ENTRADES / TICKETS LEM 2022

Totes les entrades per al LEM 2022 es poden adquirir a través d’Entradium excepte els Encontres en l’Espai-Temps, que seran per ordre d’entrada fins a esgotar aforament, el taller, per a què cal escriure a entrades@gracia-territori.com, i el concert de clausura, de què gestiona les entrades el Museu de la Música.

A més, escrivint a entrades@gracia-territori.com, també es poden aconseguir abonaments per a tot el festival a un preu de 40€.


Todas las entradas para el LEM 2022 se pueden adquirir a través de Entradium excepto los Encuentros en el Espacio-Tiempo, que serán por orden de entrada hasta agotar aforo, el taller, para el que hay que escribir a entrades@gracia-territori.com, y el concierto de clausura, de que gestiona las entradas el Museu de la Música.

Además, escribiendo a entrades@gracia-territori.com, también se pueden conseguir abonos para todo el festival a un precio de 40€.


Tickets for all shows ara available at Entradium except for the Encounters in Spacetime, with donations at the end of the action and free entrance until attendance is full, the worshop (reservations at entrades@gracia-territori.com) and the closing concert, which tickets are sold through Museu de la Música.

Writing at entrades@gracia-territori.com you can also purchase an all-festival ticket for 40€.

%d bloggers like this: