BENVINGUDA / BIENVENIDA / WELCOME

Les dificultats no s’aturen però el Dispositiu LEM tampoc. La pandèmia de Covid-19 sembla superada però els seus efectes es continuen notant i, a més, ara s’hi han d’afegir els de la crisi econòmica mundial, causada per l’augment del preu de l’energia. Malgrat tot això i l’infrafinançament crònic que pateixen les propostes culturals més allunyades dels grans circuits, us presentem la 27a edició del festival.

Entre els dies 6 i 29 d’octubre d’aquest 2022, hem programat catorze actuacions, repartides en onze concerts a vuit espais diferents de la ciutat, més una exposició fotogràfica i un taller. Un nou LEM fet nedant a contracorrent i amb la col·laboració dels artistes i també dels quatre festivals amb qui hem treballat enguany: Signal (Polònia), Intermediale (Sardenya), HY! Festival (Dinamarca) i Morada Sónica (Almeria). I també, és clar, amb la vostra ajuda, sabent que heu respost fins i tot en les pitjors circumstàncies.

Enguany, com ja vam fer al 2021, posem a la vostra disposició abonaments per a tot el festival, perquè pugueu gaudir dels concerts d’aquesta 27a edició a un preu reduït. És la nostra manera d’agrair el suport que ens heu donat durant tants anys.

El LEM 2022 conté propostes d’allò més variades, que van de l’electrònica més sorollista a la improvisació vocal, passant per la dansa, l’experimentació amb orgues i l’ús d’instruments de diverses parts del món i també de joguines. Una programació on les artistes tenen un pes específic més que significatiu, mirant de donar un cop de mà a propostes que sovint no només són ignorades per què són sinó per qui les fa.

Ens tornem a posar en marxa. Us esperem.


Las dificultades no paran pero el LEM tampoco. La pandemia de Covid-19 parece superada pero sus efectos se continúan notando y, además, ahora se tienen que añador los de la crisis económica mundial, causada por al aumento del precio de la energía. Pese a esto y a la infrafinanciación crónica que sufren las propuestas culturales más alejadas de los grandes circuitos, os presentamos la 27ª edición del festival.

Entre los días 6 y 29 de octubre de 2022, hemos programado catorze actuaciones, repartidas en once conciertos en ocho espacios distintos de la ciudad, más una exposición fotográfica y un taller. Un nuevo LEM hecho nadando a contracorriente y con la colaboración de los artistas y también de los cuatro festivales con quien hemos trabajado este año: Signal (Polonia), Intermediale (Cerdeña), HY! Festival (Dinamarca) y Morada Sónica (Almería). Y también, por supuesto, con vuestra ayuda, sabiendo que habéis respondido incluso en las peores circumstancias.

Este año, como ya hicimos en 2021, ponemos a vuestra disposición abonos para todo el festival, para que podáis disfrutar de los conciertos de esta 27ª edición a un precio reducido. Es nuestra manera de agradecer el apoyo que nos habéis dado durante tantos años.

El LEM 2022 contiene propuestas de lo más variadas, que van de la electrónica más ruidista a la improvisación vocal, pasando por la danza, la experimentación con órganos y el uso de instrumentos de varias partes del mundo y también de juguetes. Una programación donde las artistas tienen un peso específico más que significativo, intentando echar una mano a propuestas que a menudo no sólo son ignoradas por lo que son sinó por quién las hace.

Nos volvemos a poner en marcha. Os esperamos.


The hardships endure but so does the LEM Festival. The Covid-19 pandemic seems over but its effects are still here and, on top of that, there’s those of the global economic crisis, driven by the energy prices. Ins pite of all this, and of the chronic underfunding suffered by all cultural proposals that don’t follow those of the big circuit, we present you the Festival’s 27th edition.

Between October 6 and October 29 2022, we’ve programmed fourteen performances in eleven gigs that will take place in eight different places in Barcelona, plus a photographic exhibition and a workshop. A brand-new LEM made against the grain and with the help of the artists and also of the four festivals we’ve worked this year: Signal (Poland), Intermediale (Sardinia), HY! Festival (Denmark) and Morada Sónica (Almeria). And, of course, also with your support, knowing you’ve heed our calls even in the worst circumstances.

This year, as we did in 2021, we offer all-festival tickets, so you can enjoy all of this 27th edition’s concerts at a reduced price. It’s our way to thank you for all the supporte we’ve received during all these years.

LEM 2022 includes very different proposals, from noisy electronics to vocal improvisation to dance, experimentation with pipe organs and toy instruments as well as some from all over the world. A program where female artists have a significant presence, as we try and help proposals that are not only ignored because of what they are but, often, because of who makes them.

We’re up and running again and waiting for you.

%d bloggers like this: