Tag Archives: World Space Week

LA SEGONA NIT / LA SEGUNDA NOCHE / THE SECOND NIGHT

12 Oct

 

Rayo-60 & David Soler

Rayo-60 & David Soler

CATALÀ
Per segon any consecutiu el LEM es va intersectar amb la World Space Week, amb un concert de Rayo-60 & David Soler a les naus del Museu Marítim de Barcelona. Celebrem que es va quadruplicar l’afluència de públic respecte de l’edició 2013, la qual cosa va fer possible que moltes persones gaudissin d’un concert interesantíssim en el qual el paisatgisme introspectiu de la música de Rayo-60 es va convertir en un viatge estelar inaudit que la reverberació de l’arquitectura de les Drassanes i les projeccions van potenciar. Pura navegació estratosfèrica. Segurament inoblidable per a molts dels que vam tenir la sort de ser-hi.

02_01_10oct_Rayo60DavidSoler_06

CASTELLANO
Por segundo año consecutivo el LEM se intersectó con la World Space Week, con un concierto de Rayo-60 & David Soler en las naves del Museo Marítimo de Barcelona. Celebramos que se cuadruplicó la afluencia de público respecto de la edición 2013, lo cual hizo posible que muchas personas disfrutaran de un concierto interesantísimo en el cual el paisajismo introspectivo de la música de Rayo-60 se convirtió en un viaje estelar inaudito que la reverberación de la arquitectura de los astilleros y las proyecciones potenciaron. Pura navegación estratosférica. Seguramente inolvidable para muchos de los que tuvimos la suerte de estar.

ENGLISH
For a consecutive second year, The LEM Festival converged with the World Space Week with a concert from Rayo-60 & David Soler at the units of the Museu Marítim in Barcelona. We celebrate that the audience  cuadrupled from the year before, so many people could enjoy a very interesting gig where the introspective landscaping of Rayo-60 became an unprecedented stellar trip that the shipyard’s architecture reverberation ant the visual projections estrenghtened. A complete stratospheric sailing. Probably unforgettable for those so lucky to be there.

02_01_10oct_Rayo60DavidSoler_14

ATENCIÓ / ATENCIÓN / ATTENTION NOU HORARI / NUEVO HORARIO / NEW SCHEDULE

8 Oct
RAYO-60 & DAVID SOLER
WORLD SPACE WEEK
Divendres / Viernes / Friday 10 d’octubre, 22 h *
Museu Marítim de Barcelona
Av. de les Drassanes s/n
Entrada lliure  / Entrada gratuita / Free admission
* ATENCIÓ / ATENCIÓN / ATTENTION
NOU HORARI / NUEVO HORARIO / NEW SCHEDULE
 
I ABANS DEL CONCERT / Y ANTES DEL CONCIERTO / AND BEFORE THE CONCERT
 
Taula Rodona / Mesa Redonda / Round Table
 19 h – 21 h “Navegació ahir, avui, demà”
 
Agustín Martín (UPC) 
Les estrelles han estat tradicionalment el sistema de navegació que ha permès als viatgers orientar-se, especialment a alta mar quan desapareixien altres referències visuals. 
 
Las estrellas han sido tradicionalmente el sistema de navegación que ha permitido a los viajeros orientarse, especialmente en alta mar cuando desaparecían otras referencias visuales.
 
Stars have been the traditional navigation system which voyagers have used as a guide for orientation, especially on the open sea when visual references dissapear.
 
Jordi Corbera (ICGC) 
La navegació per satèl·lit (GNSS), el conegut GPS, és la base de la navegació avui per terra, mar i aire. 
 
La navegación por satélite (GNSS), el conocido GPS, es la base de la navegación hoy por tierra, mar y aire. 
 
Satellite navegation system (GNSS), known as GPS, is the basis of navegation over land, sea and air on Earth.
 
Manuel Hernández (UPC), Professor de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels – UPC
 
Com ens orientem més enllà de l’òrbita terrestre, on ja no hi ha cobertura dels sistemes GNSS. L’orientació amb les estrelles seguirà guiant-nos, com des de fa milers d’anys, en els nous reptes de l’exploració espacial.
 
Como nos orientamos más allá de la órbita terrestre, donde ya no hay cobertura de los sistemas GNSS. La orientación con las estrellas seguirá guiándonos, como desde hace miles de años, en los nuevos retos de la exploración espacial.
 
How we orient ourselves outside of the terrestial orbit, where there is no cover for GNSS systems. Orientation via the stars will continue to guide us, as they have done for thousands of years, in the new challenges of space travel.
logo_wsw_b

EL LEM 2014 AMB LA WORLD SPACE WEEK

22 Sep

logo_wsw_bGràcia Territori Sonor i la World Space Week col·laboraran aquest 2014 per segon any consecutiu, amb un concert del LEM al Museu Marítim de Barcelona, protagonitzat per Rayo-60, resident enguany a Gràcia Territori Sonor, amb el guitarrista David Soler.

divendres 10 d’octubre,  22 h

Museu Marítim de Barcelona

Av. de les Drassanes s/n

Gràcia Territori Sonor y la World Space Week colaborarán este 2014 por segundo año consecutivo, con un concierto del LEM en el Museo Marítimo de Barcelona, protagonizado por Rayo-60, residente este año en Gràcia Territori Sonor, con el guitarrista David Soler.

viernes 10 de octubre, 22 h

Museu Marítim de Barcelona

Av. de les Drassanes s/n

Gràcia Territori Sonor and the World Space Week will collaborate this 2014 for second consecutive year, with a concert of the LEM in the Museu Marítim de Barcelona, played the lead in by Rayo-60, resident this year to in Gràcia Territori Sonor, with the guitarist David Soler.

on Friday 10 October, 22 hr

Museu Marítim de Barcelona

Av. de les Drassanes s/n

rayo_60_b

Avui / Hoy / Today: LEM 2013 @ World Space Week

4 Oct

BERTA PUIGDEMASA & GONZALO MARCUZZI

divendres / viernes /  on Friday 4 October, 19 h / 07 pm

Museu Marítim de Barcelona (sala Marquès de Comillas)

Av. de les Drassanes s/n

entrada gratuïta /  free admission

CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO, ENGLISH BELOW)

Atenció! aquesta activitat no apareix en el programa imprès del LEM, es tracta d’un concert de Berta Puigdemasa (arpa processada), resident enguany de Gràcia Territori Sonor amb el treball audiovisual del videoartista i realitzador Gonzalo Marcuzzi, com a acte inaugural de la World Space Week, que tindrà lloc a Barcelona a partir d’aquest divendres. La col·laboració de Gràcia Territori Sonor amb el col·lectiu Spaii ha fet possible aquesta delicatessen per als seguidors del LEM. Un off molt especial. Puigdemasa ha sigut també una de les residents del projecte Eclíptica 2013 a l’Observatori Astronòmic de Castelltallat. En aquest programa de residències, es proposa als compositors l’aventura de l’exploració del cel i també del territori. Aquest és també l’esperit de la World Space Week aquest any, al proposar com a tema central de la Setmana: Explorant Mart. Descobrint la Terra. Puigdemasa i Marcuzzi ens proposen l’aventura sensorial de la distància que ens separa (o més aviat ens uneix) a Mart: 54,6 milions de kilòmetres.

CASTELLANO

Atención! esta actividad no aparece en el programa impreso del LEM, se trata de un concierto de Berta Puigdemasa (arpa procesada), residente este año de Gràcia Territori Sonor con el trabajo audiovisual del videoartista y realizador Gonzalo Marcuzzi, como acto inaugural de la World Space Week, que tendrá lugar en Barcelona a partir de este viernes. La colaboración de Gràcia Territori Sonor con el colectivo Spaii ha hecho posible esta delicatessen para los seguidores del LEM. Un off muy especial. Puigdemasa ha sido también una de las residentes del proyecto Eclíptica 2013 en el Observatorio Astronómico de Castelltallat. En este programa de residencias, se propone a los compositores la aventura de la exploración del cielo y también del territorio. Este es también el espíritu de la World Space Week este año, al proponer como tema central de la Semana: Explorando Marte. Descubriendo la Tierra. Puigdemasa y Marcuzzi nos proponen la aventura sensorial de la distancia que nos separa (o más bien nos une) a Marte: 54,6 millones de kilómetros. 

ENGLISH

Attention! This activity doesn’t appear in LEM’s printed programme: it’s a concert by Berta Puigdemasa (processed harp) who is currently resident artist of Gràcia Territori Sonor together with the audiovisual work of videoartist and director Gonzalo Marcuzzi as the inaugural activity of World Space Week which will take place in Barcelona from next Friday. The collaboration of Gràcia Territori Sonor with the Spaii collective has made this delicatessen possible for the followers of LEM. A very special   “off”. Puigdemasa was also one of the residents of the Eclíptica project this 2013 at the Observatori Astronòmic de Castelltallat. This residency program proposes composers the adventure of exploring both the cosmos and the territory. This is also the spirit of World Space Week this year as the central theme for the Week is: “Exploring Mars. Discovering Earth” Puigdemasa and Marcuzzi will propose us the sensorial adventure of the distance that separates us from -or rather that unites us with- Mars: 54,6 million kilometers.

world_space_week