ORGANIZATION

Gràcia Territori Sonor és una associació sense ànim de lucre, responsable de la organització de nombroses activitats en torn a la música experimental a Barcelona, d’entre aquestes, el festival internacional LEM.


Gràcia Territori Sonor es una asociación sin ánimo de lucro, responsable de la organización de numerosas actividades en torno a la música experimental en Barcelona, entre ellas, el festival internacional LEM.


Gràcia Territori Sonor is a non profit-making association, responsible for the organization of several activities about the experimental music based in Barcelona, among them, the international festival LEM


Gràcia Territori Sonor est une association à but non lucratif s’occupant de l’organisation de plusieurs activités autour de la musique expérimentale dont le festival international LEM.

%d bloggers like this: