El regne del silenci / El reino del silencio / The Kingdom of Silence

19 May
flyer_2016
ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2016 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO 2016 – ENCOUNTERS IN THE SPACE TIME 2016
VUITENA ACCIÓ / OCTAVA ACCIÓN / EIGHTH ACTION

MIQUEL JORDÀ + SÒNIA SÁNCHEZ

EL REINO DEL SILENCIO

dijous 26 de maig a les 20h / jueves 26 de maig a las 20h / Thursday, May the 26th – 20h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona
Miquel Jordà és multiinstrumentista de vent i percussió, artista sonor, compositor i improvisador. I també un viatger incansable. El seu personalíssim llenguatge musical és fruit del seu viatge permanent pel que ell anomena La pell del món,  entre l’atonalitat occidental i les harmonies de l’Orient Mitjà, Àsia Central i el Sud-est Asiàtic. Modifica també amb diverses tècniques els instruments clàssics i inventa infrainstruments d’inspiració acústica que modifica electrònicament.
 Sònia Sánchez és bailaora i improvisadora. Desprès de formar-se acadèmicament en el flamenc clàssic, ha treballat la dansa Butoh i el Body Weather, tècniques fonamentals per a l’exploració i la improvisació de  ritmes i qualitats tonals dels muscles i el moviment per a la consecució d’un cos lliure, espontani, sense vincles estètics ni estructures mentals.
 Tots dos han posat a punt El reino del silencio, i ens conviden a un viatge al món atemporal de la comarca del Gúdar-Javalambre de Terol. Un entorn de silenci i introspecció on la paraula és signe, les pedres són notes musicals i els núvols, l’horitzó harmònic del so. Un temps suspés de vermells, ocres i verds, temperatures extremes, vegetació retorçada i olors secs. D’un silenci estès per la terra que el soroll del vent posa de manifest.

Miquel Jordà es multiinstrumentista de viento y percusión, artista sonoro, compositor e improvisador. Y también un viajero incansable. Su personalísimo lenguaje musical es fruto de su viaje permanente por lo que él denomina La piel del mundo, entre el atonalidad occidental y las armonías de Oriente Medio, Asia Central y el Sudeste Asiático. Modifica también con varias tècnicas los instrumentos clásicos e inventa infrainstrumentos de inspiración acústica que modifica electrónicamente.
Sònia Sánchez es bailaora y improvisadora. Después de formarse académicamente en el flamenco clásico, ha trabajado la danza Butoh y el Body Weather, técnicas fundamentales para la exploración y la improvisación de ritmos y calidades tonales de los músculos y el movimiento para la consecución de un cuerpo libre, espontáneo, sin vínculos estéticos ni estructuras mentales.
Los dos han puesto a punto El reino del silencio, y nos invitan a un viaje en el mundo atemporal de la comarca del Gúdar-Javalambre de Teruel. Un entorno de silencio e introspección donde la palabra es signo, las piedras son notas musicales y las nubes, el horizonte armónico del sonido. Un tiempo suspendido de rojos, ocres y verdes, temperaturas extremas, vegetación retorcida y olores secos. De un silencio extendido por la tierra que el ruido del viento pone de manifiesto.

Miquel Jordà is a wind and percussion multi-instrumentalist, sound artist, composer and improviser. He is a tireless traveller as well. His very personal musical language is the result of his endless travel around what he calls The Skin of the World, moving between the western atonality and the harmonies of the Middle East, Central Asia and the Asian South-east. He manipulates classical instruments by means of several techniques and he creates infra-instruments of an acoustic inspiration and then he transforms them electronically.
Sònia Sánchez is a flamenco dancer and improviser. After her academic training on classical flamenco, she has worked on Butoh dance and the Body Weather which are fundamental techniques in the exploration and the improvisation concerning rhythms and tonal qualities of muscles and the movement for the achievement of a free and spontaneous body free of aesthetic ties and mental structures.
Together, they have set up El reino del silencio (The Kingdom of Silence), and they invite us to a journey through the timeless world of the Teruel’s Gúdar-Javalambre region. A silent and introspective environment where the word is sign, the stones are musical notes and the clouds are the harmonic horizon of sound. A suspended time made of red, ochre and green, extreme temperatures, twisted vegetation and dry odours. A silence spread across the earth revealed by the noise of the wind.

EL 26 DE MAIG SERÀ ITINERANT O NO SERÀ
ATENCIÓ: SOLAMENT PER ALS ASSISTENTS A EL REINO DEL SILENCIO:
En el moment de la taquilla inversa s’obsequiarà a cada assistent amb un tiquet.
Amb aquest tiquet podràs prendre una cervesa o un còctel dadà en la presentació de la publicació 134 (publicació col·lectiva, picabiana i gratuïta de 28 pàgines a tot B/N) que tindrà lloc el mateix dia a les 22h al Bar 134 (Torrent de l’Olla 134), amenitzada per Usted es un Colectivo + Josep Pedrals + Enric Casasses + Marc Florensa i la col·laboració excepcional a la sala de màquines documental de Merzmail / Pere Sousa, postamenitzada amb una sessió de músiques trobades per Víctor Nubla en una maleta de Marcel Duchamp.
EL 26 DE MAYO SERÁ ITINERANTE O NO SERÁ
ATENCIÓN: SOLAMENTE PARA LOS ASISTENTES A EL REINO DEL SILENCIO:
En el momento de la taquilla inversa se obsequiará a cada asistente con un ticket.
Con este ticket podrás tomar una cerveza o un cóctel dadà en la presentación de la publicación 134 (publicación colectiva, picabiana y gratuita de 28 páginas a todo B/N) que tendrá lugar el mismo día a las 22h en el Bar 134 (Torrent de l’Olla 134), amenizada por Usted es un Colectivo + Josep Pedrals + Enric Casasses + Marc Florensa y la colaboración excepcional en la sala de máquinas documental de Merzmail/Pere Sousa, postamenizada con una sesión de músicas encontradas por Víctor Nubla en una maleta de Marcel Duchamp.
MAY the 26TH: AN ITINERANT DAY
ATTENTION: FOR THE PUBLIC ATTENDING EL REINO DEL SILENCIO ONLY:
When making your donation at the end of the concert, you will be rewarded with a ticket.
With this ticket you can have a beer or a dada cocktail at the presentation of the publication 134 (Picabian and free, 28 pages collective publication, in full B&W) which will take place on the same day at 22:00 at the Bar 134 (Torrent de l’Olla 134), with performances by Usted es un Colectivo + Josep Pedrals + Enric Casasses + Marc Florensa together with the outstanding collaboration of Merzmail / Pere Sousa at the document archive engine room and with the late entertainment of music pieces found in Marcel Duchamp’s suitcase by Víctor Nubla.
Fanzine_134_coberta 

3 Responses to “El regne del silenci / El reino del silencio / The Kingdom of Silence”

 1. Glòria Basté 19 May 2016 at 12:59 #

  Cal que feu canvi de adreça mail:

  gbaste@hotmail.com

  gracies!!!

  • graciaterritorisonor 25 May 2016 at 11:19 #

   Glòria, caldria que canviessis tu l’adreça en el teu perfil de subscriptora del bloc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: