Tag Archives: Víctor Nubla

Víctor Nubla: Premi Ictineu 2020 / Premio Ictineu 2020 / 2020 Ictineu Prize winner

26 Nov

(CAT) La Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia va atorgar el Premi Ictineu 2020 a la millor novel·la de gèneres fantàstics escrita en català a Víctor Nubla per la seva obra “Metal·lúrgia” (Les Males Herbes, 2019). El pare d’en Víctor i la presidenta de Gràcia Territori Sonor, la Maria Vadell, van recollir el premi en nom seu a la cerimònia d’entrega que va tenir lloc aquest dimecres a la llibreria Gigamesh de Barcelona.

(CAST) La Sociedad Catalana de Ciencia-Ficción y Fantasía otorgó el Premio Ictineu 2020 a la mejor novela de géneros fantásticos escrita en catalán a Víctor Nubla por su obra “Metal·lúrgia” (Les Males Herbes, 2019). El padre de Víctor y la presidenta de Gràcia Territori Sonor, Maria Vadell, recogieron el premio en su nombre en la ceremonia de entrega que tuvo lugar este miércoles en la librería Gigamesh de Barcelona.

(ENG) The Catalan Society of Science Fiction and Fantasy awarded the 2020 Ictineu Prize to the best fantasy novel written in Catalan to Víctor Nubla for his book “Metal·lúrgia” (Les Males Herbes, 2019). Víctor’s father and Gràcia Territori Sonor’s president, Maria Vadell collected the prize on his behalf at the ceremony that took place on Wednesday at Barcelona’s Gigamesh bookshop.

GRÀCIA COL·LOCARÀ UNA PLACA EN HONOR A VÍCTOR NUBLA / GRACIA COLOCARÁ UNA PLACA EN HONOR A VICTOR NUBLA / GRACIA WILL ERECT A PLAQUE TO HONOUR VICTOR NUBLA

11 Nov

(CAT) El Districte de Gràcia ha demanat col·locar una placa en honor a Víctor Nubla, fundador de Gràcia Territori Sonor i director artístic del Festival LEM, entre moltíssimes altres coses, que va morir el passat 31 de març.

La Comissió de Nomenclàtor de Gràcia està tirant endavant aquesta iniciativa “per petició popular”, segons va explicar la consellera Àngels Tomás a Betevé. Està previst que la placa es col·loqui al carrer de Milà i Fontanals, “Major de Tucston”, on en Víctor va viure durant els darrers gairebé vint anys.

Tot i que queden alguns tràmits pendents, s’espera que la ponència de Nomenclàtor de Barcelona aprovi la iniciativa ben aviat.


(CAST) El Distrito de Gracia ha pedido colocar una placa en honor a Víctor Nuba, fundador de Gràcia Territori Sonor y director artístico de Festival LEM, entre muchísimas otras cosas, que murió el 31 de marzo pasado.

La Comisión de Nomenclátor de Gracia está llevando adelante esta iniciativa “por petición popular”, según explicó la consejera Àngels Tomás en Betevé. Está previsto que la placa se coloque en la calle de Milà i Fontanals, “Major de Tucston”, donde Víctor vivió durante los últimos casi veinte años.

Aunque quedan algunos trámites pendients, se espera que la ponencia de Nomenclátor de Barcelona apruebe la iniciativa muy pronto.


(ENG) The Gràcia District has asked to erect a plaque to honour Víctor Nubla, founding member of Gràcia Territori Sonor and LEM Festival’s artistic director, among many other things, who died last March 31.

Gràcia’s Nomenclature Board is carrying out this proposa “by popular demand”, as councilor Àngels Tomás explained to Betevé. The plaque is planned to be erected at Milà i Fontanals street, “Major de Tucston”, where Víctor lived during the last nearly twenty years.

Although there are some legal procedures pending, Barcelona’s Nomenclature Board is expected to approve the proposal very soon.

OFF LEM 2020 – Àgape I: Petit homenatge a Víctor Nubla / Pequeño homenaje a Víctor Nubla / Little homage to Víctor Nubla

14 Oct

Com sabeu, enguany l’Àgape no s’ha pogut fer en les condicions habituals a causa de la pandèmia. Tot i així, no hem volgut quedar-nos sense una part tan important de la nostra activitat i n’hem preparat no un sinó tres. Els estem fent a porta tancada i amb un públic molt reduït però estan sent gravats i muntats, de manera que els podreu gaudir, juntament amb les receptes corresponents, des de casa vostra. Acabem de fer públic el primer, un petit homenatge a en Nubla amb en Joan Vinuesa a la veu, en Juan Crek fent música i en Pere Pina i la Maria Vadell preparant una de les especialitats d’en Víctor: fetges de rap.

https://gormandia.wordpress.com/2020/10/14/off-lem-2020-agape-i-fetges-de-rap-petit-homenatge-a-victor-nubla/


Como sabeis, este año el Ágape no se ha podido hacer en las condiciones habituales a causa de la pandemia. Aun así, no hemos querido quedarnos sin una parte tan importante de nuestra actividad y hemos preparado no uno sinó tres. Los estamos haciendo a puerta cerrada y con un público muy reducido pero estan siendo grabados y editados de modo que podreis disfrutar de ellos, juntamente con sus recetas, desde vuestras casas. Acabamos de hacer público el primero, un pequeño homenaje a Nubla con Joan Vinuesa a la voz, Juan Crek haciendo música y Pere Pina y Maria Vadell preparando una de las especialidades de Víctor: hígados de rape.

https://gormandia.wordpress.com/2020/10/14/off-lem-2020-agape-i-fetges-de-rap-petit-homenatge-a-victor-nubla/


As you all know, this year we haven’t been able to do our Àgapes as usual due to the pandemic. However, we didn’t want to deprive ourselves of such an important part of our activity and we haven’t prepared a single one but three. We’re doing it behind closed doors and with a very reduced attendance but they’re being recorded and edited so you can enjoy them, along with their recipes, from you homes. We’ve just published the first one, a little homage to Nubla with Joan Vinuesa (voice), Juan Crek (music) and Pere Pina and Maria Vadell cooking one of Víctor’s specialties: monkfish livers.

https://gormandia.wordpress.com/2020/10/14/off-lem-2020-agape-i-fetges-de-rap-petit-homenatge-a-victor-nubla/