Tag Archives: Walter Thompson

La primera setmana del LEM 2016 en imatges / First week of LEM 2016 in pictures

10 Oct

Ara que comença la segona setmana del LEM 2016 (més informació de les activitats previstes aquí), us oferim un resum fotogràfic de la primera setmana del LEM d’enguany. Les instantànies són obra d’Ernest Abentin. Moltes gràcies a tots els que heu contribuit a que l’arrencada del LEM hagi estat un èxit!

Continue reading

LEM 2016: MÉS NOMS / MÁS NOMBRES / MORE NAMES.

13 Sep

element-2-lem

WALTER THOMPSON THE BARCELONA SOUNDPAINTING ORCHESTRA

7 d’octubre, 21 h
CC La Sedeta
El multipremiat Walter Thompson va inventar el 1974 el Soundpainting, el llenguatge de signes universal per la composició multidisciplinària en viu. Des de llavors, aquest llenguatge no ha deixat de créixer. Thompson dirigirà un conjunt inèdit de músics, poetes, actors i ballarins. Sens dubte, un altre plat fort del LEM 2016!

El multipremiado Walter Thompson inventó en 1974 el Soundpainting, el lenguaje de signos universal para la composición multidisciplinaria en vivo. Desde entonces, este lenguaje no ha parado de crecer. Thompson dirigirá a un conjunto inédito de músicos, poetas, actores y bailarines. ¡Otro plato fuerte del LEM 2016!

The multi-awarded Walter Thompson invented in 1974 the Soundpainting, a universal sign language for the live multidisciplinary composition. Since then, this language has never stopped growing. Thompson will conduct an unprecedented group with musicians, poets, actors & dancers. Another highland of the LEM 2016!
 imatge-perfil-fb

METACENTRO

15 d’octubre, 21:30 h
Soda Acústic
Amb Metacentro, l’aquofonista Patxi Valera i el compositor de música eslectrònica Ángel Faraldo ens proposen una exploració sonora: partim, escoltem, surem i ens desplacem a través de la tempesta de codis i representacions. Traçant línies imaginàries entre espais multidimensionals, mantenim l’equilibri per arribar al mar del silenci.

El acuofonista Patxi Valera y el compositor de música electrónica Ángel Faraldo nos proponen una exploración sonora: partimos, escuchamos, flotamos y nos desplazamos a través de la tormenta de códigos y representaciones. Trazando lineas imaginarias entre espacios multidimensionales, mantemos el equilibrio para llegar al mar del silencio

With Metacentro, the aquophonist Patxi Valera and the composer of electronic music Ángel Faraldo proposes a sound exploration: we depart, we hear, we float, we travel through the storm of codes and representations. Drawing imaginary lines between multidimensional spaces, we keep our balance to get to the sea of silence.

lem_element1_promo-2

MUT TRIO

15 d’octubre, 22:30 h
Soda Acústic
“Tramadors de sons,” MUT Trio –Miguel Fernández (saxo), Albert Juan (guitarra) i Oriol Roca (bateria)– ens ofereixen un repertori de peces en les quals barregen improvisació lliure amb composició escrita. Jazz d’avantguarda nebulós, presidit per la nuesa, l’heterodòxia i el contrast, amb un únic objectiu: “fer que la música s’esdevingui per si mateixa,” diuen.

“Tramadores de sonidos,” MUT Trio –Miguel Fernández (saxo), Albert Juan (guitarra) y Oriol Roca (batería)– nos ofrecen un repertorio de piezas donde mezclan improvisación libre con composición escrita. Jazz de vanguardia nebuloso, presidido por la heterodoxia y el contraste, con un único objetivo: “hacer que la música se desarrolle por sí misma,” dicen.

“Sound conspirators,” MUT Trio –Miguel Fernández (sax), Albert Juan (guitar) & Oriol Roca (drums)– offers a song repertoire where they melt free improvisation with written compositions. Misty avant-garde jazz, dominated by bareness, heterodoxy and contrast, with a unique goal to achieve “a music that develops by herself”, they say.