Tag Archives: Whitehouse

SKULLFLOWER FARÀ SOROLL AL LEM 2014

23 Sep

Photo by Greg Cristman | www.gregCphotography.com

CATALÀ

La tradició sorollista sempre té el seu espai a la programació del LEM. Enguany comptarem amb una de les bandes de referència de la psiquedèlia sorollista anglesa, Skullflower, formació abanderada del col·lectiu Broken Flag i el projecte més renombrat de Mathew Bower. En actiu des de finals dels 80, Skullflower ha anat nodrint el seu discurs amb referències a la música industrial, el krautrock, el noise, l’exploració en vena John Cage, els riffs de tradició Black Sabbath o l’stoner rock, mentre es mantenia com a nucli d’altres projectes de l’entorn de Bower com Whitehouse, Coil i Ramleh o esdevenia una de les bandes de referència per a grups com Godflesh, Bardo Pound o Jesu. Skullflower són una llegenda viva del noise, i per a la seva actuació l’11 d’octubre a la sala Hangar tenen preparat un show molt especial amb formació a duo.

CASTELLANO

La tradición ruidista siempre tiene su espacio en la programación del LEM. Este año contaremos con una de las bandas de referencia de la psicodelia ruidista inglesa, Skullflower, formación abanderada del colectivo Broken Flag y el proyecto más afamado de Mathew Bower. En activo desde finales de los 80, Skullflower ha ido alimentando su discurso con referencias a la música industrial, el krautrock, el noise, la exploración en vena John Cage, los riffs de tradición Black Sabbath o el stoner rock, mientras se mantenía como núcleo de otros proyectos del entorno de Bower como Whitehouse, Coil y Ramleh o se convertía en una de las bandas de referencia para grupos como Godflesh, Bardo Pound o Jesu. Skullflower son una leyenda viva del noise,  y para su actuación el 11 de octubre en la sala Hangar nos tienen preparado un show muy especial en formato dúo.

ENGLISH

The noise tradition has always its place on LEM’s schedule. This year we’ll count on Skullflower, one of the reference bands from english psiquedelic noise rock, flagship of the Broken Flag collective and the most renowned project of Mathew Bower. Formed in the late 80s, Skullflower has nourished its discourse with references to industrial music, krautrock, noise, exploration on John Cage‘s way,  Black Sabbath inspired riffs or stoner rock, while they remained the core from other Bower’s projects like Whitehouse, Coil or Ramleh, and became a reference to bands like Godflesh, Bardo Pound or Jesu. Skullflower is a living legend, and they set a very special duo show for their performance at Hangar club on 11th october.

TURING TARPIT / C-UTTER / CUT HANDS

21 Oct

12_LEM_19oct_Turning Tarpit + C-UTTER + Cut Hands_03

CATALÀ [castellano más abajo; english below]
La nit de cloenda del LEM 2013 del passat dissabte 19 d’octubre va reunir tres propostes heterogènees i ben diferents que en certa manera van recórrer les moltes òptiques de l’experimentació musical: post-rock, sorollisme, electrònica, psicodèlia, textures i atmosferes, orgia rítmica, primitivisme… Per obrir, vam comptar amb una banda jove com Turing Tarpit que, no obstant, va demostrar ser molt “veterana” amb el seu repertori inspirat en el jazz més malaltís, el post-rock i la psicodèlia. Els va seguir C-Utter, banda prou renombrada en la música experimental que poseeix un curiós discurs sorollista però alhora molt atmosfèric. Més agresius en l’exposició i la concepció de la seva música que en el so, C-Utter practica una sort de mantras post-moderns on el violí modificat i l’electrònica encaixen a la perfecció per abduïr-nos i transportar a tot el qui es deixi fins a galaxies molt llunyanes. I per tancar la nit, Cut Hands, el projecte de William Bennett post-Whitehouse que va entrar a la programació a última hora però va donar una lliçó de com casar la rica tradició (poli)rítmica africana amb els sons electrònics del segle XXI i va aportar una visió molt festiva i optimista sense deixar de passejar-se pels límits de la música, creuant la frontera amb risc cap a un país nou, exòtic i que venia molt de gust visitar.

12_LEM_19oct_Turning Tarpit + C-UTTER + Cut Hands_09

CASTELLANO
La noche de clausura del LEM 2013 del pasado sábado 19 de octubre reunió tres propuesta heterogéneas y bien distintas que en cierto modo recorrieron las muchas ópticas de la experimentación musical: post-rock, ruidismo, electrónica, psicodelia, texturas y atmósferas, orgía rítmica, primitivismo… Para abrir, contamos con una banda joven como Turing Tarpit que, no obstante, demostró ser muy  “veterana” con su repertorio inspirado en el jazz más enfermizo, el post-rock y la psicodelia. Les siguió C-Utter, banda suficientemente renombrada en la música experimental poseedora de un curioso discurso ruidista pero a la vez atmosférico. Más agresivos en la exposición y la concepción de su música que en el sonido, C-Utter practica una suerte de mantras posmodernos donde el violín modificado y la electrónica encajan perfectamente para abducirnos y transportar al que se deje hasta galaxias muy lejanas. Y para cerrar la noche, Cut Hands, el proyecto de William Bennett post-Whitehouse que entró en la programación a última hora pero que dio una lección de cómo casa la rica tradición (poli)rítmica africana con los sonidos electrónicos del siglo XXI y aportó una visión muy festiva y optimista sin dejar de pasearse por los límites de la música, cruzando la frontera con riesgo hacia un país nuevo, exótico y que apetecía visitar.

12_LEM_19oct_Turning Tarpit + C-UTTER + Cut Hands_11

ENGLISH
LEM 2013’s closing night on saturday october the 19th got together three heterogeneous and varied musical proposals that somehow went over the many viewpoints of musical experimentation: post-rock, noise, electronics, psiquedelia, textures and atmospheres, rhythmycal orgy, primitivism… As opening show, a young band as Turing Tarpit that, however, demostrated to be really “veteran” with a repertoire inspired in sickest jazz, post-rock and psiquedelia. C-Utter, a well renowned band in musical experimentation and owner of a curious noisy but atmospheric speech, followed them. More agressive on exposition and their conception of music than in sound, C-Utter plays a kind of postmodern mantras where the modified violín and electronics perfectly matches up to abduct whoever wanted to, to very far galaxies. And as closing show, Cut Hands, William Bennett‘s post-Whitehouse project who entered the program at last but giving a lesson on how the rich african (poli)rhtyhmic tradion joins with XXI century electronics, and provided a festive and optimistic view running along the musical limits, crossing the border to a new and exotic country that we all feel like to visit.

Escolta els artistes del LEM 2013 a / Escucha a los artistas del LEM 2013 en / Listen to the LEM 2013 artists at: https://soundcloud.com/lem-festival

CUT HANDS SUBSTITUIRÀ BORBETOMAGUS / CUT HANDS SUSTITUIRÁ A BORBETOMAGUS / CUT HANDS WILL REPLACE BORBETOMAGUS

17 Oct

CATALÀ [castellano más abajo, english below]
La banda de Nova York no podrà actuar el proper dissabte 19 d’octubre al LEM. Cut Hands ho farà en el seu lloc.

Ahir dimecres 16 d’octubre, de forma unilateral i fora del control de la organització del Festival LEM, Borbetomagus va anunciar la cancel·lació de tota la seva gira europea que, precisament, començava dissabte al nostre festival. De totes maneres, Gràcia Territori Sonor ha reaccionat ràpidament i ja està confirmada la presència dels anglesos Cut Hands, el projecte de vudú haitià de William Bennett, dels mítics Whitehouse.

Els qui ja tenien entrades reservades per al concert de dissabte podran reclamar-ne el reemborsament si volen, tot i que les entrades segueixen sent vàlides per al triple concert de clausura del Festival LEM 2013 amb Turing Tarpit, C-Utter i, ara ja, Cut Hands. Us esperem el dissabte 19 d’octubre a La Fontana de Gràcia (Barcelona) a partir de les 21h.

CASTELLANO
La banda de Nueva York no podrá actuar el próximo sábado 19 de octubre en el LEM. Cut Hands lo hará en su lugar.

Ayer miércoles 16 de octubre, de forma unilateral y fuera del control de la organización del Festival LEM, Borbetomagus anunció la cancelación de toda su gira europea que empezaba, precisamente, este sábado en nuestro festival. De todos modos, Gràcia Territori Sonor ha reaccionado con rapidez y ya está confirmada la presencia de los ingleses Cut Hands, el proyecto de vudú haitiano de William Bennett, de los míticos Whitehouse.

Los que ya tenían entradas reservadas para el concierto del sábado podrán reclamar su reembolso si así lo quieren, aunque las entradas siguen siendo válidas para el triple concierto de clausura del Festival LEM 2013 con Turing Tarpit, C-Utter y, ahora ya, Cut Hands. Os esperamos el próximo sábado 19 de octubre en La Fontana de Gràcia (Barcelona) a partir de las 21h.

ENGLISH
The band from New York shall not play next saturday october the 19th at LEM Festival. Cut Hands will do in replacement.

Yersterday wednesday october the 16th, unilaterally and out of LEM Festival’s organization’s control, Borbetomagus announced the cancellation of the whole european tour that was about to start on saturday just at our festival. Anyway, Gràcia Territori Sonor has quickly reacted and it is confirmed the presence of the english Cut Hands, the haitian vudú project of William Bennett, from the legendary Whitehouse.

Those who had already reserved payed tickets will be able to ask for they money back if they want, altough the tickets are valid for the triple concert of LEM 2013 closing night with Turing Tarpit, C-Utter and, right now, Cut Hands. See you all next saturday october the 19th at La Fontana de Gràcia (Barcelona) at 21h.

cut_hands

CUT HANDS (Edinburgh)

CATALÀ
Un projecte fortament inspirat per la fascinació de William Bennett pel vudú haitià, que desplega la percussió centrafricana de noves maneres radicals i genera un so intens inigualat en la seva intensitat física i emocional. El nom procedeix del títol de la cançó “Cut Hands Has The Solution”, del seu projecte original Whitehouse. Cut Hands debuta el 2011, amb el críticament aclamat, i supervendes, Afro Noise I, àlbum que va ser seguit per Black Mamba, publicat per Blackest Ever Black el 2012, i l’increïble Madwoman el 2013, publicat per Downwards. La imatge, l’estètica i el disseny de Cut Hands els proporciona l’artista de símbols vévé Mimsy DeBlois, i les seves sorprenents pintures apareixen a les cobertes i cartells de Cut Hands. La música de Cut Hands també ha aparegut a moltes pel·lícules incloent-hi Siberia: Krokodil Tears (2011), Inside Syria (2011), Kings Of Cannabis (2013), la pel·lícula d’Snoop Dogg Reincarnated (2012), i Glastonbury, de Julien Temple (2012).

CASTELLANO
Un proyecto fuertemente inspirado por la fascinación de William Bennett por el vudú haitiano, que despliega la percusión centroafricana de nuevas maneras radicales y genera un sonido intenso inigualado en su intensidad física y emocional. El nombre procede del título de la canción “Cut Hands Has The Solution”, de su proyecto original Whitehouse. Cut Hands debuta el 2011, con el críticamente aclamado, y superventas, Afro Noise I, álbum que fue seguido por Black Mamba, publicado por Blackest Ever Black el 2012, y el increíble Madwoman el 2013, publicado por Downwards. La imagen, la estética y el diseño de Cut Hands los proporciona la artista de símbolos vevé Mimsy DeBlois, y sus sorprendentes pinturas aparecen en las cubiertas y carteles de Cut Hands. La música de Cut Hands también ha aparecido en muchas películas incluyendo Siberia: Krokodil Tears (2011), Inside Syria (2011), Kings Of Cannabis (2013), la película de Snoop Dogg Reincarnated (2012), y Glastonbury, de Julien Temple (2012).

ENGLISH
A project heavily inspired by William Bennett‘s fascination for Haitian vaudou, deploying Central African percussion in radical new ways, generating an intense sound unrivalled in its physical and emotional intensity. The name was derived  from the song “Cut Hands Has The Solution” by his original Whitehouse project. 2011 marked the Cut Hands debut release, the critically acclaimed and best- selling Afro Noise I album, since followed by Black Mamba on Blackest Ever Black in 2012, and 2013’s incredible Madwoman on Downwards. The distinctive Cut  Hands art aesthetic and design is provided by vévé artist Mimsy DeBlois, whose amazing paintings feature on several Cut Hands covers and live posters. Cut Hands music has also featured in many films including Siberia: Krokodil Tears (2011), Inside Syria (2011), Kings Of Cannabis (2013), Snoop Dogg‘s movie Reincarnated (2012), and Julien Temple‘s Glastonbury (2012).