STAFF 2022

GRÀCIA TERRITORI SONOR 2022

EQUIP / EQUIPO / TEAM

concepte / concepto / concept

Víctor Nubla

direcció artística / dirección artística / artistic direction

Maria Vadell

administració / administración / administration

Albert Guitart

comunicació / comunicación / press

Aleix Salvans, Martí Farré

disseny de producció / diseño de producción / production design

Albert Guitart, Maria Vadell

assistents de producció / asistentes de producción / production assistants

Benjamín Ortiz, Tina Valent

regidoria / regiduría / stage manager

Maria Vadell, Aleix Salvans

tècnics de so / técnicos de sonido / sound technicians

Albert Guitart, Pablo Miranda

luminotècnia / luminotecnia / lighting

Guillem Bonfill, Adrià Moreno

documentació audiovisual / documentación audiovisual / audiovisual documentation

Lili Marsans – aerica.org, Ernest Abentín

disseny de l’app / diseño de la app / mobile app developer

Nofre Móra

direcció d’art i disseny gràfic

Quim Díaz – xpress.cat

imatge LEM 2022 / imagen LEM 2022 / LEM 2022 artwork

Alberto Martínez

spot LEM 2022

Lluís Huedo

antena

Andrea Bravo

webmaster

Albert Guitart

emissió radiofònica Música i Geografia / emisión radiofónica Música i Geografia / Música i Geografia radio broadcast

Maria Vadell, David Picó

textos i traduccions / textos y traducciones / texts and translations

Aleix Salvans, Benjamín Ortiz i Martí Farré

impressió / impresión / printing

Agpofraf S.A., Signes Disseny i Comunicació S.L.

publicitat /publicidad / advertising

GTS

Agraïments molt especials a les persones del / Agradecimientos muy especiales a la gente del / Very special thanks to the people of Districte de Gràcia, i també a / y también a / and also to: David Picó, Tina Valent, Lucas Quejido, Nofre Móra, Ferran Serpelloni, Eli Gras, Juan Crek, Martí Sales, Damián Pissarra, Daniel Abecassis, Jordi Alomar i a l’Associació de Joves Gitanos de Gràcia, i als equips de / y a los equipos de / and to the people of: Jean Leon, Casa Almirall, CC La Sedeta, CC Convent de Sant Agustí, Ateneu El Poblet, Església de Sant Joan de Gràcia, Coordinadora de Locals d’Assaig de La Sedeta, Museu de la Música i Centre Artesà Tradicionàrius.

WEB GTS

gracia-territori.com

lemfestival.wordpress.com

facebook.com/GTSLEM

twitter: @graciaterritori

#LEM2021

HISTÒRIC (1996-2021)

gracia-territori.com/ARXIU_GTS

RÀDIO GTS (Música i Geografia)

107.7 FM (Ràdio Gràcia) cada dijous / cada jueves / every Thursday 19h/7PM

Dublab Radio emet els arxius desclassificats del LEM

Dublab Radio emite los archivos desclasificados del LEM

Dublab Radio broadcasts the LEM unclassified files

dublab.es

més informació / más información / more information

(+34) 93 250 35 47 i (+34) 932 37 37 37

e-mail: info@gracia-territori.com

%d bloggers like this: