ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCOUNTERS IN SPACETIME: RUCKKOPRAX + AMARTIS + ZENDA

14 Jun

[CAT]

Aquest dijous 16 de juny, a les 20h, la seu de GTS (Igualada 10) acollirà el setè Encontre en l’Espai-Temps d’enguany, que ajuntarà l’artista multimèdia Ruckkoprax i les ballarines Elisenda Amartis i Zenda. Una trobada que, com sempre, estarà maridat amb un vi del celler Jean Leon.

Ruckkoprax es defineix com un “estimulador d’audio/vídeo sense contingut humà”. Per a ell, el feedback és el mitjà i el públic són els creadors, ja que ell només ofereix la matèria primera, “aigua de font que brolla directament del Gorg de l’Univers”.

Elisenda Amartis és ballarina, performer i pianista, especialitzada en teatre físic i llenguatge oníric, que “flueix i connecta amb la música en directe arribant a una catarsi compartida”.

Finalment, Zenda és “tot el viscut, experimentat, practicat i après”, una artista multidisciplinar que, amb la dansa àrab, sent que accedeix“a capes més profundes del cos, als òrgans i als teixits tous”.

Com sempre, l’acte es financia amb el sistema de taquilla inversa. En venir al primer EET de la temporada, s’us inscriurà a la llista de socis, amb un pagament simbòlic d’1€ que us permetrà venir a totes les sessions.


[CAST]

Este jueves 16 de junio, a las 20h, la sede de GTS (Igualada 10) acogerá el séptimo Encuentro en el Espacio-Tiempo de este año, que unirá el artista multimedia Ruckkoprax y las bailarinas Elisenda Amartis y Zenda. Una reunión que, como siempre, estará maridado con un vino de la bodega Jean Leon.

Ruckkoprax se define como un “estimulador de audio/vídeo sin contenido humano”. Per él, el feedback és el medio y el público són los creadores, ya que él sólo ofrece la materia prima, “agua de fuente que brota directamente de la Poza del Universo”.

Elisenda Amartis es bailarina, performer y pianista, especializada en teatro físico y lenguaje onírico, que “fluye y conecta con la música en directo llegando a una catarsis compartida”.

Finalmente, Zenda es “todo lo vivido, experimentado, practicado y aprendido”, una artista multidisciplinar que, con la danza árabe, siente que accede “a capas más profundas del cuerpo, a los órganos y los tejidos blandos”.

Como siempre, el evento se financia con el sistema de taquilla inversa. Al venir al primer EET de la temporada se os inscribirá en la lista de socios, con un pago simbólico de 1€, que os permitirá asistir a todas las sesiones.


[ENG]

This Thursday, June 16, at 20h, GTS’ HQ (Igualada 10) will hold this year’s seventh Encounter in Spacetime, where multimedia artist Ruckkoprax and dancers Elisenda Amartis and Zenda. A meeting that, as always, will be accompanied by one of Jean Leon’s wines.

Ruckkoprax defines himself as an “audio/video stimulator devoid of human content”. To him, the feedback is the media and the audience are the creators, as he only offers the raw material, “fountain water that flows straight from the Universal Well”.

Elisenda Amartis is a dancer, performer and pianist, especialised in physical theatre and oniric language, that “flows and connects with live music reaching a shared catharsis”.

Finally, Zenda is “everything she has lived, experienced, practised and learnt”, a multidisciplinary artist that, through Arabic dancing, feels she reaches “deeper layers of her body, the organs, the soft tissues”.

As always, the event has a pay-as-you-wish system. The first time you come at an EST this season, you’ll be registered at our member’s list. With a 1€ symbolic , you’ll be able to assist to all the concerts.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: