Microtopies 2016 online and radio!

31 May

microtopies_2016_b

CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO, ENGLISH BELOW)
Ja pots escoltar la cinquena convocatòria mundial de miniatures sonores llançada per Gràcia Territori Sonor per configurar una edició especial anual del nostre programa radiofònic setmanal Música i Geografia (FM Barcelona, Ràdio Pica i Ràdio Gràcia).
A Microtopies 2016 han participat 46 artistes i grups de 12 països. Les miniatures rebudes no han estat sotmeses a selecció i han estat incloses en l’estricte ordre de recepció.
Quan l’escoltis podràs viatjar per aquesta geografia utòpica en aquest ordre que l’atzar ha prefigurat, però també pots crear-te les teves seleccions favorites.
En tot cas, això no són arxius mp3, tens la màxima qualitat que han enregistrat els autors, no ho escoltis amb els altaveus de l’ordinador, connecta-ho a un equip decent o posa’t uns bons auriculars, sinó et perdràs molts sons i freqüències…
Bon viatge!
Gràcia Territori Sonor vol agrair a tots els artistes que desinteressadament han participat en aquest projecte… Gràcies per fer realitat aquestes Microtopies!
MICROTOPIES 2016 BANDCAMP
Escolta Microtopies 2016 també a la FM de Barcelona: Ràdio Gràcia, 107.7 MHz el dijous 2 de juny a les 19h
i després, el podcast

Ya puedes escuchar la quinta convocatoria mundial de miniaturas sonoras lanzada por Gràcia Territori Sonor para configurar una edición especial anual de nuestro programa radiofónico semanal Música y Geografía (FM Barcelona, Ràdio Gràcia).
En Microtopies 2016 han participado 46 artistas y grupos de 12 países. Las miniaturas recibidas no han sido sometidas a selección y han sido incluidas en estricto orden de recepción.
Cuando lo escuches podrás viajar por esta geografía utópica en este orden que el azar ha prefigurado, pero también puedes crearte tus selecciones favoritas.
En todo caso, esto no son archivos mp3, tienes la máxima calidad que han grabado los autores, no lo escuches con los altavoces del ordenador, conéctalo a un equipo decente o ponte unos buenos auriculares, sino te perderás muchos sonidos y frecuencias…
Buen viaje!
Gràcia Territori Sonor quiere agradecer a todos los artistas que desinteresadamente han participado en este proyecto… Gracias para hacer realidad estas Microtopies!
MICROTOPIES 2016 BANDCAMP
Escucha Microtopies 2016 también en la FM de Barcelona: Ràdio Gràcia, 107.7 MHz el jueves 2 de junio a las 19h
y después, el podcast

Now available the fifth world call for sonic miniatures launched by Gracia Territori Sonor to configure the yearly special edition of our weekly radio broadcasting Música i Geografia (FM Barcelona, Ràdio Gràcia).
46 artists and bands from 12 countries have participated in Microtopies 2016. The received miniatures have not been subjected to a selection process and they have been included following the strict order of arrival.
When you’ll listen to them you will be able to travel thru this utopian geography in the order preconfigured by chance, but you can create your own favourite selections as well.
Anyway, these are not mp3 files; you will enjoy the maximum quality recorded by the authors. Don’t listen to them by your computer loudspeakers but rather plug them in a decent sound system or put on good headphones otherwise you will miss a lot of sounds and frequencies…
Good trip!
Gràcia Territori Sonor wants to acknowledge all the artists who have generously participated in this project… thank you for making these Microtopies come true!
MICROTOPIES 2016 BANDCAMP
Listen Microtopies 2016 also in the FM radio Barcelona: Ràdio Gràcia, 107.7 MHz Thursday the 2nd June at 19hr
and after, the podcast
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: