OFF LEM 2020 – Àgape III – Tetrao Urogallus

18 Jun

[CAT] El darrer dels tres Àgapes en format diferit de l’OFF LEM 2020 va ser el que vam anomenar “Àgape lliure”, és a dir, el de sempre, a diferència dels dos homenatges que vam fer en els altres dos. En aquesta ocasió, la poeta Laia Carbonell i el músic Zozobra van posar veu i música per acompanyar les receptes de Mancebía Postigo i que es van servir a La Pachamama. Com en els altres Àgapes de l’OFF LEM 2020, per la impossibilitat de dur-los a terme amb públic, com havíem fet sempre, us adjuntem totes les receptes per tal que les pogueu preparar a casa quan vulgueu, idealment acompanyades del vídeo.


[CAST] El último de los tres Ágapes en formato diferido del OFF LEM 2020 fue el que llamamos “Ágape libre’, es decir, el de siempre, a diferencia de los dos homenajes que hicimos en los otros dos. En esta ocasión, la poeta Laia Carbonell y el músico Zozobra pusieron voz y música para acompañar las recetas de Mancebía Postigo y que sirvieron en La Pachamama. Como en los otros Ágapes del OFF LEM 2020, por la imposibilidad de llevarlos a cabo con público, como habíamos hecho siempre, os adjuntamos todas las recetas para que las podáis preparar en casa cuando os apetezca, idealmente acompañadas del vídeo.


[ENG]The last of OFF LEM 2020’s recorded Agapes was what we called a “free Agape”, this is, the usual one, standing out from the two homages we did in the previous ones. In this occasion, poet Laia Carbonell and musician Zozobra put voice and music to Mancebía Postigo’s recipes served at La Pachamama. As in the other OFF LEM 2020’s Agapes, as we couldn’t do them in public as always you can find all the recipes to you can try them at home whenever you want. It is best if eaten while watching and listening to the video.

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS: JORGE DA ROCHA & JOANA MOHER

15 Jun

[CAT]

Els Encontres en l’Espai-Temps arriben a la seva última entrega abans de l’aturada d’estiu aquest dijous, 17 de juny, a les 20h a la Sala Polivalent de La Sedeta (Sicília, 321). Per tancar aquesta primer part del cicle, ajuntarem els portuguesos Jorge da Rocha i Joana Moher.

Da Rocha va començar la seva carrera a les arts plàstiques però fa anys que es dedica totalmente a la música. Guitarrista i contrabaixista, aquest músic de jazz és solista, compositor i cantant i ha enregistrat tres àlbums que l’han dut del Mercat de Música Viva de Vic a festivals i sales d’Amèrica i Àsia, a més de composar per a dansa, curtmetratges i teatre.


Moher, per la seva banda, és la força rere Fome Bruta, un experiment sonoplàstic multidisciplinar, brutal i domèstic que activa l’escolta amb eco-rituals metabolitzats en gravacions de camp i expressió plàstica. Es documenta en hàbitats silvestres, fronteres marítimes i cosmologies rurals i urbanes per, amb ecos, matèria, senyals, sorolls, textures i inter-ferències, fer paisatges especulatius lo-fi, amb juxtaposicions i collages que descomposen tant com transformen.


Els artistes es financien pel sistema de taquilla inversa i les entrades, com sempre, són limitades i s’han de reservar anticipadament a entrades@gracia-territori.com


[CAST] Los Encuentros en el Espacio-Tiempo llegan a su última entrega antes del parón de verano este jueves, 17 de junio, a las 20h en la Sala Polivalent de La Sedeta (Sicília, 321). Para cerrar esta primera parte del ciclo, juntaremos a los portugueses Jorge da Rocha y Joana Moher.


Da Rocha empezó su carrera en las artes plásticas pero lleva años dedicándose totalmente a la música. Guitarrista y contrabajista, este músico es solista, compositor y cantante y ha gravado tres álbumes que le han llevado del Mercat de Música Viva de Vic a festivales y salas de América y Asia, ademas de componer para danza, cortometrajes y teatro.


Moher, por su lado, es la fuerza tras Fome Bruta, un experimento sonoplástico multidisciplinar, brutal y doméstico que activa la escucha con ecorituales metabolizados en graba-ciones de campo y expresión plástica. Se documenta en hábitats silvestres, fronteras marítimas y cosmologías rurales e urbanas para, con ecos, materia, señales, ruidos, texturas e inter-ferencias, hacer paisajes especulativos lo-fi, con yuxtaposiciones y collages que descomponen  tanto como transforman.


Los artistas se financian por el sistema de taquilla inversa y las entradas, como siempre, son limitadas y se tiene que reservar anticipadamente en entrades@gracia-territori.com


[ENG] Our Encounters in the Spacetime reach their last edition before they stop for summer. To close this first stage, on Thursday, June 18, at 20h at La Sedeta’s Sala Polivalent (Sicília, 321) we’ll put together Portuguese artists Jorge da Rocha and Joana Moher.Da Rocha started his career in plastic arts but it’s been years since he’s been totally into music. Guitar and double bass player, this jazz musician is soloist, composer and singer and has recorded three albums that have brought him from Mercat de Música Viva de Vic to festivals and venues in America and Asia, in addition to composing for dancing, short films and theatre.


Moher, on her end, is the force behind Fome Bruta, a brutal, domestic and multidisciplinary sonoplastic experiment that activates our hearing with metabolised echo-rituals in field recordings and plastic expression. She gathers her material from wild habitats, maritime borders and urban and rural cosmologies to, using echoes, materials, signs, noise, textures and interferences, to build speculative lo-fi landscapes, with juxtapositions and collages that descompone as much as they transform.


The artists get their fee on donations after the action and attendance, as always, is limited so seats must be reserved in advance at  entrades@gracia-territori.com.

TENTACLES: PSICOGEOGRAFIA SEMIESTABLE – UN RECORREGUT PELS ESCENARIS DE L’INSÒLIT QUOTIDIÀ EN L’OBRA DE VÍCTOR NUBLA

1 Jun

[CAT] Aquest dissabte 5 de juny, a les 18h, tindrà lloc la tercera acció de ‘Tentacles’. En aquesta ocasió, serà una ruta psicogeogràfica a través d’alguns dels escenaris de l’insòlit quotidià que apareixen a l’obra de Víctor Nubla, guiant la nostra presència des de les tergiversacions situacionistes del joc, a través dels seus textos dins i fora de la seva literalitat.Una sèrie de derives per llocs molt especials d’un racó de la Vila de Gràcia a través de l’univers màgico-literari de Nubla, amb la presència d’alguns dels seus protagonistes.


Les entrades, com sempre, són limitades i s’han de reservar anticipadament a entrades@gracia-territori.com. Cal facilitar-nos un número de contacte ja que el punt de trobada serà secret fins poca estona abans de l’inici. El preu de la ruta és de 10€ o de 15€ si també es vol un exemplar del llibre ‘Màgia Tridimensional Perenne’.


[CAST] Este sábado 5 de junio, a las 18h, tendrá lugar la tercera acción de ’Tentacles’. En esta ocasión, será una ruta psicogeográfica a través de los escenarios del insólito cotidiano que aparecen en la obra de Víctor Nubla, guiando nuestra presencia des de las tergiversaciones situacionistas del juego, a través de sus textos dentro y fuera de su literalidad.Una serie de derivas por lugares muy especiales de un rincón de la Vila de Gràcia a través del universo mágico-literario de Nubla, con la presencia de algunos de sus protagonistas.


Las entradas, como siempre, son limitadas y hay que reservarlas anticipadamente en entrades@gracia-territori.com. Hay que darnos un número de contacto ya que el punto de encuentro será secreto hasta poco rato antes del inicio. El precio de la ruta es de 10€ o de 15€ con un ejemplar de ‘Màgia Tridimensional Perenne’.


[ENG] This Saturday, June 5, at 18h, the third ’Tentacles’ action will take place. It will be a psychogeographic route through some of the places where Víctor Nubla’s daily unusual happened, guiding us from situationist game distortions through his texts, both in and out of their literalism.A series of drifts at very special places in a corner of Vila de Gràcia through Víctor Nubla’s magical-literary universe with some of its protagonists.


Tickets, as always, are limited and must be reserved in advance at entrades@gracia-territori.com. You should give us a contact number, the meeting point will be secret until shortly before the start. The route’s price is 10€ or 15€ should you want a copy of ‘Màgia Tridimensional Perenne’.