada 10

taquilla inversa / donations at the end of the action

Susan Drøne, àlies de la compositora, artista visual i performer Susana López, compta ja amb quatre referències discogràfiques (Vortex, 2011, Megalitomanía, 2014, Four Sinusoids to Eliane, 2019, un homenatge a la compositora Eliane Radigue, i el recentment aparegut Looms, 2019). Treballa amb enregistraments de camp transformats i combinats amb sons electrònics i nous instruments. El seu interés pel treball de camp l’ha portada a integrar-se en el projecte noruec Greenlightdistrict. L’exposició pública del seu treball d’investigació sonora sobre la contaminació de l’aigua a la regió de Telemark ha tingut lloc aquest setembre. Ha realitzat instal·lacions d’art sonor a diverses ciutats i fa mensualment el programa radiofònic La política del ruido (la política del soroll), un espai d’anàlisi de la relació entre experimentació sonora i militància ideològica.

Web Susan Drøne


Susan Drøne, alias de la compositora, artista visual y performer Susana López, cuenta con cuatro referencias discográficas (Vortex, 2011, Megalitomanía, 2014, Four Sinusoids to Eliane, 2019, un homenaje a la compositora Eliane Radigue, y el recientemente aparecido Looms, 2019). Trabaja con grabaciones de campo transformadas y combinadas con sonidos electrónicos y nuevos instrumentos. Por su interés en el trabajo de campo, forma parte del proyecto noruego Greenlightdistrict. La exposición pública de su investigación sonora sobre la contaminación del agua en la región de Telemark ha tenido lugar este septiembre. Ha realizado instalaciones de arte sonoro en varias ciudades y hace mensualmente el programa radiofónico La política del ruido, un espacio de análisis de la relación entre experimentación sonora y militancia ideológica.

Web Susan Drøne


Susan Drøne, alias of the composer, visual artist and performer Susana López, has already four discography references (Vortex, 2011, Megalitomanía, 2014, Four Sinusoids to Eliane, 2019, a tribute to the composer Eliane Radigue, and the recent release Looms, 2019). She works with field recordings which are transformed and combined with electronic sounds and new instruments. Her interest on field work has taken her to be a part of the Norwegian project Greenlightdistrict. The public exposure of her sound investigation about the water contamination in the region of Telemark took place this September. She’s done sound art installations in several cities and, every month, she presents the radio show La política del ruido, a space of analysis of the relationship between sound experimentation and ideological militancy.

Web Susan Drøne


MACROMASSA (Barcelona)

dissabte 5 d’octubre, 22h / sábado 5 de octubre, 22h / Saturday 5th October, 22h

CAPELLA DEL COL·LEGI MAJOR RAMON LLULL

Recinte Escola Industrial, entrada per / entrada por / entrance at Rosselló, 101

taquilla inversa / donations at the end of the action

foto: Consuelo Bautista / The Hrönir Factory

Després de publicar el seu tretzè disc, Sucede allí, Macromassa ha tornat als escenaris. El passat març van ser convidats al Festival Kraak de Brussel·les i al juliol van oferir un altre concert al Sónar. El grup ha proposat al LEM, festival en el qual mai havien tocat, de fer un concert a taquilla inversa per a tots els fans que no van poder veure’ls en aquestes dues ocasions. Aquest tercer concert es produirà en un lloc molt especial: la capella modernista del Col·legi Major Ramon Llull. Per fi, al LEM, un camp de fluctuació microtònica i densitats aglomerades segons patrons renals de fort realisme basats en una dimensionalització de l’esternó de les feres interiors, que extrau de l’audiogenerador i el clarinet elèctric diversos tipus de residus minerals que no deixen indiferent el comptador Geiger que tots portem a la butxaca: Macromassa, la llegenda.

Web Macromassa


Tras publicar su decimotercer disco, Sucede allíMacromassa ha vuelto a los escenarios: en marzo, invitados al Festival Kraak de Bruselas y en julio, otro concierto en Sónar. El grupo ha propuesto al LEM, festival en que nunca habían tocado, hacer un concierto a taquilla inversa para los fans que no pudieron verlos en esas dos ocasiones. Este tercer concierto será en un lugar muy especial: la capilla modernista del Col·legi Major Ramon Llull. Por fin, en el LEM, un campo de fluctuación microtónica y densidades aglomeradas según patrones renales de fuerte realismo basados en una dimensionalización del esternón de las fieras interiores que extrae del audiogenerador y el clarinete eléctrico varios tipos de residuos minerales que no dejan indiferente al contador Geiger que llevamos en el bolsillo: Macromassa, la leyenda.

Web Macromassa


After publishing their 13th album, Sucede allí, Macromassa has returned to the stages: in March, invited to the Kraak Festival in Brussels and, in July, to the Sónar. The band, that has never played in the LEM before, has offered to make a pay-what-you-wish concert for all the fans that weren’t able to assist to their previous two concerts. This 3rd concert will take place in a very special venue: the modernist chapel of the Col·legi Major Ramon Llull. Finally, in the LEM, a field of microtonic fluctuations and swarmed densities according to renal patterns of high realism based on a dimensionalisation of the breastbone of the interior beasts which extracts from the audiogenerator and the electric clarinet different kinds of mineral waste that don’t leave indifferent the Geiger counter that we carry in our pockets.

Web Macromassa